vineri, iulie 12, 2024

Extras de carte funciară

Un extras de carte funciară reprezintă un document oficial, eliberat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI), care oferă informații detaliate despre situația juridică a unui imobil. Un extras de carte funciară este necesar în vederea încheierii unor tranzacții imobiliare și proceduri administrative, oferind o imagine clară asupra drepturilor reale, sarcinilor și altor înscrieri relevante pentru imobilul în cauză.

Cadrul legal care reglementează extrasul de carte funciară este reprezentat de Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și de Regulamentul de recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 600/2023.

Semnare documente

Valabilitate extras de carte funciară

Valabilitatea extrasului de carte funciară variază în funcție de tipul și scopul acestuia, conform prevederilor Ordinului 600/2023. În cazul extrasului de carte funciară pentru informare, legislația nu prevede un termen specific de valabilitate. Cu toate acestea, în practică, diversele instituții și entități implicate în tranzacții imobiliare sau alte proceduri administrative solicită de obicei un extras cât mai recent. Această abordare are ca scop asigurarea că informațiile cuprinse în extrasul de carte funciară reflectă cât mai fidel realitatea juridică actuală a imobilului în cauză, minimizând astfel riscurile asociate cu potențiale modificări recente ale situației cadastral-juridice.

Pentru extrasul de carte funciară pentru autentificare, reglementările sunt mai stricte. Solicitarea unui astfel de extras indisponibilizează numărul cadastral la care se referă pentru o perioadă de 10 zile lucrătoare. Această perioadă începe din momentul depunerii cererii, incluzând data, ora și minutul, și se încheie la sfârșitul celei de-a zecea zi lucrătoare. Scopul acestei măsuri este de a preveni modificări ale situației juridice a imobilului în intervalul dintre solicitarea extrasului și finalizarea procedurii notariale pentru care a fost solicitat.

Valabilitatea extrasului de carte funciară pentru autentificare încetează în mai multe situații: 

  • la împlinirea termenului de valabilitate;
  • la momentul înregistrării cererii de înscriere a actului notarial pentru care a fost eliberat;
  • la cererea expresă a notarului public care a solicitat inițial extrasul. 

Aceste prevederi asigură că informațiile utilizate în procesul de autentificare sunt cât mai actuale și relevante.

În ceea ce privește extrasele eliberate în format electronic, fie prin platforma e-pay, fie prin sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciară, acestea sunt, conform art. 55 alin. (4) și (5) din REGULAMENTUL din 8 februarie 2023 de recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, valabile exclusiv în mediul electronic. 

Totuși, potrivit art. 55 alin. (6) valabilitatea lor poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestuia. 

Pentru verificarea autenticității și actualității informațiilor, extrasele electronice sunt prevăzute cu un cod de verificare online, valabil pentru 30 de zile calendaristice de la generarea documentului.

De unde se scoate extras de carte funciară?

Extrasul de carte funciară poate fi obținut prin mai multe modalități, în funcție de preferințele și posibilitățile solicitantului:

  1. Direct de la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) competent teritorial. Solicitantul poate depune o cerere la biroul de relații cu publicul al OCPI în raza căruia se află imobilul.
  2. Online, prin intermediul platformei e-Terra a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI). Acest serviciu este disponibil non-stop și permite obținerea rapidă a extrasului de carte funciară pentru informare.
  3. Prin intermediul notarilor publici sau al altor persoane autorizate care au acces la sistemul informatic al ANCPI.
  4. Prin serviciul de corespondență al OCPI, pentru situațiile în care solicitantul nu se poate prezenta personal la sediul instituției.

Pentru a obține extrasul, solicitantul trebuie să furnizeze informații despre imobilul în cauză, cum ar fi numărul de carte funciară, adresa imobilului sau numărul cadastral.

Cât costă un extras de carte funciară?

Costul unui extras de carte funciară este stabilit prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de ANCPI și instituțiile sale subordonate. Aceste tarife sunt actualizate periodic.

La momentul actual, tarifele pentru obținerea unui extras de carte funciară sunt:

  1. Pentru extrasul de carte funciară pentru informare – 20 de lei pentru cererile înregistrate online și 25 de lei pentru cererile înregistrate la registratura biroului de cadastru şi publicitate imobiliară/biroului de relaţii cu publicul 
  2. Pentru extrasul de carte funciară pentru autentificare: 40 de lei.

Este important de menționat că aceste tarife pot fi modificate prin ordine ale directorului general al ANCPI. 

Comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Te-ar putea interesa

Despre autor

Barry, the Legal Badger
Barry, the Legal Badgerhttps://legalbadger.org
Barry the Legal Badger este eroul nostru legal și de încredere. Cu o combinație unică de cunoștințe juridice profunde și un simț al umorului fermecător, Barry face ca subiectele complicate să devină simple și accesibile. De la drept civil la drept penal, articolele sale sunt gândite și redactate în așa fel încât orice persoană să parcurgă cu ușurință toate aspectele juridice relevante. Alăturați-vă lui Barry pentru o călătorie educativă prin lumea legislativă, unde fiecare problemă juridică își găsește soluția!

Urmărește-ne și pe Facebook!

Fii mereu la curent! Urmărește-ne pentru noutăți exclusive și conținut inspirațional. Dă-ne un 'Like' acum!

Articole Populare