vineri, iulie 12, 2024

Clauza de preciput

Convențiile matrimoniale reprezintă un instrument juridic important prin care soții pot reglementa aspecte patrimoniale ale căsătoriei, atât pe durata acesteia, cât și în caz de divorț sau deces. În acest context, clauza de preciput se evidențiază ca o prevedere contractuală cu implicații semnificative în materie succesorală, oferind soțului supraviețuitor anumite drepturi prioritare asupra bunurilor deținute în proprietate comună (pe cotă-părți sau devălmașă) cu celălalt soț. Acest articol își propune să analizeze în detaliu clauza de preciput, așa cum este reglementată în art 333 Cod Civil.

Ce este clauza de preciput?

Clauza de preciput este definită la art. 333 alin. 1 din Codul Civil ca fiind o învoială a soților cuprinsă într-o convenție matrimonială, prin care se prevede că soțul supraviețuitor are dreptul de a prelua fără plată, înainte de partajul moștenirii, unul sau mai multe dintre bunurile comune, deținute în devălmășie sau în coproprietate.

Bunurile ori, după caz, bunul comun care formează obiectul clauzei de preciput trebuie să fie indicat în mod expres (individualizat) în cuprinsul convenției matrimoniale. În practică, cel mai adesea formează obiect al clauzei de preciput locuința comună a soților (casa sau apartamentul în care aceștia au locuit).

Noțiunea de „preluare” a bunurilor comune din cuprinsul art. 333 Cod civil se referă, în realitate, la transformarea, prin efectul convenției matrimoniale și începând cu data decesului unuia dintre soți, a proprietății devălmașe ori, după caz, a proprietății pe cote-părți în proprietate exclusivă a soțului supraviețuitor asupra bunurilor indicate în cuprinsul clauzei.

Scopul principal al clauzei de preciput este de a avantaja soțul supraviețuitor în defavoarea altor moștenitori, permițându-i să intre în posesia anumitor bunuri comune înainte de împărțirea propriu-zisă a moștenirii. Această prevedere poate fi motivată de diverse considerente, cum ar fi:

  1. dorința de a asigura un anumit nivel de trai pentru soțul rămas în viață;
  2. intenția de a proteja bunuri cu valoare sentimentală sau importanță deosebită pentru familia respectivă;
  3. voința de a recompensa soțul supraviețuitor pentru contribuția sa la formarea și dezvoltarea patrimoniului comun.

Potrivit art. 333 alin. 1 din Codul Civil, clauza de preciput poate fi stipulată în beneficiul ambilor soți sau numai în favoarea unuia dintre ei. Astfel, soții au libertatea de a decide care dintre ei va beneficia de acest drept prioritar și în ce condiții.

Preciputul are caracter personal, clauza putând fi prevăzută numai în favoarea soțului supraviețuitor, fiind o clauză pentru cauză de moarte.

În ceea ce privește obiectul clauzei de preciput, acesta poate consta în orice bunuri comune ale soților, indiferent dacă sunt deținute în devălmășie (fără determinarea cotelor-părți) sau în coproprietate (cu stabilirea cotelor-părți). Bunurile vizate pot fi mobile sau imobile, corporale sau incorporale.

Art. 333 alin. 5 din Codul Civil prevede că executarea clauzei de preciput se face în natură sau, dacă acest lucru nu este posibil, prin echivalent. Aceasta înseamnă că soțul supraviețuitor are dreptul de a intra în posesia efectivă a bunurilor vizate de clauză sau, în caz de imposibilitate, de a primi valoarea echivalentă a acestora.

Executarea în natură a clauzei de preciput presupune că bunurile respective există în materialitatea lor la data deschiderii moștenirii și că nu au fost înstrăinate sau grevate cu sarcini incompatibile cu dreptul de preciput.

