vineri, iulie 12, 2024

Unde reclam asociația de proprietari?

Potrivit legii 196 din 20 iulie 2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor prin asociație de proprietari se înțelege acea formă de asociere autonomă și fără scop lucrativ a proprietarilor dintr-un condominiu, având ca scop administrarea, exploatarea, întreținerea, repararea, reabilitarea și modernizarea proprietății comune, menținerea în stare bună a imobilului, respectarea drepturilor și asumarea obligațiilor de către toți proprietarii.

La adunarea proprietarilor în vederea constituirii asociației de proprietari, proprietarii vor alege dintre cei prezenți un comitet executiv format din președintele asociației de proprietari și un număr par de membri, precum și un cenzor sau o comisie de cenzori și vor hotărî numărul membrilor acestora și durata mandatelor lor. Alegerea acestora se face cu jumătate plus unu din numărul proprietarilor prezenți. Durata mandatelor nu poate fi mai mare de 4 ani și pot fi reînnoite.

Astfel, organele asociației de proprietari sunt: adunarea generală; comitetul executiv; președintele și cenzorul sau comisia de cenzori.

Gestionarea adecvată a asociațiilor de proprietari este importantă  pentru buna conviețuire și administrare a imobilelor rezidențiale. În România, reglementările legate de asociațiile de proprietari sunt stabilite în Legea nr. 196/2018, care oferă un cadru legal clar pentru funcționarea acestora și procedurile de reclamație.

Cine verifică asociațiile de proprietari?

Potrivit art 28 din Legea 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, proprietarii din condominii au dreptul de a fi informați complet despre activitățile asociației de proprietari. Ei pot cere în scris și pot obține copii ale oricărui document al asociației, suportând costurile de copiere ale acestora. Pentru a asigura accesul la informații, asociația trebuie să instaleze un avizier într-un loc vizibil unde să afișeze documentele conform legislației în vigoare.

De asemenea, proprietarii pot solicita explicații referitoare la modul de calcul al cotei lor de contribuție la cheltuielile asociației și au posibilitatea de a contesta aceste calcule în scris în decurs de 10 zile de la afișarea listei de plată. Președintele asociației de proprietari are obligația de a răspunde la aceste contestații în scris în termen de 10 zile de la recepție.

În situația în care președintele sau administratorul asociației nu facilitează accesul la documentele contabile sau la alte documente ale asociației, conform legii, proprietarii pot informa comitetul executiv și cenzorul sau comisia de cenzori despre aceasta. Dacă problemele semnalate nu sunt rezolvate sau sunt rezolvate necorespunzător în 10 zile de la notificare, proprietarii au dreptul de a se adresa departamentelor locale specializate pentru sprijin, îndrumare și control al asociațiilor de proprietari, organizate de administrația publică locală.

Astfel, la solicitarea proprietarului interesat cenzorul sau comisia de cenzori au obligația de a verifica aplicarea corectă a legii de către organele asociației de proprietari. În cazul în care sesizarea nu este soluționată în acest mod proprietarii se vor adresa departamentelor locale specializate din cadrul primăriei de la locul situării asociației de proprietari.

Unde se reclamă asociația de proprietari?

Potrivit art 29 din Legea 196/2018 în situația în care un proprietar împiedică în mod deliberat și sub orice formă utilizarea normală a condominiului sau a componentelor sale, contrar destinației stabilite, provocând astfel daune altor proprietari, persoanele afectate sau orice alte persoane care se consideră lezate în drepturile lor pot adresa o plângere scrisă președintelui sau comitetului executiv al asociației de proprietari. De asemenea, pot apela la autoritățile responsabile cu menținerea ordinii și liniștii publice sau, după caz, la instanțele judecătorești.

Dacă o decizie luată în cadrul adunării generale a asociației de proprietari, de comitetul executiv sau de președinte contravine legislației în vigoare sau este susceptibilă să prejudicieze interesele proprietarilor, aceștia sau orice altă persoană afectată pot notifica cenzorul sau comisia de cenzori, departamentele specializate din cadrul primăriei sau pot solicita anularea parțială sau totală a acestei hotărâri și compensarea pentru orice daune suferite, printr-o acțiune în justiție, deci se vor adresa instanței de judecată.

În plus, orice persoană sau proprietar care suferă prejudicii ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii inadecvate a responsabilităților de către președinte, membrii comitetului executiv, cenzorii sau administrator, are dreptul de a depune o plângere scrisă la departamentele locale specializate pentru sprijin, îndrumare și control al asociațiilor de proprietari, organizate de primărie, sau, după caz, de a recurge la instanțele judecătorești pentru a rezolva problema.

Comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Te-ar putea interesa

Despre autor

Barry, the Legal Badger
Barry, the Legal Badgerhttps://legalbadger.org
Barry the Legal Badger este eroul nostru legal și de încredere. Cu o combinație unică de cunoștințe juridice profunde și un simț al umorului fermecător, Barry face ca subiectele complicate să devină simple și accesibile. De la drept civil la drept penal, articolele sale sunt gândite și redactate în așa fel încât orice persoană să parcurgă cu ușurință toate aspectele juridice relevante. Alăturați-vă lui Barry pentru o călătorie educativă prin lumea legislativă, unde fiecare problemă juridică își găsește soluția!

Urmărește-ne și pe Facebook!

Fii mereu la curent! Urmărește-ne pentru noutăți exclusive și conținut inspirațional. Dă-ne un 'Like' acum!

Articole Populare