vineri, iulie 12, 2024

Legea 61/1991 – Tulburarea liniștii publice

Ce înseamnă tulburarea liniștii publice?

Tulburarea ordinii și liniștii publice poate îmbrăca mai multe forme care pot fi sancționate fie contravențional, fie penal, în funcție de gravitatea acțiunii, dar și de contextul în care aceasta se desfășoară. 

În ceea ce privește Codul Penal, infracțiunea de tulburare a ordinii și liniștii publice este sancționată de art. 371, după cum urmează:

 • Art. 371 alin. (1) Cod penal: Fapta persoanei care, în public, prin ameninţări sau atingeri grave aduse demnităţii persoanelor, tulbură ordinea şi liniştea publică se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.”
 • Art. 371 alin. (2) Cod penal: Fapta persoanei care, în public, prin violenţe comise împotriva persoanelor sau bunurilor, tulbură ordinea şi liniştea publică se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani.”
 • Art. 371 alin. (3) Cod penal: „Dacă fapta prevăzută la alin. (2) este comisă de o persoană care are asupra sa o armă de foc, un obiect, un dispozitiv, o substanţă sau un animal ce pot pune în pericol viaţa, sănătatea ori integritatea corporală a persoanelor, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu o treime.”

Noțiunea de ”faptă săvârșită în public” este definită în cadrul art. 184 Cod Penal și are în vedere comiterea acesteia în următoarele împrejurări:

 • într-un loc care prin natura sau destinaţia lui este totdeauna accesibil publicului, chiar dacă nu este prezentă nicio persoană;
 • în orice alt loc accesibil publicului, dacă sunt de faţă două sau mai multe persoane;
 • într-un loc neaccesibil publicului, însă cu intenţia ca fapta să fie auzită sau văzută şi dacă acest rezultat s-a produs faţă de două sau mai multe persoane;
 • într-o adunare sau reuniune de mai multe persoane, cu excepţia reuniunilor care pot fi considerate că au caracter de familie, datorită naturii relaţiilor dintre persoanele participante.

În continuare, potrivit art 176 Cod penal: „Prin termenul public se înţelege tot ce priveşte autorităţile publice, instituţiile publice sau alte persoane juridice care administrează sau exploatează bunurile proprietate publică.”

În privința sancționării contravenționale a tulburării ordinii și liniștii publice, devin incidente dispozițiile din Legea 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice – Republicată, care are în vedere mai multe ipoteze enumerate în cadrul art. 2 din actul normativ enunțat, dintre care amintim cu titlu exemplificativ:

 • săvârşirea în public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, ameninţări cu acte de violenţă împotriva persoanelor sau bunurilor acestora, de natură să tulbure ordinea şi liniştea publică sau să provoace indignarea cetăţenilor ori să lezeze demnitatea şi onoarea acestora;
 • constituirea unui grup format din trei sau mai multe persoane, în scopul de a săvârşi acţiuni ilicite, contrare ordinii şi liniştii publice şi normelor de convieţuire socială, precum şi actele de încurajare sau sprijinire, sub orice formă, a unor astfel de grupuri de persoane, care incită la dezordine socială;
 • aruncarea asupra unei persoane, construcţii sau asupra unui mijloc de transport cu obiecte de orice fel, cu substanţe inflamante, iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant, corosive sau care murdăresc, dacă nu s-au produs vătămări ale integrităţii corporale sau sănătăţii, ori pagube materiale;
 • alarmarea publicului, a organelor specializate pentru a interveni în caz de pericol ori a organelor de menţinere a ordinii publice, prin darea semnalelor de pericol sau, după caz, prin solicitarea intervenţiei la faţa locului, fără motiv întemeiat;
 • lăsarea în libertate ori fără supraveghere a animalelor care pot prezenta pericol pentru persoane sau bunuri;
 • provocarea ori participarea efectivă la scandal, în locuri sau localuri publice;
 • organizarea de petreceri cu caracter privat şi utilizarea de aparatură muzicală la intensitate de natură a tulbura liniştea locuitorilor, în corturi, alte amenajări sau în spaţiu neacoperit, situate în perimetrul apropiat imobilelor cu destinaţia de locuinţe sau cu caracter social, în mediul urban.

Aceste fapte vor constitui contravenții doar în măsura în care nu sunt săvârșite în împrejurări care să determine calificarea lor drept infracțiuni.

Ce înseamnă tulburarea fără drept a liniștii locuitorilor?

În cuprinsul art. 2 pct. 26 din Legea nr. 61/1991 se sancționează drept contravenție și fapta de tulburare  fără drept a liniștii locuitorilor. 

Practic,  ipoteza are în vedere tulburarea liniştii locatarilor între orele 22,00-8,00 şi 13,00-14,00 de către orice persoană prin producerea de zgomote, larmă sau prin folosirea oricărui aparat, obiect ori instrument muzical la intensitate mare în localurile sau în sediile persoanelor juridice, în locuinţele persoanelor fizice sau în oricare alt loc din imobile cu destinaţia de locuinţe ori situat în imediata vecinătate a acestora.

Legea 61/1991 – ore de liniște

Potrivit art. 2 pct. 26 din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice – Republicată, orele de liniște sunt cuprinse între intervalele orare 22:00-08:00, respectiv 13:00-14:00.

