vineri, iulie 12, 2024

Decăderea din drepturile părintești

Decăderea din drepturile părintești reprezintă o măsură extrem de severă în dreptul civil român, aplicată atunci când părintele nu își îndeplinește responsabilitățile și pune în pericol viața, sănătatea sau dezvoltarea copilului. Această sancțiune are scopul de a proteja minorul, privând părintele de drepturile pe care le are asupra copilului. Vom analiza în continuare prevederile legale referitoare la decăderea din drepturile părintești, motivele care pot duce la această măsură, procedura de urmat și actele necesare.

familie

Decăderea din drepturile părintești – Cod civil

Conform Codului Civil român, instanța de tutelă poate pronunța decăderea din drepturile părintești la cererea autorităților administrației publice cu atribuții în domeniul protecției copilului. Art. 508 din Codul Civil prevede că această măsură se poate dispune dacă părintele pune în pericol viața, sănătatea sau dezvoltarea copilului prin relele tratamente aplicate acestuia, consumul de alcool sau stupefiante, purtarea abuzivă, neglijența gravă în îndeplinirea obligațiilor părintești sau prin atingerea gravă a interesului superior al copilului.

Decăderea din drepturile părintești, privită în mod constant ca sancțiune de drept civil, are și o funcție de protecție a minorului. Aceasta presupune pierderea de către părinte a drepturilor prin intermediul cărora copilul este supus unor comportamente care îi pun în pericol dezvoltarea fizică, psihică, sănătatea sau chiar viața.

Pentru a atrage decăderea, cea mai severă sancțiune civilă ce se poate aplica părintelui, faptele acestuia trebuie să fie de o anumită gravitate și natură, și anume:

 • faptele pentru care se poate pronunța decăderea pot fi săvârșite prin comisiune sau omisiune: rele tratamente, purtare abuzivă, neglijență gravă, abandon.
 • comportamentul negativ al părintelui trebuie să se exercite împotriva copilului – un comportament negativ în general nu justifică decăderea dacă nu este îndreptat împotriva copilului.
 • faptele părintelui sunt fapte grave – ele pun în pericol viața, sănătatea sau dezvoltarea copilului.
 • faptele sunt îndreptate împotriva persoanei copilului – nu se poate dispune decăderea pentru administrarea dezastruoasă a bunurilor copilului.

Motive decădere din drepturile părintești

Decăderea din drepturile părintești poate fi dispusă doar pentru motive grave, care pun în pericol direct copilul. Aceste motive includ:

 1. Relele tratamente aplicate copilului – orice formă de abuz fizic sau psihologic.
 2. Consumul de alcool sau stupefiante – părintele consumă în mod excesiv alcool sau droguri, afectând capacitatea de a îngriji copilul.
 3. Purtarea abuzivă – comportament abuziv sau violent față de copil.
 4. Neglijența gravă – lipsa îndeplinirii obligațiilor esențiale privind îngrijirea și educarea copilului.
 5. Atingerea gravă a interesului superior al copilului – orice acțiune sau inacțiune care pune în pericol sănătatea, dezvoltarea sau viața copilului.

Aceste motive trebuie interpretate restrictiv și se referă exclusiv la acțiunile sau omisiunile care afectează direct copilul.

Cine poate cere decăderea din drepturile părintești?

Instanța de tutelă poate fi sesizată pentru decăderea din drepturile părintești de către Autoritățile administrației publice. Orice autoritate centrală sau locală cu atribuții în protecția copilului, cum ar fi direcțiile generale de protecție a copilului, primarul, poliția, unitățile medicale și școlare.

Cererea de decădere se va judeca de urgență, cu citarea ambilor părinți, și participarea obligatorie a procurorului.

Acte necesare pentru decăderea din drepturile părintești

Pentru a solicita decăderea din drepturile părintești, sunt necesare următoarele acte și documente:

 1. Cererea de decădere. Redactată și depusă la instanța de tutelă de către autoritatea competentă.
 2. Raportul de anchetă psihosocială. Realizat de direcția generală de asistență socială și protecția copilului.
 3. Probele administrative. Dovezi care susțin existența faptelor grave, cum ar fi rapoarte medicale, declarații ale martorilor, rapoarte ale poliției etc.
 4. Citarea părților. Actele care atestă citarea legală a părinților și altor părți relevante în proces.

Instanța poate administra orice alte probe necesare pentru a stabili existența și gravitatea faptelor invocate.

