vineri, iulie 12, 2024

Drept Fiscal

TVA Moldova

Legislația fiscală din Republica Moldova prevede aplicarea taxei pe valoarea adăugată (TVA), aceasta reprezentând, similar cu prevederile legislației din România, un impozit indirect suportat de către consumatorii finali. TVA se aplică la valoarea impozabilă...

Deducerea personală 2024

Ce este deducerea personală la salariu? Deducerea personală este o formă de ajutor financiar acordată de Guvern anumitor categorii de persoane fizice. În concret, cei care beneficiază de deducere personală plătesc un impozit mai mic...

Cine este obligat să folosească e-Factura?

Începând cu 1 ianuarie 2024, sistemul e-Factura devine obligatoriu pentru o gamă largă de operatori economici. Modul de organizare și funcționare a acestui sistem sunt prevăzute în OUG nr. 120/2021. Sistemul vizează stocarea prin...

Cine este obligat să depună declarație de avere?

Ce este declarația de avere? În România, declarația de avere este obligatorie pentru persoane care ocupă funcții publice importante sau de demnitate publică. Declarația de avere are caracter public și oficial, se depune anual, cu...

Cine este obligat să aibă casă de marcat?

Obligativitatea utilizării casei de marcat este prevăzută în OUG nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale republicată și HG nr. 479/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea...

RO E-Transport – încă o povară aruncată în cârca mediului de afaceri în numele evaziunii fiscale

Sistemul RO e-Transport este în contradicție cu tratatele, directivele și regulamentele Uniunii Europene, precum și cu principiul proporționalității, în condițiile în care, în România există deja măsuri alternative pentru combaterea fraudei fiscale în comerțul...

Implementarea sistemului RO e-TVA: O revoluție digitală cu potențial și provocări

România se pregătește pentru o transformare majoră în domeniul administrării fiscale. Începând cu 1 august 2024, Ministerul Finanțelor va lansa sistemul RO e-TVA, o inițiativă ambițioasă menită să revoluționeze modul în care se gestionează...

Plafon PFA 2024

Persoanele fizice autorizate (PFA) trebuie să fie la curent cu modificările legislative pentru a-și desfășura activitatea în mod eficient și pentru a evita eventuale probleme cu autoritățile fiscale. Anul 2024 aduce modificări importante pentru...

Cheltuieli nedeductibile 2024

Ce sunt cheltuielile nedeductibile? Cheltuielile pot fi clasificate în: cheltuieli integral deductibile, cheltuieli limitat deductibile și cheltuieli nedeductibile. Cheltuielile nedeductibile sunt acele cheltuieli suportate de o companie sau o persoană fizică, care, deși pot fi necesare...

Registru inactivi

Registru inactivi - ce este? Registrul contribuabililor/plătitorilor inactivi/reactivați reprezintă o evidență organizată de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), care cuprinde informații despre contribuabilii și plătitorii declarați inactivi sau reactivați. Acest registru este reglementat prin...

Articole Populare