joi, iulie 18, 2024
29.6 C
București

Devino un membru al comunității noastre

O mulțime de oameni ne urmăresc deja. Alătură-te și tu lor pentru a fi informat și a nu rata noutățile zilnice.

Poprire cu Repetiție

Prezentul articol urmărește să prezinte aspectele întâlnite în practica judiciară actuală privind momentul de început al curgerii termenului de o lună prevăzut de art.790 alin. 1 C. pr. civ. în care se poate formula cererea de validare a popririi. Cu toate că textul legal este extrem de clar în această privință, practica judiciară și execuțională a creat o nouă instituție, pe cât hilară pe atât de inutilă, poprirea cu repetiție.

Fără a face o analiză exhaustivă asupra instituției validării popririi, vom prezenta câteva aspecte particulare cu privire la validarea popririi, instituită asupra veniturilor periodice ale debitorului sau a altor sume cu scadențe succesive datorate de către terțul poprit debitorului, din perspectiva termenului de o lună prevăzut de art. 790 alin. 1 C. pr. civ.

Ciprian Soponar

Potrivit art.781 C. pr. civ. “poprirea se înființează asupra sumelor de bani, titlurilor de valoare sau a altor bunuri mobile incorporale urmăribile datorate debitorului ori deținute în numele său de o a treia persoană sau pe care aceasta din urmă i le va datora în viitor, în temeiul unor raporturi juridice existente… Pot fi poprite și bunurile mobile corporale ale debitorului deținute de un terț în numele său.” De asemenea, poprirea se poate înființa și asupra sumelor de bani din conturilor bancare, “în acest caz obiectul popririi îl reprezintă atât soldul creditor al acestor conturi cât și încasările viitoare.”

Ca efect al înființării popririi, potrivit art. 784 alin. 1 C. pr. civ. ”din momentul comunicării adresei de înființare a popririi către terțul poprit sunt indisponibilizate toate sumele și bunurile poprite. De la indisponibilizare şi până la achitarea integrală a obligațiilor prevăzute în titlul executoriu, inclusiv pe perioada suspendării urmăririi silite prin poprire, terțul poprit nu va face nicio altă plată sau altă operațiune care ar putea diminua bunurile indisponibilizate, dacă legea nu prevede altfel”, iar potrivit art.784 alin. 2 C. pr. civ. ”Când se popresc sume cu scadențe succesive, indisponibilizarea se întinde nu numai asupra sumelor ajunse la scadență, ci și asupra celor exigibile în viitor.”

Potrivit art.787 alin.1 C. pr. civ., terțul poprit este obligat ca în termen de 5 zile la comunicarea popririi, iar în cazul sumelor de bani datorate în viitor, de la data scadenței acestora, să consemneze suma de bani, dacă creanța poprită este exigibilă, sau, după caz, să indisponibilizeze bunurile mobile incorporale și să trimită dovada executorului judecătoresc.”

Potrivit dispozițiilor art. 790 alin. (1) C. pr. Civ. ”Daca terțul poprit nu își îndeplinește obligațiile ce îi revin pentru efectuarea popririi…, creditorul urmăritor, debitorul sau executorul judecătoresc, în termen de o lună de la data când terțul poprit trebuia să consemneze suma urmăribilă, poate sesiza instanța de executare, în vederea validării popririi”.

Din lecturarea textelor legale menționate mai sus, reiese fără echivoc faptul că, momentul de la care începe să curgă termenul de o luna prevăzut de art. 790 alin. (1) C. pr. Civ., este data când terțul poprit trebuia să consemneze suma urmăribilă. Cu privire la acest moment trebuie să distingem două situații: i) când suma de bani poprită era exigibilă la data comunicării adresei de poprire, termenul începe să curgă după 5 zile de la comunicarea popririi, iar ii) în cazul sumele de bani datorate în viitor termenul începe să curgă de la data scadentei fiecărei sume.

Termenul de o lună prevăzut de dispozițiile art. 790 alin. 1 C. pr. civ. este unul imperativ (peremptoriu) legal, fix și absolut a cărui nerespectarea atrage sancțiunea decăderii, însă trebuie avut în vedere caracterul periodic ori natura sumelor de bani datorate asupra cărora se înființează poprirea.

