vineri, iulie 12, 2024

Se poate construi pe fâneață?

Construcțiile pe terenuri agricole, inclusiv fânețele, sunt reglementate strict prin Legea fondului funciar nr. 18/1991 și Ordonanța de Urgență nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente.  

Fânețele, fiind un tip specific de teren agricol, pot fi situate atât în intravilanul, cât și în extravilanul unităților administrativ-teritoriale, fiecare categorie având un regim juridic distinct.

teren

Fâneața situată în intravilan

Conform art. 91 din Legea fondului funciar, amplasarea noilor construcții trebuie să se facă în intravilanul unităților administrativ-teritoriale. Această reglementare are scopul de a proteja terenurile agricole și de a promova o dezvoltare urbanistică sustenabilă.

Pentru fânețele situate în intravilan, schimbarea destinației terenului din agricol în teren construibil (curți – construcții) este permisă. Art. 92^2(1) prevede că „Introducerea în circuitul agricol a terenurilor situate în intravilan, încadrarea acestora în terenuri cu destinație agricolă productive/neproductive […], precum și categoria de folosință se aprobă de către autoritățile administrației publice locale competente în raza cărora se află amplasat terenul, la solicitarea beneficiarului.

Astfel, schimbarea categoriei de folosință a terenului intravilan din categoria de folosință “fâneață” în categoria de folosință “curți-construcții” implică obținerea unei autorizații de construire de la autoritățile locale competente. 

De altfel, pentru pajiștile permanente (care includ fânețele) situate în intravilan, articolul 5^2 alin. (2) din OUG 34/2013 stipulează că „soaterea din circuitul agricol a pajiștilor permanente situate în intravilan se face în baza autorizației de construire și cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (4) și (5) și a obligației unității administrativ-teritoriale privind menținerea suprafeței de pajiști permanente la nivel local, județean sau național, astfel cum a fost înregistrată la data de 1 ianuarie 2007.”

Mai mult, autoritățile locale trebuie să actualizeze registrul agricol și documentele cadastrale pentru a reflecta noua categorie de folosință a terenului. 

Pentru această ipoteză procedura este relativ simplă comparativ cu cea aplicabilă terenurilor din extravilan și implică consultarea autorităților locale pentru a asigura conformitatea cu reglementările în vigoare.

Fâneața situată în extravilan

Reglementările pentru fânețele situate în extravilan sunt mult mai stricte. Articolul 92 din Legea fondului funciar interzice în general amplasarea construcțiilor pe terenurile agricole din extravilan. Cu toate acestea, există anumite excepții prevăzute de lege pentru anumite tipuri de investiții. Aceste excepții includ proiecte publice și private cu impact asupra mediului, activități agricole și zootehnice, proiecte de energie regenerabilă și infrastructuri de interes național sau local.

Pentru a construi pe fânețele din extravilan, este necesară obținerea unei aprobări speciale de scoatere din circuitul agricol. Procedura variază în funcție de suprafața terenului și de tipul proiectului. 

Aprobarea scoaterii din circuitul agricol se face conform Articolului 94 din Legea 18/1991, în funcție de suprafața terenului:

  • Până la 1 ha – prin decizia directorului direcției pentru agricultură județene
  • 1-100 ha – prin decizia directorului direcției pentru agricultură județene, cu avizul Ministerului Agriculturii
  • Peste 100 ha – prin hotărâre de Guvern

Mai mult, Ordonanța de Urgență nr. 34/2013 prevede interzicerea scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol a pajiștilor din extravilan, cu anumite excepții. Aceste excepții sunt aplicabile pentru proiecte de utilitate publică, producerea de energie regenerabilă și infrastructurile necesare pentru apărare și siguranță națională. Realizarea acestor excepții presupune și obligația de recuperare a terenurilor neproductive pentru a compensa suprafața scoasă din circuitul agricol.

În final, edificarea unei construcții pe un teren categoria de folosință “fâneață”, fie că este situată în intravilan sau extravilan, este supusă unor reglementări detaliate și stricte. În intravilan, schimbarea destinației terenului agricol și construirea sunt permise prin obținerea autorizației de construire și respectarea procedurilor administrative locale. În extravilan, construcțiile sunt limitate la anumite tipuri de proiecte și necesită aprobări speciale, inclusiv scoaterea din circuitul agricol. 

Comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Te-ar putea interesa

Despre autor

Barry, the Legal Badger
Barry, the Legal Badgerhttps://legalbadger.org
Barry the Legal Badger este eroul nostru legal și de încredere. Cu o combinație unică de cunoștințe juridice profunde și un simț al umorului fermecător, Barry face ca subiectele complicate să devină simple și accesibile. De la drept civil la drept penal, articolele sale sunt gândite și redactate în așa fel încât orice persoană să parcurgă cu ușurință toate aspectele juridice relevante. Alăturați-vă lui Barry pentru o călătorie educativă prin lumea legislativă, unde fiecare problemă juridică își găsește soluția!

Urmărește-ne și pe Facebook!

Fii mereu la curent! Urmărește-ne pentru noutăți exclusive și conținut inspirațional. Dă-ne un 'Like' acum!

Articole Populare