vineri, iulie 12, 2024

Donația poate fi atacată de frați?

Donația este un contract reglementat de Codul Civil prin care o persoană (donatorul) dispune cu titlu gratuit de un bun al său în favoarea unei alte persoane (donatarul). Pentru a fi valabilă, donația trebuie să îndeplinească anumite condiții de fond (capacitatea părților, consimțământul liber și neviciat, obiectul determinat și licit, cauza licită și morală) și de formă (forma autentică, când este cerută de lege). De asemenea, donația poate fi revocată pentru ingratitudine și pentru neexecutarea fără justificare a sarcinilor la care s-a obligat donatarul.

Cine poate ataca donația?

Cu toate că donația este un act juridic prin care donatorul își exprimă voința de a gratifica pe cineva, există situații în care acest contract poate fi atacat de către persoanele care se consideră vătămate în drepturile lor (rudele donatorului, soțul donatorului ori creditorii acestuia).

Donația poate fi atacată pentru nerespectarea condițiilor de formă prevăzute de lege pentru încheierea valabilă a contractului de donație. Astfel, dacă donația trebuia să îmbrace forma autentică (să fie încheiată în fața notarului public), sub sancțiunea nulității absolute. Dacă această cerință nu a fost respectată, orice persoană interesată poate invoca nulitatea absolută a donației.

Un alt caz în care se poate ataca donația este cel al simulației sau al fraudei creditorilor. Simulația presupune că părțile au încheiat un act public (donația) pentru a ascunde un alt act secret (de exemplu, un contract de vânzare). Donația încheiată în frauda creditorilor se referă la situația în care debitorul încheie acte juridice (inclusiv donații) cu scopul de a-și sustrage bunurile de la urmărirea creditorilor. În ambele cazuri, persoanele interesate, pot solicita instanței să constate simulația sau să anuleze actul fraudulos.

De asemenea, donația poate fi contestată dacă consimțământul donatorului a fost afectat de vicii, cum ar fi eroarea, dolul sau violența. Dacă se dovedește că donatorul a fost indus în eroare cu privire la identitatea donatarului sau la natura bunului donat, a fost păcălit prin manopere dolosive sau a fost constrâns prin violență să încheie donația, aceasta poate fi anulată la cererea persoanelor interesate.

Conform prevederilor art 1.020 Cod Civil, donația poate fi revocată pentru ingratitudine și pentru neexecutarea fără justificare a sarcinilor la care s-a obligat donatarul. Astfel, dacă donatarul atentează la viața donatorului, îi adresează injurii grave sau refuză să îi acorde alimente când acesta a ajuns în nevoie, donatorul sau moștenitorii săi pot cere revocarea donației în termen de un an de la data la care au cunoscut faptele de ingratitudine.

Nu în ultimul rând, moștenitorii rezervatari ai donatorului pot solicita reducțiunea liberalităților excesive (deci inclusiv a donației), în măsura reîntregirii cotei din masa succesorală ce li s-ar fi cuvenit în aceasta calitate.

Sunt moștenitori rezervatari descendenții donatorului (copii, nepoți, strănepoți și așa mai departe, la infinit), ascendenții privilegiați (mama și tatăl defunctului) și soțul supraviețuitor al defunctului. Mai multe informații cu privire la reducțiunea liberalităților excesive găsiți în următorul articol: Reducțiunea liberalităților excesive.

Donația poate fi atacată de către frați?

Principalul mijloc juridic prin care frații pot ataca o donație făcută de către părinte este acțiunea în reducțiunea liberalităților excesive, reglementată de art. 1091 și următoarele din Codul Civil.

Această acțiune se întemeiază pe calitatea de moștenitori rezervatari pe care o au copiii (descendenții), alături de ascendenții privilegiați și de soțul supraviețuitor.

Moștenitorii rezervatari au dreptul la o cotă din moștenire (rezerva succesorală), de care părintele donator nu poate dispune în mod liber prin liberalități (donații sau legate).

În cazul în care părintele a făcut o donație care încalcă rezerva succesorală a celorlalți copii, aceștia pot solicita reducțiunea liberalităților excesive, solicitând notarului public ori instanței de judecată să reducă donația în măsura necesară pentru a le asigura cota din moștenire prevăzută de lege. Această cotă reprezintă jumătate din cota succesorală ce i s-ar fi cuvenit dacă nu ar fi existat donația și diferă în funcție de numărul moștenitorilor, precum și calitatea acestora (spre exemplu, fiu ori soț supraviețuitor).

Astfel, să presupunem că un părinte care îi are ca unici moștenitori pe cei doi copii donează unuia dintre ei un imobil care valorează 80% din averea sa. La decesul părintelui, celălalt copil (fratele donatarului) poate invoca faptul că această donație i-a încălcat rezerva succesorală (care este de ¼ ori 25% din moștenire în cazul a doi copii) și poate cere reducțiunea liberalității până la limita cotei de 1/4 (25%) din moștenire, deci cu 5%.

Acțiunea în reducțiunea liberalităților excesive se introduce după deschiderea moștenirii părintelui donator și se prescrie în termen de 3 ani de la această dată. Ea poate fi introdusă de către copiii defavorizați sau de către moștenitorii lor.

Este important de subliniat că, reducțiunea nu va anula integral donația, ci o va reduce doar în măsura necesară pentru a asigura rezerva succesorală a fraților reclamanți. Cu alte cuvinte, copilul gratificat va putea păstra bunul donat, dar va trebui să îl compenseze pe celălalt frate cu diferența necesară pentru a le asigura cota din moștenire prevăzută de lege.

Pe lângă încălcarea rezervei succesorale, frații mai pot ataca donația făcută de către părinte și pentru motivele indicate la primul subtitlu, cum ar fi:

  1. nerespectarea condițiilor de formă cerute de lege pentru valabilitatea donației
  2. simulația sau donația făcută în frauda creditorului (atunci când fratele are calitatea de creditor)
  3. viciile de consimțământ
  4. lipsa discernământului
  5. ingratitudinea donatarului
  6. neexecutarea sarcinii.

Comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Te-ar putea interesa

Despre autor

Barry, the Legal Badger
Barry, the Legal Badgerhttps://legalbadger.org
Barry the Legal Badger este eroul nostru legal și de încredere. Cu o combinație unică de cunoștințe juridice profunde și un simț al umorului fermecător, Barry face ca subiectele complicate să devină simple și accesibile. De la drept civil la drept penal, articolele sale sunt gândite și redactate în așa fel încât orice persoană să parcurgă cu ușurință toate aspectele juridice relevante. Alăturați-vă lui Barry pentru o călătorie educativă prin lumea legislativă, unde fiecare problemă juridică își găsește soluția!

Urmărește-ne și pe Facebook!

Fii mereu la curent! Urmărește-ne pentru noutăți exclusive și conținut inspirațional. Dă-ne un 'Like' acum!

Articole Populare