Legea 61/1991 – amenzi 

În privința sancționării contravenționale a faptelor de tulburare a ordinii publice, art. 3 din Legea 61/1991 prevede ca pedepse amenzile în cuantum variat, de la 100 de lei până la 20.000 de lei, în funcție de natura și gravitatea acțiunii comise.

Spre exemplu, se vor sancționa cu amendă de la 100 lei la 500 lei, faptele prevăzute la  art. 2 pct. 21) şi 23) din Legea 61/1991, și anume:

 • desfacerea, comercializarea şi consumul băuturilor alcoolice în locurile publice, la intrarea în curţile şi în interioarele lor, cum sunt: spitale şi alte unităţi sanitare, centre de plasament al minorilor, unităţi şi instituţii de învăţământ şi educaţie, lăcaşuri de cult şi instituţii religioase aferente cultelor care interzic consumul băuturilor alcoolice în practicarea religiei respective, pe trotuarele sau aleile de acces ale acestora;
 • consumul de băuturi alcoolice în următoarele locuri publice: drumuri publice, parcuri, stadioane şi terenuri sportive, instituţii culturale, săli de spectacole, instituţii sau unităţi economice, toate mijloacele de transport în comun, autogări, gări şi aeroporturi, de stat şi private, sau alte locuri prevăzute de lege. 

Pentru contravențiile anumite contravenții se poate aplica sancțiunea amenzii cuprinsă între 200-1000 lei, precum cele prevăzute de art. 2 pct. 1 și 25 din Legea 61/1991 :

 • săvârşirea în public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, ameninţări cu acte de violenţă împotriva persoanelor sau bunurilor acestora, de natură să tulbure ordinea şi liniştea publică sau să provoace indignarea cetăţenilor ori să lezeze demnitatea şi onoarea acestora;
 • tulburarea, fără drept, a liniştii locuitorilor prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigăte sau larmă.

Mai mult, dacă aceste fapte se repetă în interval de 24 ore de la prima constatare acestea se vor sancționa cu amendă cuprinsă între 500 – 1500 lei sau prestarea a 50-100 de ore de activităţi în folosul comunităţii, potrivit art. 5 din Legea 61/1991.

Se sancționează cu amendă cuprinsă între 2000-3000 lei  fapta prevăzută de art. 2 pct. 27 din Legea 61/1991, constând în:

 • organizarea de petreceri cu caracter privat şi utilizarea de aparatură muzicală la intensitate de natură a tulbura liniştea locuitorilor, în corturi, alte amenajări sau în spaţiu neacoperit, situate în perimetrul apropiat imobilelor cu destinaţia de locuinţe sau cu caracter social, în mediul urban.

La fel ca la exemplele precedente, dacă fapta se repetă în interval de 24 de ore de la prima constatare sancțiunea va fi amenda cuprinsă între 3000-6000 lei sau prestarea a 100-150 de ore de activităţi în folosul comunităţii.

Cea mai aspră sancțiune constând în  cu amenda cuprinsă între 5000 și 20.000 lei se va aplica pentru următoarele fapte:

 • servirea cu băuturi alcoolice, în localurile publice, a consumatorilor aflaţi în vădită stare de ebrietate, precum şi a minorilor;
 • comercializarea sau oferirea cu titlu gratuit a băuturilor alcoolice către minori de către unităţile autorizate să comercializeze băuturile alcoolice;
 • comercializarea sau oferirea cu titlu gratuit, inclusiv prin automate comerciale, a băuturilor energizante către minori de către unităţile autorizate să comercializeze băuturi energizante; băuturi energizante sunt băuturile care conţin combinaţii variate de carbohidraţi, vitamine, minerale, cu două sau mai multe substanţe precum: cofeină, taurină, carnitină, guarana, glucuronolactona şi alţi compuşi cu efect de stimulare a sistemului nervos central;

La determinarea pedepsei ce se va aplica în concret în sarcina contravenientului se vor avea în vedere criteriile prevăzute de art. 21 alin. (3) din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, respectiv: 

 • Împrejurările în care a fost comisă fapta;
 • Modul și mijloacele de săvârșire a faptei;
 • Scopul urmărit și urmarea produsă;
 • Circumstanțele personale ale contravenientului;
 • Alte date care rezultă din procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției.

Comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Te-ar putea interesa

Despre autor

Barry, the Legal Badger
Barry, the Legal Badgerhttps://legalbadger.org
Barry the Legal Badger este eroul nostru legal și de încredere. Cu o combinație unică de cunoștințe juridice profunde și un simț al umorului fermecător, Barry face ca subiectele complicate să devină simple și accesibile. De la drept civil la drept penal, articolele sale sunt gândite și redactate în așa fel încât orice persoană să parcurgă cu ușurință toate aspectele juridice relevante. Alăturați-vă lui Barry pentru o călătorie educativă prin lumea legislativă, unde fiecare problemă juridică își găsește soluția!

Urmărește-ne și pe Facebook!

Fii mereu la curent! Urmărește-ne pentru noutăți exclusive și conținut inspirațional. Dă-ne un 'Like' acum!

Articole Populare