vineri, iulie 19, 2024
23 C
București

Devino un membru al comunității noastre

O mulțime de oameni ne urmăresc deja. Alătură-te și tu lor pentru a fi informat și a nu rata noutățile zilnice.

RO E-Transport – încă o povară aruncată în cârca mediului de afaceri în numele evaziunii fiscale

Sistemul RO e-Transport este în contradicție cu tratatele, directivele și regulamentele Uniunii Europene, precum și cu principiul proporționalității, în condițiile în care, în România există deja măsuri alternative pentru combaterea fraudei fiscale în comerțul internațional, consideră Alexandru Pop, Tax Manager în cadrul TPA România, companie specializată în contabilitate, consultanță fiscală, consultanță juridică și audit.

„Sistemul RO e-Transport este privit ca un mecanism destinat combaterii fraudei și reducerii decalajului de TVA. Unul dintre principalele obiective ale sistemului RO e-Transport, conform OUG nr. 41/2022 („OUG nr. 41/2022”), este îmbunătățirea colectării impozitelor la buget, în special a TVA-ului. Dar acesta încălcă sau este incompatibil cu principiile internaționale care stau la fundamentul pieței unice a UE: proporționalitatea, libera circulație a mărfurilor în cadrul UE, eliminarea controalelor și verificărilor la frontierele statelor membre ale UE potrivit Codului Frontierelor Schengen”, spune Sorana Cernea, Managing Partner al TPA România.

În plus, afirmă ea, avem exemplul Ungariei care, în 2017, a fost supusă unei proceduri de infringement pentru un sistem de raportare similar cu cel implementat de RO e-Transport în România.

“Chiar dacă sistemul maghiar era mai simplu decât cel românesc, Comisia Europeană a concluzionat că normele contravin principiilor de neutralitate și de proporționalitate și libertății de a desfășura afaceri – libertate garantată de Carta Drepturilor Fundamentale a UE”, a mai arătat Cernea.

Cornel Grama

Încă din anul 2022 acest sistem s-a introdus în legislația națională prin OUG 41/2022 dar la început obligația raportării in acest sistem era doar pentru asa numitele bunuri cu risc fiscal ridicat.

Ce anume sunt acele bunuri cu risc fiscal ridicat?

Sunt acele bunuri pe care le regasim in Ordinul ANAF nr. 802/2022 :

bunurile cu risc fiscal ridicat

Aceasta lista urmeaza sa fie extinsa printr-un proiect de Ordin ANAF si va fi urmatoarea :

 • Carne și organe comestibile*;
 • Pești și crustacee, moluște și alte nevertebrate acvatice*;
 • Lapte și produse lactate; ouă de păsări; miere naturală; produse comestibile de origine animală, nedenumite și necuprinse în altă parte*;
 • Legume, plante, rădăcini și tuberculi, alimentare;
 • Fructe comestibile, coji de citrice sau de pepeni;
 • Băuturi, lichide alcoolice și oțet;
 • Tutun și înlocuitori de tutun prelucrați; produse care conțin sau nu nicotină destinate inhalării fără ardere; alte produse care conțin nicotină destinate absorbției nicotinei în corpul uman*;
 • Sare, sulf, pământuri și pietre, ipsos, var și ciment;
 • Combustibili minerali, uleiuri minerale și alte produse rezultate din distilarea acestora; materiale bituminoase; ceară minerală*;
 • Săpunuri, agenți de suprafață organici, preparate pentru spălat, preparate lubrifiante, ceară artificială, ceară preparată, produse pentru întreținere, lumânări și articole similare, paste pentru modelărie, „ceară dentară” și preparate dentare pe bază de ipsos*;
 • Produse diverse ale industriei chimice*;
 • Îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte, tricotate sau croșetate;
 • Îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte, altele decât cele tricotate sau croșetate;
 • Alte articole textile confecționate; seturi; îmbrăcăminte purtată sau uzată și articole textile purtate sau uzate; zdrențe*;
 • Încălțăminte, ghetre și articole similare; părți ale acestor articole;
 • Fontă, fier și oțel.

Incepand cu anul 15.12. 2023 prin OUG 115/2023 sistemul Ro e-Transport a fost extins la toate categoriile de bunuri pentru transportul international (achizitii intracomunitare/livrari intracomunitare respectiv IMPORT/EXPORT).

In perioada 01.01.2024-30.06.2024 desi exista aceasta obligatie nu s-au aplicat sanctiuni pentru neraportarea in sistem acestor transporturi.

Incepand cu 01 iulie 2024 deja se aplica sanctiuni contraventionale si nu sunt mici chiar deloc dupa cum o sa vedem.

