vineri, iulie 19, 2024
24 C
București

Devino un membru al comunității noastre

O mulțime de oameni ne urmăresc deja. Alătură-te și tu lor pentru a fi informat și a nu rata noutățile zilnice.

Schimbare destinație imobil

Schimbarea destinației unui imobil reprezintă o procedură administrativă prin care se modifică scopul în care este utilizată o construcție, în conformitate cu prevederile legale și cu documentațiile de urbanism aplicabile.

Acest demers poate fi necesar în diverse situații, cum ar fi transformarea unui spațiu comercial în locuință, a unei anexe în spațiu locativ sau a unei locuințe în sediu de firmă. În acest articol, vom analiza principalele aspecte juridice și practice legate de schimbarea destinației imobilelor.

construcție casă

Acte necesare schimbare destinație imobil

Înainte de a demara orice demers pentru schimbarea destinației unui imobil, proprietarul trebuie să obțină un certificat de urbanism în acest scop. Certificatul de urbanism este actul emis de autoritățile locale prin care se fac cunoscute solicitantului informații privind regimul juridic, economic și tehnic al imobilului, precum și condițiile necesare în vederea realizării unor lucrări de construcții.

În cazul schimbării de destinație, certificatul de urbanism va specifica în mod explicit dacă această operațiune este posibilă pentru imobilul în cauză, în conformitate cu prevederile planului urbanistic general (PUG) și ale regulamentului local de urbanism (RLU). De asemenea, certificatul va indica actele, avizele și acordurile specifice necesare pentru aprobarea schimbării de destinație.

Obținerea certificatului de urbanism este obligatorie și prealabilă depunerii documentației tehnice pentru autorizarea lucrărilor de construire, fiind un prim filtru pentru a verifica respectarea reglementărilor urbanistice aplicabile.

Pe lângă certificatul de urbanism, dosarul pentru aprobarea schimbării de destinație va cuprinde, de regulă, următoarele documente:

 1. Cererea de schimbare a destinației, adresată primăriei în a cărei rază teritorială se află imobilul;
 2. Actul de proprietate asupra imobilului (contract de vânzare-cumpărare, certificat de moștenitor, hotărâre judecătorească etc.);
 3. Extrasul de carte funciară pentru informare;
 4. Documentația cadastrală actualizată (plan de amplasament și delimitare, releveu);
 5. Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire, întocmit de un arhitect cu drept de semnătură;
 6. Avizele și acordurile specifice noii destinații (de exemplu, aviz ISU pentru spații comerciale, aviz de la Direcția de Sănătate Publică pentru cabinete medicale etc.);
 7. Acordul vecinilor direct afectați de schimbarea destinației, precum și avizul comitetului executiv al asociației de proprietari, în cazul imobilelor colective;
 8. Dovada achitării taxelor și impozitelor locale.

Potrivit art. 40 alin. (1) din Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, schimbarea destinației locuințelor, precum și a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință se poate face numai cu avizul scris al comitetului executiv și cu acordul scris, prealabil, al proprietarilor direct afectați cu care se învecinează, pe plan orizontal și vertical, spațiul supus schimbării.

Mai mult, conform art. 40 alin. (2) din aceeași lege, odată cu acordul menționat, proprietarii direct afectați și cel care solicită schimbarea destinației vor semna și o convenție cu privire la declararea activității care se va desfășura în spațiul respectiv, precum și numărul de persoane în funcție de care vor fi calculate cheltuielile comune. O copie a acestei convenții se va depune la asociația de proprietari.

Nerespectarea obligației de a obține acordul vecinilor și avizul asociației de proprietari constituie contravenție și se sancționează cu amenda, potrivit art. 102 lit. g) din Legea nr. 196/2018.

Schimbare destinație imobil din spațiu comercial în locuință

Transformarea unui spațiu cu destinație comercială într-o locuință este o situație frecventă, mai ales în contextul în care multe afaceri mici își încetează activitatea. Pentru a realiza această schimbare de destinație, pe lângă actele generale menționate anterior, mai sunt necesare:

 • Proiect de recompartimentare și de modificare a instalațiilor, întocmit de un arhitect și un inginer de specialitate, astfel încât spațiul să îndeplinească cerințele legale pentru o locuință (număr minim de camere, suprafețe, dotări sanitare etc.);
 • Avizul Direcției de Sănătate Publică, care să ateste îndeplinirea normelor de igienă pentru locuințe;
 • Avizul Inspectoratului pentru Situații de Urgență, în cazul în care se modifică substanțial configurația spațiului și căile de evacuare;
 • Autorizația de construire pentru lucrările de recompartimentare, consolidare sau extindere, dacă este cazul.

Potrivit art. 11 alin. (1) lit. o) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, schimbarea de destinație se poate face fără autorizație de construire numai dacă pentru realizarea sa nu sunt necesare lucrări de construire/desființare pentru care legea prevede emiterea autorizației, cu încadrarea în prevederile documentațiilor de urbanism aprobate.

Schimbare destinație din anexă în locuință

Transformarea unei anexe (garaj, șopron, magazie etc.) în locuință reprezintă o altă situație des întâlnită. Pașii de urmat pentru schimbarea destinației unei anexe sunt similari cu cei pentru spațiile comerciale, cu mențiunea că, de regulă, lucrările de recompartimentare și extindere vor fi mai ample. Proiectul de arhitectură va trebui să asigure respectarea tuturor normativelor aplicabile locuințelor. În plus, dacă anexa se află în curtea unei locuințe, poate fi necesară obținerea acordului vecinilor direct afectați.

