vineri, iulie 12, 2024

La ce distanță se construiește o casă față de gardul vecinului?

Construirea unei case implică numeroase aspecte tehnice, urbanistice și juridice, printre care se numără și stabilirea distanței corecte față de proprietățile vecine, în special față de gardul vecinului. Această distanță este reglementată prin lege și prin regulamentele urbanistice locale, având drept scop asigurarea unui nivel adecvat de intimitate, prevenirea conflictelor între vecini și respectarea normelor de siguranță și de estetică urbană.

Distanța minimă legală conform Codului Civil

Codul civil român, la art. 612, prevede că „orice construcții, lucrări sau plantații se pot face de către proprietarul fondului numai cu respectarea unei distanțe minime de 60 de cm față de linia de hotar, dacă nu se prevede altfel prin lege sau prin regulamentul de urbanism, astfel încât să nu se aducă atingere drepturilor proprietarului vecin.” Această prevedere stabilește, așadar, o distanță minimă generală de 60 de cm față de limita de proprietate, care se aplică în absența unor reglementări speciale.

Rațiunea acestei prevederi este de a asigura un spațiu minim între construcții, care să permită efectuarea lucrărilor de întreținere și reparații fără a fi nevoie de accesul pe proprietatea vecinului. De asemenea, distanța minimă contribuie la asigurarea intimității și a confortului locatarilor, precum și la prevenirea riscurilor de incendiu sau de prăbușire a construcțiilor.

De asemenea, conform art. 615 este obligatorie păstrarea unei distanțe de cel puțin 2 metri între fondul, îngrădit sau neîngrădit, aparținând proprietarului vecin și fereastra pentru vedere, balconul ori alte asemenea lucrări ce ar fi orientate către acest fond. Fereastra pentru vedere, balconul ori alte asemenea lucrări neparalele cu linia de hotar spre fondul învecinat sunt interzise la o distanță mai mică de un metru.

Distanța se calculează de la punctul cel mai apropiat de linia de hotar, existent pe fața zidului în care s-a deschis vederea sau, după caz, pe linia exterioară a balconului, până la linia de hotar. Distanța, și în cazul lucrărilor neparalele, se măsoară tot perpendicular, de la punctul cel mai apropiat al lucrării de linia de hotar și până la această linie.

Regulamente urbanistice locale

Cu toate acestea, art. 612 din Codul civil menționează și posibilitatea ca legea sau regulamentele de urbanism să prevadă distanțe minime diferite. În practică, distanțele minime de construire față de limita de proprietate sunt stabilite prin regulamentele urbanistice locale, cum ar fi Planurile Urbanistice Generale (PUG) sau Planurile Urbanistice Zonale (PUZ), elaborate de către autoritățile publice locale.

Aceste regulamente au caracter normativ și stabilesc reguli privind amplasarea construcțiilor în raport cu limitele de proprietate, ținând cont de specificul fiecărei zone și de destinația construcțiilor. De exemplu, un PUG poate prevedea distanțe minime diferite pentru zonele rezidențiale cu locuințe individuale, pentru zonele de blocuri de apartamente sau pentru zonele industriale.

Distanțele minime pot fi influențate de factori precum înălțimea construcției, destinația acesteia (locuință, anexă gospodărească, spațiu comercial etc.), regimul de înălțime al zonei, existența ferestrelor pe fațadele laterale sau posterioare, precum și de caracteristicile zonei (rural, urban, central, periferic etc.). În general, construcțiile mai înalte sau cu destinații specifice (comerciale, industriale) pot fi supuse unor cerințe mai stricte privind distanța față de limita de proprietate.

Obținerea autorizației de construire

Înainte de a începe construcția unei case, este obligatorie obținerea autorizației de construire de la autoritatea publică locală (primărie). Pentru aceasta, proiectul construcției trebuie să respecte prevederile regulamentelor urbanistice locale, inclusiv cele referitoare la distanțele față de limitele de proprietate.

Proiectul trebuie să fie elaborat de către un arhitect sau un inginer autorizat și să conțină planurile detaliate ale construcției, inclusiv amplasarea acesteia pe parcelă. Autoritatea publică locală va verifica respectarea cerințelor legale și urbanistice și, dacă acestea sunt îndeplinite, va emite autorizația de construire.

Sancțiuni pentru nerespectarea distanțelor minime de construire

Nerespectarea distanțelor minime de construire față de limita de proprietate poate atrage sancțiuni contravenționale sau chiar obligarea proprietarului să demoleze construcția neautorizată, pe cheltuiala sa.

În cazul în care construcția aduce atingere drepturilor proprietarului vecin, acesta poate formula acțiuni în instanță pentru demolarea construcției sau pentru acordarea de despăgubiri.

Astfel, distanța minimă la care se poate construi o casă față de gardul vecinului este reglementată prin Codul civil și prin regulamentele urbanistice locale. Codul civil stabilește o distanță minimă generală de 60 de cm, dar prevede și posibilitatea ca aceasta să fie modificată prin alte acte normative. În practică, distanțele minime de construire sunt stabilite prin PUG sau PUZ și pot varia în funcție de specificul zonei, de destinația și caracteristicile construcțiilor.

Pentru a evita problemele juridice și a respecta drepturile vecinilor, este important ca orice proiect de construcție să se conformeze reglementărilor legale și urbanistice privind distanțele față de limita de proprietate. O abordare transparentă și cooperantă în relația cu vecinii poate, de asemenea, să contribuie la prevenirea conflictelor și la găsirea unor soluții reciproc avantajoase.

Comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Te-ar putea interesa

Despre autor

Barry, the Legal Badger
Barry, the Legal Badgerhttps://legalbadger.org
Barry the Legal Badger este eroul nostru legal și de încredere. Cu o combinație unică de cunoștințe juridice profunde și un simț al umorului fermecător, Barry face ca subiectele complicate să devină simple și accesibile. De la drept civil la drept penal, articolele sale sunt gândite și redactate în așa fel încât orice persoană să parcurgă cu ușurință toate aspectele juridice relevante. Alăturați-vă lui Barry pentru o călătorie educativă prin lumea legislativă, unde fiecare problemă juridică își găsește soluția!

Urmărește-ne și pe Facebook!

Fii mereu la curent! Urmărește-ne pentru noutăți exclusive și conținut inspirațional. Dă-ne un 'Like' acum!

Articole Populare