vineri, iulie 12, 2024

Succesiunea după moartea tatălui

Decesul tatălui aduce nu doar o pierdere profundă și emoțională pentru familie, ci și o serie de responsabilități legale legate de succesiune, în esență necesitatea dezbaterii procedurii succesorale. Aceasta implică transmiterea patrimoniului defunctului către moștenitori conform normelor legale stabilite de Codul Civil. 

Conform art. 953 din Codul Civil, succesiunea se deschide la momentul decesului persoanei fizice și are loc în ultimul domiciliu al defunctului. Moștenirea poate fi de două tipuri: legală și testamentară. În lipsa unui testament, procedura succesorală va fi soluționată conform regulilor moștenirii legale prevăzute în Codul Civil.

lumânări

Conform art. 963 din Codul Civil, moștenirea se cuvine, în ordinea și după regulile stabilite, soțului supraviețuitor și rudelor defunctului, și anume descendenților, ascendenților și colateralilor acestuia, după caz.

Primii moștenitori sunt descendenții defunctului, adică copiii săi. Articolul 975 din Codul Civil stipulează că descendenții sunt copiii defunctului și urmașii lor în linie dreaptă la nesfârșit. Aceștia înlătură moștenitorii din celelalte clase și vin la moștenire în ordinea proximității gradului de rudenie. Deci copiii defunctului îi vor înlătura de la succesiune pe nepoți. 

În concurs cu soțul supraviețuitor, descendenții defunctului culeg împreună trei sferturi (¾) din moștenire. Moștenirea se împarte între descendenți în mod egal, când vin la moștenire în nume propriu, ori pe tulpină, când vin la moștenire prin reprezentare succesorală.

Art.  970 din Codul Civil prevede că soțul supraviețuitor îl moștenește pe soțul decedat dacă, la data deschiderii moștenirii, nu există o hotărâre de divorț definitivă. Conform art. 971, soțul supraviețuitor este chemat la moștenire în concurs cu oricare dintre clasele de moștenitori legali. În absența altor moștenitori legali sau dacă aceștia renunță la moștenire, soțul supraviețuitor culege întreaga moștenire.

Cota succesorală a soțului supraviețuitor este stabilită de art. 972 și variază în funcție de clasa de moștenitori cu care vine în concurs. Dacă vine în concurs cu descendenții defunctului, cota soțului supraviețuitor este de un sfert (¼) din moștenire. 

În cazul în care două sau mai multe persoane au situația unui soț supraviețuitor în urma căsătoriei putative, cota stabilită se împarte în mod egal între acestea.

Regulile enunțate mai sus se aplică în cazul în care tatăl nu a întocmit un testament. Dacă defunctul a întocmit un testament, dispozițiile acestuia vor prevala asupra regulilor moștenirii legale, în limita rezervei succesorale.

Rezerva succesorală este acea parte din moștenire de care defunctul nu poate dispune liber prin testament și este rezervată anumitor moștenitori legali, precum descendenții, ascendenții privilegiați și soțul supraviețuitor. Art. 1.086 din Codul Civil prevede că aceștia nu pot fi dezmoșteniți complet, indiferent de conținutul testamentului, iar la solicitarea moștenitorilor rezervatari, se va dispune reducțiunea liberalităților excesive, în limita rezervelor succesorale.  

Art. 1.103 din Codul Civil stabilește termenul de opțiune succesorală, care este de un an de la data deschiderii moștenirii. În acest termen, moștenitorii au dreptul de a accepta sau de a renunța la moștenire. Acceptarea poate fi expresă sau tacită, iar renunțarea poate fi exprimată numai printr-o declarație autentică.

Dezbaterea Succesiunii

Dezbaterea succesiunii este procedura prin care se identifică moștenitorii defunctului, se stabilește cota-parte ce le revine acestora din masa succesorala și se stabilesc și evaluează bunurile succesorale.

Dezbaterea succesiunii poate fi realizată pe cale amiabilă, la notar, sau, în caz de neînțelegere, pe cale judiciară. Dezbaterea procedurii succesorale presupune administrarea unor înscrisuri referitoare la moștenitori (certificate de naștere, certificate de căsătorie, testament), a unor înscrisuri referitoare la bunurile ce compun masa succesorală (spre exemplu, contracte de vânzare, certificate de moștenitor, titluri de proprietate, extrase de carte funciară pentru informare, certificate de atestare fiscală etc), fiind necesară și audierea a doi martori care l-au cunoscut pe defunct. 

La finalul dezbaterii procedurii succesorale, notarul public eliberează certificatul de moștenitor. Certificatul de moștenitor este documentul care atestă numărul și calitatea de moștenitor, cota-parte ce revine fiecărui moștenitor din masa succesorală și face dovada dreptului de proprietate asupra bunurilor moștenite.

În cazul în care procedura succesorală a fost dezbătută de către instanța de judecată, aceasta se pronunță printr-o sentință civilă.

Comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Te-ar putea interesa

Despre autor

Barry, the Legal Badger
Barry, the Legal Badgerhttps://legalbadger.org
Barry the Legal Badger este eroul nostru legal și de încredere. Cu o combinație unică de cunoștințe juridice profunde și un simț al umorului fermecător, Barry face ca subiectele complicate să devină simple și accesibile. De la drept civil la drept penal, articolele sale sunt gândite și redactate în așa fel încât orice persoană să parcurgă cu ușurință toate aspectele juridice relevante. Alăturați-vă lui Barry pentru o călătorie educativă prin lumea legislativă, unde fiecare problemă juridică își găsește soluția!

Urmărește-ne și pe Facebook!

Fii mereu la curent! Urmărește-ne pentru noutăți exclusive și conținut inspirațional. Dă-ne un 'Like' acum!

Articole Populare