În practica execuțională, poprirea asupra veniturilor salariale este cel mai des întâlnită, acestea reprezentând prestații succesive, terțul poprit fiind obligat ca în termen de 5 zile de la comunicarea popririi, iar pentru cele datorate în viitor, de la scadența fiecăreia dintre ele să consemneze sumele datorate debitorului în contul indicat de organul de executare, astfel trebuie să avem în vedere că, pentru fiecare prestație scadenta, în parte, curge un alt termen de validare, potrivit dispozițiilor art. 787 alin. 1 C. pr. civ.

Prin urmare, dispozițiile art. 790 alin. 1 C. pr. civ. nu stipulează și în opinia noastră, nici nu lasă loc de vreo interpretare, cum ca moment de început al calculării termenului de o lună ar fi data primirii sau comunicării de către terțul poprit a adresei de înființare a popririi, așa cum am arătat, în cazul sumelor datorate de terţul poprit în viitor, cum este cazul sumelor datorate periodic sau obligaţiilor succesive, precum veniturile salariale, termenul se calculează de la scadența sumelor, adică a exigibilităţii lunare a obligaţiei de plată a venitului salarial datorat de angajator. Teza a doua a art. 787 alin 1 C.pr.civ. subliniat mai sus prevede dreptul creditorului de a obține validarea în cazul sumelor de bani datorate în viitor, de la scadența acestora, prin calcularea termenului de o lună de la data împlinirii scadenţei periodice sau succesive.

În opinia noastră, în cazul sumelor datorate periodic sau obligaţiilor succesive, precum veniturile salariale, adresa de înfiinţare a popririi emisă inițial, nu trebuie reiterată pentru viitor, în fiecare lună, căci poprirea vizează, deopotrivă, raporturi scadente la data comunicării adresei de înfiinţare către terţul poprit, cât şi raporturile cu scadenţă ulterioară acestei date, creanţe neexigibile la data comunicării acesteia, așa cum prevede art.784 alin. 2 C. pr. civ.

Astfel, ulterior comunicării adresei de înfiinţare a popririi, obligația terțului poprit de a consemna suma urmăribilă, subzistă la fiecare scadenta a drepturilor salariale, fără a mai fi necesara emiterea alte unei adrese de poprire, iar în favoarea creditorului/executorului judecătoresc se naște dreptul de a solicita validarea popririi pentru veniturile scadente în acea lună.

În practica judiciară[1], au existat soluții neunitare pronunțate de instanțele de executare în ceea ce privește momentul de la care începe să curgă termenul de 5 zile prevăzut de art. art. 787 alin. 1 C. pr. civ., în cazul sumelor datorate periodic sau obligațiilor succesive, sens în care din oficiu, acestea au invocat și admis excepția tardivității formulării cererii de validare a popririi, fără a ține cont de caracterul periodic ori natura sumelor de bani datorate asupra cărora se înființează poprirea.

Această practică neunitară a instanțelor, a condus la o practică a executorilor judecătorești, la care din rațiuni de eficiență ne-am aliniat și noi, de a emite mai multe adrese de poprire succesiv, către același terț poprit, toate având același obiect, doar cu scopul de a fi repuși în termenul de validare, repunere care nu era deloc necesară. În raport de cele menționate, este de ordinul evidenței, că terţul poprit are obligaţia de a indisponibiliza sumele de bani datorate debitorului cu titlu de salariu, la data exigibilităţii fiecărei obligaţii lunare de plată a drepturilor salariale, pentru fiecare scadență începând să curgă un nou termen de validare.