Judecarea cererii se face cu citarea ambilor părinți, chiar dacă obiectul sesizării privește decăderea doar a unuia dintre ei. Urgența este justificată de necesitatea de a stabili și de a pune capăt în timp cât mai scurt existenței stării de pericol cu privire la viața, sănătatea sau dezvoltarea copilului. În toate cazurile, participarea procurorului este obligatorie.

Pentru stabilirea existenței faptelor părintelui și a existenței stării de pericol se pot administra orice fel de probe. Ancheta psihosocială este obligatorie și se realizează de direcția generală de asistență socială și protecția copilului, având în vedere complexitatea aspectelor care atrag decăderea și gravitatea măsurii. Legea nu prevede că ascultarea copilului este obligatorie, dar instanța poate proceda la ascultarea acestuia, în condițiile art. 264 NCC.

Art. 509 din Codul Civil prevede că decăderea din exercițiul drepturilor părintești este totală și se întinde asupra tuturor copiilor născuți la data pronunțării hotărârii. Cu toate acestea, instanța poate dispune decăderea numai cu privire la anumite drepturi părintești ori la anumiți copii, dar numai dacă, în acest fel, nu sunt primejduite creșterea, educarea, învățătura și pregătirea profesională a copiilor.

Efectele decăderii

 1. Lipsirea părintelui de drepturi. Decăderea duce la lipsirea părintelui de toate sau numai de anumite drepturi părintești.
 2. Drepturile asupra persoanei și bunurilor minorului. Decăderea operează atât cu privire la drepturile asupra persoanei, cât și asupra bunurilor minorului, dacă nu se prevede altfel în dispozitivul hotărârii.
 3. Obligațiile părintești. Decăderea nu produce efecte cu privire la îndatoririle părintești. Părintele decăzut rămâne obligat să dea întreținere copilului, conform art. 510 NCC.
 4. Efectele față de toți copiii. Decăderea totală produce efecte față de toți copiii născuți ai părintelui decăzut, indiferent dacă sunt din căsătorie sau din afara căsătoriei. Aceasta include și copiii adoptați.
 5. Legături personale cu minorul. Pe durata decăderii, părintele nu are dreptul de a avea legături personale cu minorul, decât dacă instanța permite acest lucru în interesul superior al copilului.
 6. Autoritatea părintească. Dacă unul dintre părinți este decăzut, celălalt părinte exercită singur autoritatea părintească. Dacă ambii părinți sunt decăzuți, instanța va lua măsurile necesare pentru protecția copilului.

Redarea exercițiului drepturilor părintești

Redarea exercițiului drepturilor părintești se poate dispune de către instanța de tutelă, dacă dispar împrejurările care au dus la decădere și dacă, în baza probelor administrate, se constată că aceasta este în interesul superior al copilului. Cererea poate fi formulată de părintele decăzut sau de orice altă persoană interesată.

Odată cu redarea exercițiului drepturilor părintești, se refac și raporturile juridice dintre părinte și copil, astfel încât părintele redevine titular al tuturor drepturilor și îndatoririlor părintești.

Concluzionând, decăderea din drepturile părintești este o măsură de protecție extremă aplicată pentru a asigura siguranța și bunăstarea copiilor în fața unor comportamente parentale periculoase. Procedura implică o serie de pași legali și necesită dovezi clare și concludente privind faptele grave comise de părinte. Este important ca toate acțiunile să fie întreprinse în interesul superior al copilului, astfel încât să se asigure dezvoltarea sa sănătoasă și armonioasă. Decizia de decădere trebuie să fie bine fundamentată și să urmărească întotdeauna protecția și binele copilului, oferindu-i acestuia un mediu sigur și propice dezvoltării sale.

Comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Te-ar putea interesa

Despre autor

Barry, the Legal Badger
Barry, the Legal Badgerhttps://legalbadger.org
Barry the Legal Badger este eroul nostru legal și de încredere. Cu o combinație unică de cunoștințe juridice profunde și un simț al umorului fermecător, Barry face ca subiectele complicate să devină simple și accesibile. De la drept civil la drept penal, articolele sale sunt gândite și redactate în așa fel încât orice persoană să parcurgă cu ușurință toate aspectele juridice relevante. Alăturați-vă lui Barry pentru o călătorie educativă prin lumea legislativă, unde fiecare problemă juridică își găsește soluția!

Urmărește-ne și pe Facebook!

Fii mereu la curent! Urmărește-ne pentru noutăți exclusive și conținut inspirațional. Dă-ne un 'Like' acum!

Articole Populare