O particularitate importantă a clauzei de preciput, prevăzută de art. 333 alin. 2 din Codul Civil, este aceea că nu este supusă raportului donațiilor. Cu toate acestea, clauza de preciput poate fi supusă reducțiunii, în condițiile art. 1.096 alin. 1 și 2 din Codul Civil, dacă încalcă rezerva succesorală a moștenitorilor rezervatari. Reducțiunea presupune reintegrarea în masa succesorală a valorii bunurilor ce au constituit obiect al unei liberalități și care depășesc cotitatea disponibilă a moștenirii. Mai multe informații despre reducțiunea liberalităților excesive găsiți în următorul articol: Reducțiunea liberalităților excesive.

Art. 333 alin. 3 din Codul Civil stipulează că existența unei clauze de preciput nu împiedică creditorii comuni ai soților să urmărească bunurile vizate de aceasta, chiar înainte de încetarea comunității. Cu alte cuvinte, drepturile conferite de clauza de preciput nu sunt opozabile creditorilor comuni, care își păstrează dreptul de a executa silit bunurile respective pentru a-și recupera creanțele.

Această prevedere are rolul de a proteja interesele terților de bună-credință și de a evita utilizarea clauzei de preciput ca instrument de fraudare a creditorilor.

În anumite situații, prevăzute de art. 333 alin. 4 din Codul Civil, clauza de preciput devine caducă, adică își pierde efectele. Aceste cazuri includ:

  1. încetarea comunității în timpul vieții soților (prin divorț, separație de bunuri sau alte cauze prevăzute de lege);
  2. decesul soțului beneficiar înaintea soțului dispunător;
  3. decesul concomitent al ambilor soți;
  4. vânzarea bunurilor vizate de clauza de preciputi la cererea creditorilor comuni.

Caducitatea clauzei de preciput are ca efect ineficacitatea acesteia și revenirea la regulile generale ale moștenirii legale sau testamentare, după caz.

Concluzionând, clauza de preciput reprezintă un instrument juridic important în materie matrimonială și succesorală, care permite avantajarea soțului supraviețuitor prin acordarea dreptului de a prelua anumite bunuri comune înainte de partajul moștenirii. Reglementată în art. 333 din Codul Civil, clauza de preciput oferă soților posibilitatea de a-și proteja interesele patrimoniale și de a asigura continuitatea unui anumit stil de viață după decesul unuia dintre ei.

Includerea unei clauze de preciput într-o convenție matrimonială trebuie să fie rezultatul unei analize atente a situației patrimoniale și a obiectivelor urmărite de soți, precum și a unei informări corespunzătoare cu privire la implicațiile juridice ale acestei prevederi contractuale.

De asemenea, este important de știut că încheierea unei convenții matrimoniale care să cuprindă o clauză de preciput se poate face numai la notarul public, fiind obligatoriu ca o astfel de convenție matrimonială să fie autentificată de acesta, sub sancțiunea nulității absolute.

În final, clauza de preciput reprezintă o opțiune valoroasă pentru cuplurile căsătorite care doresc să își planifice din timp aspectele patrimoniale ale căsătoriei și să se asigure că soțul supraviețuitor va beneficia de anumite drepturi prioritare în caz de deces. Prin înțelegerea adecvată a prevederilor art. 333 din Codul Civil și prin utilizarea corectă a acestui instrument juridic, soții pot să își protejeze interesele și să asigure o transmitere echitabilă a bunurilor comune către generațiile viitoare.

Comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Te-ar putea interesa

Despre autor

Barry, the Legal Badger
Barry, the Legal Badgerhttps://legalbadger.org
Barry the Legal Badger este eroul nostru legal și de încredere. Cu o combinație unică de cunoștințe juridice profunde și un simț al umorului fermecător, Barry face ca subiectele complicate să devină simple și accesibile. De la drept civil la drept penal, articolele sale sunt gândite și redactate în așa fel încât orice persoană să parcurgă cu ușurință toate aspectele juridice relevante. Alăturați-vă lui Barry pentru o călătorie educativă prin lumea legislativă, unde fiecare problemă juridică își găsește soluția!

Urmărește-ne și pe Facebook!

Fii mereu la curent! Urmărește-ne pentru noutăți exclusive și conținut inspirațional. Dă-ne un 'Like' acum!

Articole Populare