vineri, iulie 12, 2024

Drept Comercial

SRL fără activitate

O societate cu răspundere limitată (SRL) poate traversa diferite etape de inactivitate, fiecare cu particularitățile sale juridice și fiscale. Pot fi identificate trei scenarii distincte, fiecare necesitând o abordare specifică. În primul rând, o SRL...

Concurență neloială

În general, prin concurență se înțelege o confruntare între tendințe adverse, care converg spre același scop. Prin concurență, în sens juridic, înțelegem confruntarea dintre agenții economici cu activități similare sau asemănătoare, exercitate în domeniile...

Actul constitutiv

Ce este actul constitutiv? Actul constitutiv este documentul prin care se stabilesc regulile de bază pentru constituirea, organizarea și funcționarea unei societăți. Potrivit art. 5 din Legea nr. 31/1990 societățile se constituie fie prin contract...

Verificare ANAF persoane fizice

Fenomenul controalelor efectuate de Agenția Națională de Administrare Fiscală îi este familiar, cel puțin la nivel abstract, oricărui cetățean, fiind foarte bine impregnată în conștiința publică și individuală a cetățenilor iminența unei verificări din...

Plafon PFA 2024

Persoanele fizice autorizate (PFA) trebuie să fie la curent cu modificările legislative pentru a-și desfășura activitatea în mod eficient și pentru a evita eventuale probleme cu autoritățile fiscale. Anul 2024 aduce modificări importante pentru...

Cheltuieli nedeductibile 2024

Ce sunt cheltuielile nedeductibile? Cheltuielile pot fi clasificate în: cheltuieli integral deductibile, cheltuieli limitat deductibile și cheltuieli nedeductibile. Cheltuielile nedeductibile sunt acele cheltuieli suportate de o companie sau o persoană fizică, care, deși pot fi necesare...

Plătitor de TVA – plafon 2024

Statutul de plătitor de taxă pe valoarea adăugată (TVA) reprezintă o obligație fiscală importantă pentru antreprenorii și companiile din România. Acest articol analizează aspecte importante legate de plafonul pentru plătitorii de TVA în 2024,...

Impozit pe profit 2024 SRL

Impozitul pe profit este una dintre principalele obligații fiscale ale societăților din România, inclusiv ale societăților cu răspundere limitată (SRL). Acest impozit se aplică asupra profitului impozabil obținut de societate într-un an fiscal și...

Decizie de impunere

Decizia de impunere reprezintă un act administrativ fiscal prin care se stabilesc obligațiile fiscale ale contribuabililor. Emisă de organul fiscal competent în conformitate cu prevederile legale, aceasta constituie titlu executoriu, facilitând astfel colectarea creanțelor...

Registru inactivi

Registru inactivi - ce este? Registrul contribuabililor/plătitorilor inactivi/reactivați reprezintă o evidență organizată de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), care cuprinde informații despre contribuabilii și plătitorii declarați inactivi sau reactivați. Acest registru este reglementat prin...

Articole Populare