vineri, iulie 12, 2024

Codul de procedură civilă

Ce este Codul de procedură civilă?

Codul de procedură civilă, adoptat prin Legea nr. 134/2010, cu modificările ulterioare este cel mai important și cuprinzător izvor formal al dreptului procesual civil. Acesta este un act normativ care reglementează principiile și procedurile specifice desfășurării procesului civil. În acelaşi timp, dispoziţiile Codului de procedură civilă sunt dispoziţii de drept comun în materie civilă, astfel că ele se aplică şi în alte materii, în măsura în care legile care le reglementează nu cuprind dispoziţii contrare. Codul cuprinde șapte cărți reglementând: dispoziții generale, procedura contencioasă, procedura necontencioasă, arbitrajul, executarea silită, diverse proceduri speciale și procesul civil internațional.

ciocan judecătoresc

Obiectul Codului de procedură civilă este definit chiar de art. 1 alin. (1) al acestui act normativ: “Codul de procedură civilă, denumit în continuare codul, stabileşte regulile de competenţă şi de judecare a cauzelor civile, precum şi cele de executare a hotărârilor instanţelor şi a altor titluri executorii, în scopul înfăptuirii justiţiei în materie civilă”.

Aceste prevederi realizează implicit o clasificare a normelor de procedură civilă: norme de competență, norme de procedură propriu-zisă și norme privind executarea silită. După cum se poate observa, acest act normativ nu cuprinde așa-zise norme de organizare judiciară, normele respective fiind incluse în cuprinsul altor legi speciale. Rezultă, aşadar, că noul Cod de procedură civilă constituie sediul materiei pentru normele de competenţă şi pentru normele de procedură care vizează ambele faze ale procesului civil, judecata şi executarea silită. Cu toate acestea, trebuie precizat faptul că atât norme de competenţă, cât şi norme de procedură pot fi întâlnite şi în alte acte normative, cu caracter special, care se vor aplica cu titlu prioritar.

În ceea ce privește scopul Codului de procedură civilă, conform prevederilor art. 1 alin. (2): “În înfăptuirea justiţiei, instanţele judecătoreşti îndeplinesc un serviciu de interes public, asigurând respectarea ordinii de drept, a libertăţilor fundamentale, a drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi persoanelor juridice, aplicarea legii şi garantarea supremaţiei acesteia”.

Astfel, dispoziţiile alin. (2) sunt în concordanţă cu cele ale art. 126 alin. (1) din Constituția României, conform cărora justiţia se realizează prin Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi prin celelalte instanţe judecătoreşti stabilite de lege.

Noul Cod de procedură civilă – când a intrat în vigoare?

Noul Cod de procedură civilă a fost adoptat prin Legea nr. 134/2012 şi a intrat în vigoare la data de 15 februarie 2013, înlocuind reglementarea anterioară reprezentată de Codul de procedură civilă din 1865.

Potrivit expunerii de motive formulate la legea de punere în aplicare a noului Cod de procedură civilă, acesta a modificat radical concepţia de ansamblu asupra materiei, dispoziţiile pe care le cuprinde, urmărind să răspundă unor deziderate actuale, precum accesul justiţiabililor la mijloace şi forme procedurale mai simple şi accesibile, dar şi accelerarea procedurii, inclusiv în faza executării silite. În egală măsură, noul Cod de procedură civilă a urmărit să corespundă şi exigenţelor de previzibilitate a procedurilor judiciare decurgând din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi, implicit, din cele statuate în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului.

Ministerul justiției și libertăților cetățenești a depus înaintea Parlamentului României Proiectul noului Cod de procedură civilă, apreciind că se impune o intervenție legislativă pentru adoptarea unei reglementări noi, complexe și coerente a procesului civil. Noul Cod de procedură civilă conține o serie de măsuri care urmăresc simplificarea și accelerarea procedurilor judiciare, abordând dispoziții clare, concentrate în principal pe sporirea celerității soluționării cauzelor, cu impact direct și asupra executării hotărârilor.

Reglementarea noului Cod de procedură civilă a avut ca finalitate asigurarea soluţionării într-un termen optim şi previzibil a cauzelor, precum şi a premiselor executării prompte şi efective a titlurilor executorii reprezentate de hotărârile judecătoreşti sau de alte înscrisuri care, potrivit legii, pot fi puse în executare.

Pe parcursul anilor, noul Cod de procedură civilă a fost modificat printr-o serie de acte normative, ultima modificare fiind efectuată de Legea nr. 139/2024, care va intra în vigoare pe data de 13 mai 2025. Totodată, Codul de procedură civilă a fost afectată și de hotărârile prealabile și deciziile în interesul legii pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție, precum și de deciziile Curții Constituționale.

Comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Te-ar putea interesa

Despre autor

Barry, the Legal Badger
Barry, the Legal Badgerhttps://legalbadger.org
Barry the Legal Badger este eroul nostru legal și de încredere. Cu o combinație unică de cunoștințe juridice profunde și un simț al umorului fermecător, Barry face ca subiectele complicate să devină simple și accesibile. De la drept civil la drept penal, articolele sale sunt gândite și redactate în așa fel încât orice persoană să parcurgă cu ușurință toate aspectele juridice relevante. Alăturați-vă lui Barry pentru o călătorie educativă prin lumea legislativă, unde fiecare problemă juridică își găsește soluția!

Urmărește-ne și pe Facebook!

Fii mereu la curent! Urmărește-ne pentru noutăți exclusive și conținut inspirațional. Dă-ne un 'Like' acum!

Articole Populare