Opinia aceasta a fost îmbrățișată și de practica judiciară[2], reținându-se prin Decizia civilă nr. 290/2022 pronunțată de Tribunalul Cluj, în opinie majoritară că „existența unei singure adrese de înființare a popririi nu conduce la concluzia dreptului creditorului la o unică procedură de validare a popririi, iar în ipoteza în care se admite posibilitatea emiterii ulterioare a unei noi adrese de înființare a popririi, atunci în egală măsură se poate accepta ideea validării pentru viitor a popririi pentru sumele scadente începând cu data în raport de care este respectat termenul de o lună, fără a impune o formalitate care nu este stipulată expres de lege, adică o nouă adresă de poprire, și în acest mod a valorifica adresa deja comunicată în mod legal terțului poprit, bineînțeles cu împlinirea tuturor condițiilor necesare validării de poprire pentru sumele scadente în viitor ori care au devenit deja scadente și față de care se poate reține respectarea termenului de o lună. Astfel, chiar așa fiind, termenul de o lună rămâne un termen imperativ (peremptoriu), legal, fix si absolut, a cărui nerespectare atrage sancțiunea decăderii, însă nu trebuie omis caracterul periodic ori natura sumelor de bani datorate asupra cărora se înființează poprirea, în privința cărora legiuitorul dispune în mod expres prin art. 787 alin. 1 C.pr.civ. „iar în cazul sumelor de bani datorate în viitor de la scadența acestora”, atunci când stabilește de când începe să curgă termenul de 5 zile. în mod firesc, condițiile de admitere a cererii de validare a popririi conform art. 790 alin. 1 C.pr.civ. precum cea privind existenta raportului obligațional dintre terțul poprit și debitor trebuie să fie analizate și îndeplinite fată de data analizării cererii de către instanța de judecată.”

[1] Judecătoria Turda, secția civilă, sentința civilă nr. 1790/2022 din 09.08.2022, disponibilă pe www.rejust.ro.

[2] Tribunalul Cluj, secția civilă, decizia civilă nr. 290/2022 din 04.03.2022, disponibilă pe www.rejust.ro.

Ciprian Lucian Soponar
Ciprian Lucian Soponar
Executorul Judecătoresc Soponar Ciprian Lucian este membru cu drepturi depline al Uniunii Executorilor Judecătorești și al Camerei Executorilor Judecătorești de pe lângă Curtea de Apel Cluj, absolvent al Facultății de drept din cadrul Universității “Dimitrie Cantemir”, promoția 2002. Și-a început activitatea din postura de consilier juridic iar din anul 2006 a continuat activitatea profesională în domeniul executării silite, ocupând funcția de Executor Bancar în cadrul Băncii Transilvania S.A. și OTP Bank România S.A., în anul 2012 fiind numit în funcția de Executor Judecătoresc.

Urmărește-ne și pe rețelele de socializare!

211,686FaniÎmi place
5,987CititoriConectați-vă

Ultimele Știri

Milioane de euro pentru românii afectați de vaccinul COVID?

Recent, a fost înregistrat la Senat, spre dezbatere, un...

Comisia Europeană analizează reducerea taxelor vamale pentru mașinile electrice BMW și Volkswagen produse în China

Comisia Europeană analizează posibilitatea diminuării taxelor vamale pentru autovehiculele...

Caz șocant în Hamburg. Weekend în închisoare pentru insultă, suspendare pentru viol

Un caz din Germania a stârnit indignare publică, punând...

Polonia amendează PayPal cu 27,3 milioane de dolari pentru clauze contractuale ambigue

Instituția poloneză responsabilă de monitorizarea concurenței și apărarea drepturilor...

Devino un membru al comunității noastre

Te-ar putea interesa

Cât timp durează o executare silită?

Procedura de executare silită? Executarea silită este o procedură reglementată de Codul de procedură civilă prin care debitorul care nu a îndeplinit la timp obligațiile sale față de creditor și este forțat (silit) să achite...

Cine moștenește casa părintească?

Moștenirea casei părintești este un subiect de mare interes și importanță în dreptul succesoral românesc. Transmiterea patrimoniului de la defunct la moștenitori se supune unor reguli stricte, prevăzute în Codul civil. Aplicarea corectă a...

Se poate construi fără PUZ?

Planul Urbanistic Zonal (PUZ) este un document esențial pentru planificarea și reglementarea dezvoltării teritoriale în România. Deși PUZ-ul este obligatoriu în multe cazuri, există situații specifice în care construcțiile pot fi realizate fără acest...