vineri, iulie 19, 2024
23 C
București

Devino un membru al comunității noastre

O mulțime de oameni ne urmăresc deja. Alătură-te și tu lor pentru a fi informat și a nu rata noutățile zilnice.

Diferența dintre proprietar și coproprietar

Conceptele de proprietar și coproprietar sunt fundamentale în dreptul civil, reflectând diferite modalități de exercitare a dreptului de proprietate. Înțelegerea nuanțelor dintre aceste două noțiuni este importantă pentru gestionarea corectă a relațiilor juridice patrimoniale și pentru rezolvarea potențialelor conflicte legate de drepturile reale.

Strângere de mână

Ce înseamnă proprietar?

Proprietarul este subiectul de drept, fie persoană fizică sau juridică, care deține dreptul de proprietate asupra unui bun, mobil sau imobil. Acest concept este central în dreptul civil și este reglementat în principal de Codul Civil, în special în Cartea a III-a, Titlul II.

Conform art. 555 din Codul Civil, proprietatea privată este definită ca dreptul titularului de a poseda, folosi și dispune de un bun în mod exclusiv, absolut și perpetuu, în limitele stabilite de lege. Această definiție legală evidențiază atributele fundamentale ale dreptului de proprietate: jus utendi (dreptul de a folosi bunul), jus fruendi (dreptul de a culege fructele bunului) și jus abutendi (dreptul de a dispune de bun).

Caracteristicile esențiale ale dreptului de proprietate includ exclusivitatea, absolutismul și perpetuitatea. Exclusivitatea permite proprietarului să excludă orice altă persoană de la exercitarea drepturilor asupra bunului său. Absolutismul conferă titularului cele mai largi prerogative asupra bunului, însă exercitarea acestui drept trebuie să respecte limitele și obligațiile prevăzute de lege. Perpetuitatea implică faptul că dreptul de proprietate nu se stinge prin neuz și durează, în principiu, atât timp cât există bunul asupra căruia poartă.

Ce înseamnă coproprietar?

Coproprietatea reprezintă situația juridică în care dreptul de proprietate asupra unui bun aparține simultan mai multor persoane. Acest concept este reglementat de art. 631-686 din Codul Civil. 

Conform art. 631 din Codul Civil prin coproprietate înțelegem acea situație când, în temeiul unui act juridic sau al altui mod de dobândire prevăzut de lege, dreptul de proprietate privată are 2 sau mai mulți titulari.

Coproprietarul este, așadar, una dintre persoanele care dețin în comun dreptul de proprietate asupra unui bun. În regimul juridic al coproprietății, fiecare coproprietar are o cotă-parte ideală și abstractă din dreptul de proprietate, exprimată fracționar.

Art. 634 din Codul Civil stipulează că fiecare coproprietar este titularul exclusiv al unei cote-părți din dreptul de proprietate și poate dispune în mod liber de aceasta în lipsa stipulației contrare. Cotele-părți sunt prezumate a fi egale, până la proba contrară. 

Diferența dintre proprietar și coproprietar

Principalele diferențe între proprietar și coproprietar se manifestă în mai multe aspecte. În ceea ce privește exclusivitatea dreptului, proprietarul are control exclusiv asupra întregului bun, în timp ce coproprietarul împarte acest control cu ceilalți coproprietari, având drepturi exclusive doar asupra cotei sale părți ideale.

Exercitarea drepturilor diferă semnificativ: proprietarul poate exercita toate atributele dreptului de proprietate fără a necesita acordul altora, în timp ce coproprietarul trebuie să țină cont de drepturile celorlalți coproprietari în exercitarea propriilor drepturi. Art. 636 din Codul Civil prevede că fiecare coproprietar poate folosi bunul comun în măsura în care nu schimbă destinația și nu aduce atingere drepturilor celorlalți coproprietari.

Libertatea de dispoziție este, de asemenea, diferită. Proprietarul poate dispune liber de bunul său, în timp ce coproprietarul poate dispune liber doar de cota sa parte ideală. Pentru înstrăinarea întregului bun aflat în coproprietate este necesar acordul tuturor coproprietarilor, conform art. 641 din Codul Civil.