Odată finalizate lucrările de amenajare și recepționate de autoritatea locală, proprietarul are obligația să comunice modificările de suprafață construită sau utilă atât asociației de proprietari (în termen de 30 de zile, conform art. 34 alin. (3) din Legea nr. 196/2018), cât și organului fiscal local, în vederea stabilirii corecte a impozitelor și taxelor aferente.

În toate cazurile, în vederea schimbării destinației imobilului vă recomandăm să vă adresați în primul rând primăriei de la locul situării imobilului în vederea obținerii certificatului de urbanism, iar ulterior, să vă adresați unui arhitect și un inginer de specialitate, care vă va ghida pe tot parcursul procedurii de schimbare a destinației imobilului.

Cadastru schimbare destinație

Operațiunea de cadastru este esențială în procesul de schimbare a destinației unui imobil, având rolul de a asigura corespondența dintre situația reală din teren și cea din evidențele de publicitate imobiliară.

Înscrierea schimbării de destinație a unui apartament sau a unei construcții în cartea funciară se realizează în baza următoarelor documente:

 1. Cererea de înscriere, completată conform formularului tipizat pus la dispoziție de OCPI;
 2. Actul administrativ emis de primăria localității (autorizația de construire sau, după caz, certificatul de urbanism), prin care a fost aprobată schimbarea destinației construcției sau apartamentului;
 3. Documentația cadastrală aferentă, care va cuprinde:

– releveul spațiului, cu noua compartimentare și cu evidențierea suprafețelor utile și construite rezultate;

– planul de amplasament și delimitare a imobilului, actualizat cu modificările aduse configurației construcțiilor;

– memoriul tehnic, care va descrie lucrările efectuate pentru realizarea schimbării de destinație și va indica temeiul legal în baza căruia acestea au fost executate;

 1. Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor (dacă au fost necesare lucrări de construcții);
 2. Titlul de proprietate asupra imobilului (contract de vânzare-cumpărare, certificat de moștenitor etc.).

Documentația cadastrală va fi întocmită de către un specialist cadastru autorizat de ANCPI și va fi recepționată de oficiul teritorial competent. Aceasta va sta la baza actualizării evidențelor de cadastru și carte funciară cu noua situație tehnică și juridică a imobilului.

După depunerea și înregistrarea cererii de recepție și înscriere, însoțită de toate actele necesare, OCPI va proceda la notarea în cartea funciară a schimbării destinației imobilului. Odată finalizată această procedură, noua destinație a imobilului va fi opozabilă față de terți.

Schimbarea destinației unui imobil este o operațiune complexă, care impune parcurgerea unui număr semnificativ de etape administrative și tehnice. Pentru a evita potențialele probleme și sancțiuni, este esențial ca proprietarii să respecte cu strictețe prevederile legale în materie, începând cu obținerea certificatului de urbanism și până la actualizarea evidențelor cadastrale și fiscale.

Barry, the Legal Badger
Barry, the Legal Badgerhttps://legalbadger.org
Barry the Legal Badger este eroul nostru legal și de încredere. Cu o combinație unică de cunoștințe juridice profunde și un simț al umorului fermecător, Barry face ca subiectele complicate să devină simple și accesibile. De la drept civil la drept penal, articolele sale sunt gândite și redactate în așa fel încât orice persoană să parcurgă cu ușurință toate aspectele juridice relevante. Alăturați-vă lui Barry pentru o călătorie educativă prin lumea legislativă, unde fiecare problemă juridică își găsește soluția!

Urmărește-ne și pe rețelele de socializare!

212,821FaniÎmi place
6,079CititoriConectați-vă

Ultimele Știri

POS obligatoriu 2024 PFA. Proiect de lege

Un nou proiect de lege elaborat recent de Ministerul...

Milioane de euro pentru românii afectați de vaccinul COVID?

Recent, a fost înregistrat la Senat, spre dezbatere, un...

Comisia Europeană analizează reducerea taxelor vamale pentru mașinile electrice BMW și Volkswagen produse în China

Comisia Europeană analizează posibilitatea diminuării taxelor vamale pentru autovehiculele...

Caz șocant în Hamburg. Weekend în închisoare pentru insultă, suspendare pentru viol

Un caz din Germania a stârnit indignare publică, punând...

Devino un membru al comunității noastre

Te-ar putea interesa

Cât timp durează o executare silită?

Procedura de executare silită? Executarea silită este o procedură reglementată de Codul de procedură civilă prin care debitorul care nu a îndeplinit la timp obligațiile sale față de creditor și este forțat (silit) să achite...

Cine moștenește casa părintească?

Moștenirea casei părintești este un subiect de mare interes și importanță în dreptul succesoral românesc. Transmiterea patrimoniului de la defunct la moștenitori se supune unor reguli stricte, prevăzute în Codul civil. Aplicarea corectă a...

Se poate construi fără PUZ?

Planul Urbanistic Zonal (PUZ) este un document esențial pentru planificarea și reglementarea dezvoltării teritoriale în România. Deși PUZ-ul este obligatoriu în multe cazuri, există situații specifice în care construcțiile pot fi realizate fără acest...