joi, iulie 18, 2024
29.6 C
București

Devino un membru al comunității noastre

O mulțime de oameni ne urmăresc deja. Alătură-te și tu lor pentru a fi informat și a nu rata noutățile zilnice.

Certificat de edificare a construcției

Certificatul de edificare a construcției, cunoscut și sub denumirea de „certificat de atestare a edificării construcției”, este un document emis de autoritățile administrației publice locale (primării) care confirmă existența și legalitatea unei construcții. Acest act este obligatoriu pentru intabularea proprietății în cartea funciară și, implicit, pentru efectuarea unor operațiuni juridice precum vânzarea, cumpărarea, donația sau ipotecarea unei clădiri.

Ce înseamnă edificarea unei construcții?

Edificarea unei construcții reprezintă procesul de realizare efectivă a unei clădiri, de la punerea fundației până la finalizarea lucrărilor și darea în folosință. O construcție se consideră edificată atunci când ea este complet terminată și poate fi utilizată conform destinației sale (locuință, spațiu comercial, birou etc.).

Curtea unei case

Din punct de vedere juridic, o construcție este edificată legal dacă ea a fost realizată în baza și cu respectarea unei autorizații de construire valabile, emisă de autoritatea publică competentă. Autorizația de construire este actul care atestă că proiectul de construcție respectă reglementările urbanistice, tehnice și de calitate aplicabile.

Dovada edificării legale a unei construcții se face prin „procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor”, întocmit de o comisie formată din reprezentanți ai autorităților locale și ai beneficiarului lucrării. Acest proces-verbal atestă că lucrările au fost executate conform autorizației de construire și proiectului tehnic și că imobilul poate fi dat în folosință.

Acte necesare certificat edificare construcție

Pentru a obține un certificat de edificare a construcției de la primăria competentă, solicitantul trebuie să depună următoarele documente:

  1. Cerere tip – formularul specific de cerere pentru eliberarea certificatului, pus la dispoziție de primărie, completat și semnat de proprietarul construcției.
  2. Actul de proprietate asupra imobilului – contractul de vânzare-cumpărare, contractul de donație, certificatul de moștenitor, titlul de proprietate etc., în original și copie.
  3. Autorizația de construire – actul emis de primărie care a permis realizarea construcției, împreună cu documentația tehnică vizată spre neschimbare (proiectul tehnic).
  4. Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor – documentul încheiat de comisia de recepție care atestă finalizarea construcției conform autorizației și proiectului, în original și copie.
  5. Cartea tehnică a construcției – documentul care cuprinde toate datele tehnice ale imobilului (structura, instalații, finisaje etc.), întocmit de proiectant și constructor.
  6. Certificatul fiscal – document emis de primărie care atestă că proprietarul nu are datorii la bugetul local (impozite, taxe, amenzi etc.).
  7. Documentul de identitate al proprietarului – cartea de identitate sau pașaportul, în original și copie.
  8. Dovada achitării taxei de eliberare a certificatului – chitanța care atestă plata taxei specifice pentru obținerea certificatului de edificare.

Aceste acte se depun la registratura primăriei sau la serviciul de specialitate (urbanism, cadastru etc.), urmând ca în termen de maxim 30 de zile să se elibereze certificatul de edificare a construcției, dacă documentația este completă și conformă.

Importanța certificatului de edificare pentru înscrierea în cartea funciară

Potrivit art. 37 alin. (4) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții dreptul de proprietate asupra construcțiilor se înscrie în cartea funciară în baza unui certificat de atestare, care să confirme că edificarea construcțiilor s-a efectuat conform autorizației de construire și că există proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, sau, după caz, a unei adeverințe/unui certificat de atestare a edificării construcției.

Prin urmare, certificatul de edificare a construcției este documentul-cheie care permite înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate asupra unei clădiri. Fără acest certificat, dreptul de proprietate nu poate fi notat în registrul de publicitate imobiliară, ceea ce înseamnă că proprietarul nu va putea dispune liber de imobil (nu-l va putea vinde, dona, ipoteca etc.).

Situația construcțiilor edificate fără autorizație

O problemă aparte o reprezintă situația construcțiilor edificate fără autorizație de construire sau cu nerespectarea prevederilor autorizației. În principiu, aceste construcții sunt ilegale și nu pot primi certificat de atestare a edificării, neputând fi intabulate în cartea funciară.

Cu toate acestea, art. 37 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 prevede o excepție: „În cazul construcțiilor pentru care execuția lucrărilor s-a realizat fără autorizație de construire, iar împlinirea termenului de prescripție prevăzut la art. 31 nu mai permite aplicarea sancțiunilor, certificatul de atestare/adeverința privind edificarea construcției va fi emis/emisă în baza unei expertize tehnice cu privire la respectarea cerințelor fundamentale aplicabile privind calitatea în construcții, inclusiv cu încadrarea în reglementările de urbanism aprobate, care să confirme situația actuală a construcțiilor și respectarea dispozițiilor în materie și a unei documentații cadastrale„.

