joi, iulie 18, 2024
29.6 C
București

Devino un membru al comunității noastre

O mulțime de oameni ne urmăresc deja. Alătură-te și tu lor pentru a fi informat și a nu rata noutățile zilnice.

Asociere în participațiune

Ce este asocierea în participație?

Asocierea în participație este un contract prin care o persoană oferă uneia sau mai multor persoane o participare la beneficiile și pierderile unor operațiuni specifice sau chiar la întregul său comerț. Conform art. 1.949 din Codul Civil, contractul de asociere în participație este contractul prin care o persoană acordă uneia sau mai multor persoane o participație la beneficiile și pierderile uneia sau mai multor operațiuni pe care le întreprinde.

Spre deosebire de societățile comerciale cu personalitate juridică, asocierea în participațiune este guvernată doar de clauzele contractuale stabilite de părți, fără a exclude posibilitatea de a face referire la anumite dispoziții din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, în special cele legate de lichidare.

Conform articolului 1.951 Cod Civil, asocierea în participație nu poate dobândi personalitate juridică și nu constituie față de terți o entitate distinctă față de persoana asociaților. Terții nu au drepturi față de asociere și se obligă doar față de asociatul cu care au contractat.

Astfel, asociația în participație nu reprezintă o entitate juridică distinctă în relația cu terții. Aceștia din urmă nu stabilesc raporturi juridice cu asociația în sine, ci cu asociatul contractant, cunoscut și sub denumirea de „reprezentant”.

În cadrul unei astfel de asociații, există două categorii de asociați:

  • reprezentantul (asociatul contractant) – cel care interacționează direct cu terții, asumându-și obligații personale și nelimitate față de aceștia.
  • asociații sau participanții – cei care rămân, de regulă, în umbră, nefiind cunoscuți de terți.

Prin urmare, reprezentantul este singurul care poate fi tras la răspundere de către creditori și supus procedurii de insolvență în cazul dificultăților financiare rezultate din operațiunile asociației în participație.

În situația în care un asociat „tăcut” iese din zona de penumbră, impusă de contract, și se implică în mod direct în relațiile cu terții, acesta va deveni responsabil solidar alături de asociatul ostensibil (reprezentant) față de terți.

Este important de menționat că orice clauze care limitează răspunderea sunt opozabile doar între asociați, fiind invalide în raport cu terții.

În ceea ce privește regimul aporturilor, conform articolului 1.952 Cod Civil, asociații rămân proprietarii bunurilor puse la dispoziția asocierii, dar pot conveni ca acestea să devină proprietate comună sau să fie transferate către unul dintre asociați pentru realizarea obiectului asocierii.

Conform articolului 1.954 Cod Civil, forma contractului, întinderea și condițiile asocierii sunt determinate de convenția părților, care stabilesc și cauzele de dizolvare și lichidare a asocierii. Conform articolului 1.950 Cod Civil pentru probarea contractului de de asociere în participație este necesar ca acesta să fie constatat prin înscris.

Deci, asociații au libertatea de a-și stabili drepturile și obligațiile prin contractul de asociere în participație, însă acest contract trebuie încheiat în formă scrisă. Forma scrisă a contractului este cerută ad probationem, adică în scopul probării existenței și conținutului acestuia.

Importanța formei scrise se manifestă exclusiv în relațiile dintre asociați, deoarece asociatul în participație este, de regulă, un asociat ascuns (ocult) față de terți. Cu alte cuvinte, forma scrisă a contractului este importantă pentru dovedirea înțelegerii dintre asociați în eventualitatea unor dispute între aceștia, dar nu are impact asupra relațiilor cu terții, care, de obicei, nu au cunoștință despre existența asociatului ocult.

În conformitate cu dispozițiile Codului Fiscal în cadrul fiecărei asocieri fără personalitate juridică, constituită potrivit legii, asociații au obligația să încheie contracte de asociere în formă scrisă, la începerea activității, care să cuprindă inclusiv date referitoare la:

  • părțile contractante;
  • obiectul de activitate și sediul asociației;
  • contribuția asociaților în bunuri și drepturi;
  • cota procentuală de participare a fiecărui asociat la veniturile sau pierderile din cadrul asocierii corespunzătoare contribuției fiecăruia;
  • desemnarea asociatului care să răspundă pentru îndeplinirea obligațiilor asociației față de autoritățile publice;
  • condițiile de încetare a asocierii.

Contribuțiile asociaților conform contractului de asociere nu sunt considerate venituri pentru asociație.

Contractul de asociere se înregistrează la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data încheierii acestuia. Organul fiscal are dreptul să refuze înregistrarea contractelor, în cazul în care acestea nu cuprind datele solicitate conform prezentului alineat.

În cazul în care între membrii asociați există legături de rudenie până la gradul al patrulea inclusiv, părțile sunt obligate să facă dovada că participă la realizarea venitului cu bunuri sau drepturi asupra cărora au drept de proprietate. Pot fi membri asociați și persoanele fizice care au dobândit capacitate de exercițiu restrânsă.