Sa vedem care sunt conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un transport de bunuri ca sa fie declarat in sistemul e-Transport si sa fie necesar obtinerea codului UIT.

In conformitate cu Ordinul ANAF nr. 1.337/1.268/2024 pentru aprobarea Procedurii de utilizare și funcționare a sistemului național privind monitorizarea transporturilor de bunuri RO e-Transport

Categoriile de vehicule rutiere care fac obiectul monitorizării în Sistemul RO e-Transport sunt cele care au o masă maximă tehnic admisibilă de minimum 2,5 tone, încărcate cu bunuri cu o masă brută totală mai mare de 500 kg, sau o valoare totală mai mare de 10.000 de lei, aferente cel puțin unei partide de bunuri care face obiectul transportului.”

Iar partida de bunuri se defineste astfel :  – denumirea generică dată unui ansamblu indivizibil de bunuri, care are același loc de încărcare și de descărcare, un singur utilizator … și un singur destinatar final și este transportat cu un mijloc de transport ce poate fi schimbat pe parcursul deplasării de la locul de încărcare la locul de descărcare

Pentru a intelege mai bine acest mecanism de verificare a imptrejurarilor in care trebuie sa analizam daca un transport trebuie declarat sau nu ( daca e necesar codul UIT ) vom urmari schema de mai jos:

Test de efectuat pentru încadrare în e-Transport - necesitate cod UIT

Ce categorii de transporturi sunt monitorizate si care trebuie declarate in RO e -Transport?

a)transportul bunurilor provenite din achiziții intracomunitare de la punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea în România până la locul de descărcare situat pe teritoriul național;

b)transportul bunurilor care fac obiectul livrărilor intracomunitare de la locul de încărcare situat pe teritoriul național până la punctul rutier de trecere a frontierei la ieșirea din România;

c)transportul bunurilor provenite din import de la locul de import și până la locul de descărcare situat pe teritoriul național;

d)transportul bunurilor care fac obiectul exportului de la locul de încărcare situat pe teritoriul național până la biroul vamal de export situat pe teritoriul național sau până la punctul rutier de trecere a frontierei, după caz

e)transportul bunurilor cu risc fiscal ridicat aparținând unor operatori economici diferiți între două locații situate pe teritoriul național de la locul de încărcare până la locul de descărcare

f)transportul bunurilor cu risc fiscal ridicat reprezentând transferul între gestiunile unui operator economic între locul de încărcare și locul de descărcare, situate pe teritoriul național

g)transportul bunurilor care fac obiectul tranzacțiilor intracomunitare aflate în tranzit pe teritoriul României, de la punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea în România până la locul de descărcare spre depozitare sau pentru formarea unui nou transport pe teritoriul național

h)transportul bunurilor care fac obiectul tranzacțiilor intracomunitare aflate în tranzit pe teritoriul României, de la locul de încărcare pe teritoriul național, după depozitare sau formarea unui nou transport, până la punctul rutier de trecere a frontierei la ieșirea din România

i)transportul pe teritoriul național al bunurilor cu risc fiscal ridicat returnate, care nu au făcut obiectul recepției, între operatori economici diferiți sau între un operator economic și o persoană fizică)

j)transportul pe teritoriul național al bunurilor în cadrul unor operațiuni comerciale reprezentând un nontransfer și transportul bunurilor reprezentând stocuri la dispoziția clientului conform art. 270 alin. (12) lit. f) și art. 270^1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Pentru toate aceste categorii de transporturi trebuie prin raportarea in sistemul e-Transport se obtine un cod UIT care trebuie pus la dispozitia transportatorului inainte de sosirea vehiculului de transport la frontiera sau la biroul vamal ( in cazul transporturilor internationale de bunuri ) respectiv inainte de punerea in miscare a vehiculului pe teritoriul national in cazul transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat enumerate in tabelul de mai sus.

Aceasta raportare si obtinerea codului UIT se face in SPV ( spatiul privat virtual ) al contribuabilului sau cu ajutorul unor aplicatii informatice terte ale contribuabilului.

 

 

IMPORTANT !

Pe teritoriul national  (cu loc de incarcare in Romania si loc de descarcare pe teritoriul Romaniei) se vor declara DOAR transporturile de bunuri cu risc fiscal ridicat !

 

Cine are obligatia obtinerii codului UIT  (raportarea in sistemul e-transport ) al bunurilor cu risc fiscal ridicat pe teritoriul Romaniei?