Art. 31 din Legea nr. 50/1991 stabilește un termen de prescripție de 3 ani de la data săvârșirii faptei pentru aplicarea amenzii contravenționale în cazul construcțiilor fără autorizație. Prin urmare, dacă au trecut mai mult de 3 ani de la edificarea ilegală a construcției, ea nu mai poate fi sancționată contravențional și, în anumite condiții, poate primi totuși certificat de atestare a edificării.

Aceste condiții sunt:

  • realizarea unei expertize tehnice care să confirme că imobilul respectă cerințele esențiale de calitate în construcții și se încadrează în reglementările urbanistice aprobate.
  • întocmirea unei documentații cadastrale care să ateste amplasamentul, suprafața și vecinătățile construcției.

Doar dacă expertiza tehnică confirmă respectarea tuturor condițiilor legale se va putea emite certificatul de edificare a construcției ilegale, în vederea intabulării ulterioare. În caz contrar, construcția nu va putea fi înscrisă în cartea funciară și va rămâne în afara circuitului civil.

Taxă certificat de atestare a edificării construcției

Eliberarea certificatului de edificare a construcției este supusă unei taxe stabilite de fiecare consiliu local prin hotărâre. Astfel, cuantumul acestei taxe variază de la o localitate la alta.

Taxa se achită anticipat eliberării certificatului, fie la casieria primăriei, fie prin virament bancar în contul indicat de autoritatea locală. Dovada plății taxei (chitanța sau ordinul de plată) se va atașa la documentația depusă pentru obținerea certificatului.

Neplata taxei atrage respingerea cererii de eliberare a certificatului de edificare a construcției, primăria neavând obligația de a procesa documentația până la confirmarea achitării sumei datorate.

Având în vedere cele de mai sus, certificatul de edificare a construcției este un document indispensabil pentru orice proprietar de imobil care dorește să-și intabuleze dreptul în cartea funciară și să încheie ulterior acte de dispoziție cu privire la acesta (vânzare, închiriere, ipotecare etc.). El atestă existența fizică și juridică a construcției, precum și respectarea normelor legale la edificarea acesteia.

Pentru a intra în posesia acestui certificat, proprietarul trebuie să se adreseze primăriei în a cărei rază teritorială se află imobilul, să depună o serie de documente specifice (precum autorizația de construire, procesul-verbal de recepție sau cartea tehnică) și să achite taxa aferentă, stabilită de consiliul local.

În cazul construcțiilor edificate fără autorizație, obținerea certificatului de atestare este posibilă doar dacă au trecut cel puțin 3 ani de la data construirii și doar pe baza unei expertize tehnice care să confirme respectarea cerințelor de calitate și încadrarea în reglementările urbanistice.

Certificatul de edificare a construcției se eliberează în termen de maxim 30 de zile de la data solicitării și rămâne valabil pe toată durata de existență a imobilului, cu excepția situației în care se fac modificări constructive majore, caz în care proprietarul va trebui să obțină un nou certificat, în baza unei noi autorizații de construire.

Barry, the Legal Badger
Barry, the Legal Badgerhttps://legalbadger.org
Barry the Legal Badger este eroul nostru legal și de încredere. Cu o combinație unică de cunoștințe juridice profunde și un simț al umorului fermecător, Barry face ca subiectele complicate să devină simple și accesibile. De la drept civil la drept penal, articolele sale sunt gândite și redactate în așa fel încât orice persoană să parcurgă cu ușurință toate aspectele juridice relevante. Alăturați-vă lui Barry pentru o călătorie educativă prin lumea legislativă, unde fiecare problemă juridică își găsește soluția!

Urmărește-ne și pe rețelele de socializare!

211,150FaniÎmi place
5,940CititoriConectați-vă

Ultimele Știri

Milioane de euro pentru românii afectați de vaccinul COVID?

Recent, a fost înregistrat la Senat, spre dezbatere, un...

Comisia Europeană analizează reducerea taxelor vamale pentru mașinile electrice BMW și Volkswagen produse în China

Comisia Europeană analizează posibilitatea diminuării taxelor vamale pentru autovehiculele...

Caz șocant în Hamburg. Weekend în închisoare pentru insultă, suspendare pentru viol

Un caz din Germania a stârnit indignare publică, punând...

Polonia amendează PayPal cu 27,3 milioane de dolari pentru clauze contractuale ambigue

Instituția poloneză responsabilă de monitorizarea concurenței și apărarea drepturilor...

Devino un membru al comunității noastre

Te-ar putea interesa

Cât timp durează o executare silită?

Procedura de executare silită? Executarea silită este o procedură reglementată de Codul de procedură civilă prin care debitorul care nu a îndeplinit la timp obligațiile sale față de creditor și este forțat (silit) să achite...

Cine moștenește casa părintească?

Moștenirea casei părintești este un subiect de mare interes și importanță în dreptul succesoral românesc. Transmiterea patrimoniului de la defunct la moștenitori se supune unor reguli stricte, prevăzute în Codul civil. Aplicarea corectă a...

Se poate construi fără PUZ?

Planul Urbanistic Zonal (PUZ) este un document esențial pentru planificarea și reglementarea dezvoltării teritoriale în România. Deși PUZ-ul este obligatoriu în multe cazuri, există situații specifice în care construcțiile pot fi realizate fără acest...