vineri, iulie 19, 2024
29.6 C
București

Devino un membru al comunității noastre

O mulțime de oameni ne urmăresc deja. Alătură-te și tu lor pentru a fi informat și a nu rata noutățile zilnice.

Diurna 2024

Ce înseamnă diurnă?

Diurna reprezintă o indemnizație acordată angajaților de către angajatori pentru acoperirea cheltuielilor de masă și a altor cheltuieli personale atunci când se deplasează în interes de serviciu în afara localității în care își au locul de muncă. În acest articol, vom analiza din perspectivă juridică și fiscală aspecte relevante privind diurna externă și internă pentru anul 2024, condițiile în care se acordă aceasta, precum și tratamentul fiscal aplicabil.

Conform art. 76 alin. (2) lit. k) din Codul fiscal, diurna reprezintă o sumă de bani destinată să acopere cheltuielile de masă și alte cheltuieli personale efectuate de angajat în timpul delegării sau detașării sale într-o altă localitate, în țară sau în străinătate, în interesul serviciului.

bani

Diurna externă 2024

Diurna externă reprezintă o indemnizație acordată angajaților care se deplasează în interes de serviciu în afara granițelor României. Aceasta are rolul de a acoperi cheltuielile de masă și alte cheltuieli personale efectuate de angajat pe durata deplasării.

Cuantumul diurnă externă 2024

Cuantumul diurnei externe se stabilește prin Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările și completările ulterioare. Această hotărâre prevede cuantumul diurnei în valută pentru fiecare țară în parte, în funcție de nivelul de trai și de costurile specifice ale fiecărei țări.

Conform anexei la Hotărârea Guvernului nr. 518/1995, cuantumul diurnei externe pentru anul 2024 rămâne neschimbat față de anii precedenți, cu excepția cazului în care vor fi adoptate modificări legislative în acest sens.

Iată câteva exemple de cuantumuri ale diurnei externe pentru anul 2024, conform anexei menționate:

Germania: 35 euro/zi (categoria I) și 56 euro/zi (categoria a II-a)

Franța: 35 euro/zi (categoria I) și 56 euro/zi (categoria a II-a)

Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord: 35 lire sterline/zi (categoria I) și 56 lire sterline/zi (categoria a II-a)

Statele Unite ale Americii: 53 USD/zi (categoria I) și 84 USD/zi (categoria a II-a)

Japonia: 53 USD/zi (categoria I) și 84 USD/zi (categoria a II-a)

Diurna internă 2024

Diurna internă reprezintă o indemnizație acordată salariaților care sunt delegați într-o altă localitate din țară, la o distanță mai mare de 5 km de localitatea în care își au locul permanent de muncă. Aceasta are rolul de a acoperi cheltuielile de masă și alte cheltuieli personale efectuate de salariat pe durata delegării.

Cuantum diurnă internă 2024

Conform art. 1 alin. (1) din Hotărârea nr. 714 din 13 septembrie 2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului, persoana delegată într-o localitate situată la o distanță cuprinsă între 5 și 50 km de localitatea în care își are locul permanent de muncă beneficiază de o indemnizație de delegare în cuantum de 23 lei/zi, indiferent de funcția pe care o îndeplinește și de autoritatea sau instituția publică în care își desfășoară activitatea.

Diurnă neimpozabilă 2024?

Pornind de la definiția de mai sus, diurna reprezintă o indemnizație acordată salariaților pentru acoperirea cheltuielilor de masă și a altor cheltuieli personale efectuate de aceștia în cazul delegării sau detașării în interes de serviciu. Pentru a determina dacă diurna este neimpozabilă în 2024 este important să analizăm prevederile cuprinse în Codul fiscal referitoare la tratamentul fiscal al diurnei în anul 2024.

Tratamentul fiscal diurnă externă

Conform art. 76 alin. (4) lit. k) din Codul fiscal, diurna externă este neimpozabilă în limita a 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru personalul român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, prin hotărâre a Guvernului. Această limită neimpozabilă se aplică în limita a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat.

Plafonul aferent valorii a 3 salarii de bază se calculează distinct pentru fiecare lună în parte, prin raportarea celor 3 salarii la numărul de zile lucrătoare din luna respectivă, iar rezultatul se multiplică cu numărul de zile corespunzător fiecărei luni din perioada de delegare/detașare/desfășurare a activității în străinătate.

Exemplu de calcul diurnă externă neimpozabilă

Să presupunem că un salariat cu un salariu brut de 5000 lei este delegat pentru o perioadă de 5 zile în Spania în luna mai 2024. Conform anexei cuprinse în Hotărârea nr. 518 din 10 iulie 1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar cu modificările ulterioare, diurna pentru Spania este de 35 euro/zi pentru categoria I și 56 euro/zi pentru categoria a II-a.

Calculăm plafonul neimpozabil:

Diurna legală pentru Spania (categoria I): 35 euro/zi

Plafonul neimpozabil: 35 euro/zi x 2,5 = 87,5 euro/zi

Verificăm limita de 3 salarii de bază:

Salariul de bază: 5000 lei

Limita de 3 salarii de bază: 5000 lei x 3 = 15000 lei

Numărul de zile lucrătoare în mai 2024: 22 zile

Plafonul zilnic aferent limitei de 3 salarii de bază: 15000 lei / 22 zile = 681,82 lei/zi

Plafonul pentru 5 zile de delegare: 681,82 lei/zi x 5 zile = 3409,10 lei

Comparăm plafonul neimpozabil cu limita de 3 salarii de bază:

87,5 euro/zi x 5 zile = 437,5 euro pentru întreaga perioadă de delegare

Cursul de schimb BNR (presupus): 4,9 lei/euro

437,5 euro x 4,9 lei/euro = 2143,75 lei < 3409,10 lei (plafonul pentru 3 salarii de bază)

Prin urmare, întreaga sumă a diurnei externe de 437,5 euro (2143,75 lei) este neimpozabilă, deoarece nu depășește nici plafonul neimpozabil, nici limita de 3 salarii de bază.