Obligația declarării în Sistemul RO e-Transport la transportul bunurilor cu risc fiscal ridicat revine următorilor utilizatori:

a) destinatarului înscris în declarația vamală de import, respectiv expeditorului înscris în declarația vamală de export, în cazul bunurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul operațiunilor de import sau export, după caz;

b) beneficiarului din România, în cazul achizițiilor intracomunitare de bunuri cu risc fiscal ridicat;

c) furnizorului din România, în cazul tranzacțiilor interne sau al livrărilor intracomunitare de bunuri cu risc fiscal ridicat, după caz;

d) depozitarului, în cazul bunurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul tranzacțiilor intracomunitare aflate în tranzit, atât pentru bunurile descărcate pe teritoriul României spre depozitare sau pentru formarea unui nou transport din una sau mai multe partide de bunuri, cât și pentru bunurile încărcate după depozitare sau după formarea unui nou transport pe teritoriul național din una sau mai multe partide de bunuri.

e) operatorului economic, pentru bunurile cu risc fiscal ridicat deținute și transportate între locul de încărcare și locul de descărcare, situate pe teritoriul național

f) prestatorului de servicii din România în cazul unor operațiuni comerciale reprezentând un nontransfer atât pentru bunurile descărcate pe teritoriul României pentru prestarea de servicii, cât și pentru bunurile rezultate reexpediate în statul partenerului comercial

g) beneficiarului din România în cazul unor operațiuni comerciale reprezentând un nontransfer atât pentru bunurile expediate din România pentru prestarea de servicii într-un stat membru al Uniunii Europene, cât și pentru bunurile rezultate reexpediate în România

h) clientului din România în cazul unor operațiuni comerciale ce se subscriu regimului de stocuri la dispoziția clientului în situația în care România este statul membru către care au fost expediate sau transportate bunurile, atât pentru bunurile descărcate pe teritoriul României, cât și pentru bunurile livrate într-un stadiu ulterior după sosire, către altă persoană impozabilă din România sau în cazul în care bunurile respective sunt returnate în statul membru din care au fost expediate sau transportate inițial .

i) furnizorului din România în cazul unor operațiuni comerciale ce se subscriu regimului de stocuri la dispoziția clientului în situația în care România este statul membru din care au fost expediate sau transportate bunurile, atât pentru bunurile expediate din România, cât și în cazul în care bunurile respective sunt returnate în România.

TRANSPORTURI INTERNATIONALE

(Achizitii intracomunitare/livrari intracomunitare sau IMPORT/EXPORT )

Cine are obligatia obtinerii codului UIT  (raportarea in sistemul e-transport ) al bunurilor in cadrul acestor transporturi internationale?

Obligația declarării în Sistemul RO e-Transport a datelor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) referitoare la transportul internațional de bunuri revine următorilor utilizatori:

a) destinatarului înscris în declarația vamală de import, respectiv expeditorului înscris în declarația vamală de export, în cazul bunurilor care fac obiectul operațiunilor de import sau export, după caz;

b) beneficiarului din România, în cazul achizițiilor intracomunitare de bunuri;

c) furnizorului din România, în cazul livrărilor intracomunitare de bunuri;

d) depozitarului, în cazul bunurilor care fac obiectul tranzacțiilor intracomunitare aflate în tranzit, atât pentru bunurile descărcate pe teritoriul României spre depozitare sau pentru formarea unui nou transport din una sau mai multe partide de bunuri, cât și pentru bunurile încărcate după depozitare sau după formarea unui nou transport pe teritoriul național din una sau mai multe partide de bunuri.

e) prestatorului de servicii din România, în cazul unor operațiuni comerciale reprezentând un nontransfer atât pentru bunurile descărcate pe teritoriul României pentru prestarea de servicii, cât și pentru bunurile rezultate reexpediate în statul partenerului comercial;

f) beneficiarului din România, în cazul unor operațiuni comerciale reprezentând un nontransfer atât pentru bunurile expediate din România pentru prestarea de servicii într-un stat membru al Uniunii Europene, cât și pentru bunurile rezultate reexpediate în România;

g) clientului din România, în cazul unor operațiuni comerciale ce se subscriu regimului de stocuri la dispoziția clientului în situația în care România este statul membru către care au fost expediate sau transportate bunurile atât pentru bunurile descărcate pe teritoriul României, cât și pentru bunurile livrate într-un stadiu ulterior după sosire, către altă persoană impozabilă din România sau în cazul în care bunurile respective sunt returnate în statul membru din care au fost expediate sau transportate inițial;

h) furnizorului din România, în cazul unor operațiuni comerciale ce se subscriu regimului de stocuri la dispoziția clientului în situația în care România este statul membru din care au fost expediate sau transportate bunurile atât pentru bunurile expediate din România, cât și în cazul în care bunurile respective sunt returnate în România.