În ceea ce privește administrarea bunului, proprietarul decide singur asupra modului de administrare, pe când în coproprietate, deciziile importante necesită, de regulă, acordul tuturor coproprietarilor sau al majorității acestora, în funcție de natura actului. Conceptul de partaj se aplică doar în cazul coproprietății, coproprietarii având dreptul de a cere oricând ieșirea din indiviziune, cu excepția cazurilor de coproprietate forțată.

Drepturile coproprietarilor

Coproprietarii beneficiază de drepturi specifice, reglementate de Codul Civil. Acestea includ dreptul de a folosi bunul comun, cu condiția să nu încalce drepturile celorlalți coproprietari, dreptul de a culege fructele proporțional cu cota-parte deținută, și dreptul de a dispune liber de cota sa parte din dreptul de proprietate.

De asemenea, coproprietarii se bucură de dreptul de preempțiune în cazul vânzării cotei-părți de către un alt coproprietar, dreptul de a cere partajul (cu excepția cazurilor de coproprietate forțată), și dreptul de a participa la administrarea bunului comun. Ei pot să se opună actelor de dispoziție care ar prejudicia interesele lor și au dreptul la despăgubiri în anumite situații, cum ar fi cazul în care un coproprietar a suportat singur cheltuielile producerii sau culegerii fructelor.

În concluzie, deși proprietarul și coproprietarul se bucură ambii de dreptul de proprietate, regimul juridic aplicabil și modalitatea de exercitare a acestui drept diferă semnificativ. Proprietatea exclusivă oferă titularului său cea mai largă sferă de prerogative asupra bunului, în timp ce coproprietatea implică o serie de limitări și obligații reciproce între coproprietari.

Barry, the Legal Badger
Barry, the Legal Badgerhttps://legalbadger.org
Barry the Legal Badger este eroul nostru legal și de încredere. Cu o combinație unică de cunoștințe juridice profunde și un simț al umorului fermecător, Barry face ca subiectele complicate să devină simple și accesibile. De la drept civil la drept penal, articolele sale sunt gândite și redactate în așa fel încât orice persoană să parcurgă cu ușurință toate aspectele juridice relevante. Alăturați-vă lui Barry pentru o călătorie educativă prin lumea legislativă, unde fiecare problemă juridică își găsește soluția!

Urmărește-ne și pe rețelele de socializare!

212,821FaniÎmi place
6,079CititoriConectați-vă

Ultimele Știri

POS obligatoriu 2024 PFA. Proiect de lege

Un nou proiect de lege elaborat recent de Ministerul...

Milioane de euro pentru românii afectați de vaccinul COVID?

Recent, a fost înregistrat la Senat, spre dezbatere, un...

Comisia Europeană analizează reducerea taxelor vamale pentru mașinile electrice BMW și Volkswagen produse în China

Comisia Europeană analizează posibilitatea diminuării taxelor vamale pentru autovehiculele...

Caz șocant în Hamburg. Weekend în închisoare pentru insultă, suspendare pentru viol

Un caz din Germania a stârnit indignare publică, punând...

Devino un membru al comunității noastre

Te-ar putea interesa

Cât timp durează o executare silită?

Procedura de executare silită? Executarea silită este o procedură reglementată de Codul de procedură civilă prin care debitorul care nu a îndeplinit la timp obligațiile sale față de creditor și este forțat (silit) să achite...

Cine moștenește casa părintească?

Moștenirea casei părintești este un subiect de mare interes și importanță în dreptul succesoral românesc. Transmiterea patrimoniului de la defunct la moștenitori se supune unor reguli stricte, prevăzute în Codul civil. Aplicarea corectă a...

Se poate construi fără PUZ?

Planul Urbanistic Zonal (PUZ) este un document esențial pentru planificarea și reglementarea dezvoltării teritoriale în România. Deși PUZ-ul este obligatoriu în multe cazuri, există situații specifice în care construcțiile pot fi realizate fără acest...