Tratament fiscal asociere în participațiune

Tratamentul fiscal al asocierii în participațiune este determinat de modul în care veniturile și cheltuielile sunt repartizate între asociați. În general, veniturile și cheltuielile generate de asociere sunt alocate asociaților conform cotelor de participare stabilite în contractul de asociere. Fiecare asociat își va declara veniturile și cheltuielile corespunzătoare în declarațiile fiscale proprii.

Fiecare asociat trebuie să includă în declarația sa fiscală veniturile și cheltuielile corespunzătoare cotelor de participare stabilite în contractul de asociere.

Astfel, potrivit articolului 34 din Codul Fiscal într-o asociere fără personalitate juridică între două sau mai multe persoane juridice române, veniturile și cheltuielile înregistrate se atribuie fiecărui asociat, conform prevederilor contractului de asociere.

Veniturile și cheltuielile determinate de operațiunile asocierii, transmise pe bază de decont fiecărui asociat, potrivit reglementărilor contabile aplicabile, se iau în calcul pentru determinarea profitului impozabil al fiecărui asociat.

Documentele justificative aferente operațiunilor asocierii sunt cele care au stat la baza înregistrării în evidența contabilă de către persoana desemnată de asociați, conform prevederilor contractului de asociere.

Veniturile obținute din asociere sunt supuse impozitării conform legislației fiscale aplicabile fiecărui asociat în parte, iar cheltuielile aferente asocierii sunt deductibile fiscal pentru fiecare asociat în conformitate cu cota de participare și legislația fiscală în vigoare.

Concluzionând, asocierea în participațiune este un instrument flexibil și util pentru diverse situații de afaceri, permițând partenerilor să își unească resursele și să împartă beneficiile și riscurile unor operațiuni specifice. Tratamentul fiscal al acestor asocieri necesită o atenție deosebită pentru a asigura conformitatea cu reglementările fiscale în vigoare. Codul civil oferă părților, respectiv investitorilor asociați, libertatea de a evalua riscurile unei afaceri și de a investi într-un mod specific, permițându-le să stabilească de comun acord regulile și condițiile de asociere, inclusiv modalitatea de determinare a cotelor de participare la beneficii și repartizarea acestora.

Această libertate contractuală este deosebit de importantă, având în vedere că Noul Cod Civil nu plasează asociații pe picior de egalitate, ci stabilește, prin intermediul unei norme imperative, că există un singur asociat activ.

Astfel, Codul civil permite asociaților să-și adapteze contractul de asociere în participație în funcție de nevoile și obiectivele lor specifice, ținând cont de rolurile diferite ale asociaților în cadrul asocierii. Această flexibilitate le oferă posibilitatea de a-și asuma riscurile într-un mod adecvat și de a-și structura relația de afaceri în conformitate cu interesele lor comune.

Barry, the Legal Badger
Barry, the Legal Badgerhttps://legalbadger.org
Barry the Legal Badger este eroul nostru legal și de încredere. Cu o combinație unică de cunoștințe juridice profunde și un simț al umorului fermecător, Barry face ca subiectele complicate să devină simple și accesibile. De la drept civil la drept penal, articolele sale sunt gândite și redactate în așa fel încât orice persoană să parcurgă cu ușurință toate aspectele juridice relevante. Alăturați-vă lui Barry pentru o călătorie educativă prin lumea legislativă, unde fiecare problemă juridică își găsește soluția!

Urmărește-ne și pe rețelele de socializare!

211,150FaniÎmi place
5,940CititoriConectați-vă

Ultimele Știri

Milioane de euro pentru românii afectați de vaccinul COVID?

Recent, a fost înregistrat la Senat, spre dezbatere, un...

Comisia Europeană analizează reducerea taxelor vamale pentru mașinile electrice BMW și Volkswagen produse în China

Comisia Europeană analizează posibilitatea diminuării taxelor vamale pentru autovehiculele...

Caz șocant în Hamburg. Weekend în închisoare pentru insultă, suspendare pentru viol

Un caz din Germania a stârnit indignare publică, punând...

Polonia amendează PayPal cu 27,3 milioane de dolari pentru clauze contractuale ambigue

Instituția poloneză responsabilă de monitorizarea concurenței și apărarea drepturilor...

Devino un membru al comunității noastre

Te-ar putea interesa

Cât timp durează o executare silită?

Procedura de executare silită? Executarea silită este o procedură reglementată de Codul de procedură civilă prin care debitorul care nu a îndeplinit la timp obligațiile sale față de creditor și este forțat (silit) să achite...

Cine moștenește casa părintească?

Moștenirea casei părintești este un subiect de mare interes și importanță în dreptul succesoral românesc. Transmiterea patrimoniului de la defunct la moștenitori se supune unor reguli stricte, prevăzute în Codul civil. Aplicarea corectă a...

Se poate construi fără PUZ?

Planul Urbanistic Zonal (PUZ) este un document esențial pentru planificarea și reglementarea dezvoltării teritoriale în România. Deși PUZ-ul este obligatoriu în multe cazuri, există situații specifice în care construcțiile pot fi realizate fără acest...