Avem si o exceptie in vazul coletelor postale a caror greutate este sub 31.5 kg transportate de furnizorii de servicii postale ( curierii ) cand acestea pot depasi valoarea de 10.000 lei si nu exista obligatia obtinerii codului UIT .

De asemnea exceptie de la obtinerea codului UIT se acorda si in producatorilor agricoli pentru bunurile transportate.

Transporturile bunurilor cu risc fiscal ridicat reprezentând produse agricole achiziționate de la producători agricoli pe baza carnetului de comercializare, precum și transporturile bunurilor cu risc fiscal ridicat efectuate de către producătorii agricoli persoane fizice de la locul de deținere la locul de comercializare, menționate la art. 11 alin. (1) și (2) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, nu fac obiectul declarării în Sistemul RO e-Transport.

(2) Transporturile bunurilor cu risc fiscal ridicat reprezentând produse agricole vegetale care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 3 alin. (1) – (3) din Legea nr. 108/2014 privind transportul rutier de produse agricole vegetale pe drumurile publice, cu modificările ulterioare, nu fac obiectul declarării în Sistemul RO e-Transport.

O alta exceptie este pentru operatorii economici care se aprovioneaza de la magazinele de tip cash&carry:

Transporturile bunurilor cu risc fiscal ridicat achiziționate din magazinele cash and carry, reprezentând produse pe care clientul le alege de pe raft, le plătește la casele de marcat și le transportă în nume propriu, nu fac obiectul declarării în Sistemul RO e-Transport.”

Asa cum am amintit la inceput sanctiunile contraventionale sunt exagerat de mari in raport cu pericolul social al faptei, acestea situandu-se intre 20.000 lei si 100.000 lei ajungandu-se si pana la confiscarea contravalorii bunurilor nedeclarate in sistemul e-Transport.

Precizam ca inca din decembrie 2023 prin OUG 115/2023 s-a eliminat posibilitatea achitarii de catre contribuabil a jumatate din minimul amenzii in termen de 15 zile asa cum prevede OG 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, ceea ce face ca in cazul unor  astfel de amenzi contribuabilul sa isi inchida pur si simplu afacerea.

Opiniile exprimate în acest articol aparțin în exclusivitate autorului.

Cornel Grama
Cornel Grama
Cornel Grama este consultant fiscal din Cluj și unul dintre fondatorii și administratorii Asociației “Tax Advisors” și al Grupului Tax Advisors de pe Facebook cu un număr de peste 47.000, serviciile sale acoperind următoarele domenii: întocmirea declarațiilor de impozite și taxe, asistență pe probleme fiscale și în materie de creanțe bugetare, reprezentare în fața organelor fiscale, instruire și perfecționare în domeniul fiscal.

Urmărește-ne și pe rețelele de socializare!

212,821FaniÎmi place
6,079CititoriConectați-vă

Ultimele Știri

POS obligatoriu 2024 PFA. Proiect de lege

Un nou proiect de lege elaborat recent de Ministerul...

Milioane de euro pentru românii afectați de vaccinul COVID?

Recent, a fost înregistrat la Senat, spre dezbatere, un...

Comisia Europeană analizează reducerea taxelor vamale pentru mașinile electrice BMW și Volkswagen produse în China

Comisia Europeană analizează posibilitatea diminuării taxelor vamale pentru autovehiculele...

Caz șocant în Hamburg. Weekend în închisoare pentru insultă, suspendare pentru viol

Un caz din Germania a stârnit indignare publică, punând...

Devino un membru al comunității noastre

Te-ar putea interesa

Cheltuieli deductibile

Ce înseamnă cheltuieli deductibile? Conform Codului Fiscal, cheltuielile deductibile sunt acele cheltuieli necesare desfășurării activității economice precum cele cu chiria, utilitățile, echipamentele, achiziționarea de produse de papetărie sau altele asemenea în lipsa cărora desfășurarea activității...

TVA vin

Taxa pe Valoarea Adăugată (TVA) reprezintă un instrument fiscal care influențează fluxurile comerciale și economice atât la nivel național, cât și în cadrul Uniunii Europene. Acest impozit indirect se aplică bunurilor și serviciilor tranzacționate...

TVA lunar sau trimestrial

Sistemul de raportare fiscală pentru Taxa pe Valoarea Adăugată (TVA) în România suferă modificări semnificative pentru anul 2024. Principiul general cuprins în art. 322 alin. (1) din Codul fiscal, stabilește ca regulă standard că...