Astfel, pentru o delegare de 5 zile în Spania, un salariat cu un salariu brut de 5000 lei va primi o diurnă externă neimpozabilă în valoare de 437,5 euro (2143,75 lei). Orice sumă care depășește acest plafon va fi impozabilă.

Tratamentul fiscal al diurnă internă

Conform art. 76 alin. (2) lit. k) din Codul fiscal, diurna internă este impozabilă pentru partea care depășește plafonul neimpozabil stabilit astfel: 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizație, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul autorităților și instituțiilor publice, în limita a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat.

Plafonul aferent valorii a 3 salarii de bază se calculează prin raportarea celor 3 salarii la numărul de zile lucrătoare din luna respectivă, iar rezultatul se multiplică cu numărul de zile din perioada de delegare/detașare/desfășurare a activității în altă localitate, în țară.

Exemplu de calcul diurnă internă neimpozabilă

Un salariat cu un salariu brut de 5000 lei este delegat pentru o perioadă de 5 zile în luna mai 2024.

Calculăm plafonul neimpozabil:

Diurna legală: 23 lei/zi

Plafonul neimpozabil: 23 lei/zi x 2,5 = 57,5 lei/zi

Verificăm limita de 3 salarii de bază:

Salariul de bază: 5000 lei

Limita de 3 salarii de bază: 5000 lei x 3 = 15000 lei

Numărul de zile lucrătoare în mai 2024: 22 zile

Plafonul zilnic aferent limitei de 3 salarii de bază: 15000 lei / 22 zile = 681,82 lei/zi

Plafonul pentru 5 zile de delegare: 681,82 lei/zi x 5 zile = 3409,10 lei

Prin urmare, diurna internă de 23 lei/zi x 5 zile = 115 lei este neimpozabilă, deoarece nu depășește nici plafonul neimpozabil (57,5 lei/zi), nici limita de 3 salarii de bază (3409,10 lei).

Când se acordă diurna?

Conform art. 43 din Codul muncii, delegarea reprezintă exercitarea temporară, din dispoziția angajatorului, de către salariat, a unor lucrări sau sarcini corespunzătoare atribuțiilor de serviciu în afara locului său de muncă.

Potrivit art. 44 alin. (1) din Codul muncii, delegarea poate fi dispusă pentru o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice în 12 luni și se poate prelungi pentru perioade succesive de maximum 60 de zile calendaristice, numai cu acordul salariatului. Refuzul salariatului de prelungire a delegării nu poate constitui motiv pentru sancționarea disciplinară a acestuia.

În ceea ce privește drepturile salariatului delegat, art. 44 alin. (2) din Codul muncii prevede că acesta are dreptul la plata cheltuielilor de transport și cazare, precum și la o indemnizație de delegare, în condițiile prevăzute de lege sau de contractul colectiv de muncă aplicabil.

Detașarea și dreptul la diurnă

Conform art. 45 din Codul muncii, detașarea este actul prin care se dispune schimbarea temporară a locului de muncă, din dispoziția angajatorului, la un alt angajator, în scopul executării unor lucrări în interesul acestuia. În mod excepțional, prin detașare se poate modifica și felul muncii, dar numai cu consimțământul scris al salariatului.

Potrivit art. 46 alin. (1) din Codul muncii, detașarea poate fi dispusă pe o perioadă de cel mult un an. În mod excepțional, perioada detașării poate fi prelungită pentru motive obiective ce impun prezența salariatului la angajatorul la care s-a dispus detașarea, cu acordul ambelor părți, din 6 în 6 luni (art. 46 alin. (2) din Codul muncii).

În ceea ce privește drepturile salariatului detașat, art. 46 alin. (4) din Codul muncii prevede că acesta are dreptul la plata cheltuielilor de transport și cazare, precum și la o indemnizație de detașare, în condițiile prevăzute de lege sau de contractul colectiv de muncă aplicabil.

Conform art. 47 alin. (1) din Codul muncii, drepturile cuvenite salariatului detașat se acordă de angajatorul la care s-a dispus detașarea. De asemenea, potrivit art. 47 alin. (2) din Codul muncii, pe durata detașării, salariatul beneficiază de drepturile care îi sunt mai favorabile, fie de drepturile de la angajatorul care a dispus detașarea, fie de drepturile de la angajatorul la care este detașat.

În concluzie, diurna se acordă în cazul delegării și detașării salariaților, reprezentând o indemnizație menită să acopere cheltuielile de masă și alte cheltuieli personale efectuate de aceștia în interes de serviciu.

Delegarea poate fi dispusă pentru o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice în 12 luni, cu posibilitatea prelungirii pentru perioade succesive de maximum 60 de zile calendaristice, numai cu acordul salariatului. În cazul detașării, perioada maximă este de un an, cu posibilitatea prelungirii din 6 în 6 luni, pentru motive obiective și cu acordul ambelor părți.

Salariații delegați sau detașați au dreptul la plata cheltuielilor de transport și cazare, precum și la o indemnizație de delegare sau detașare, în condițiile prevăzute de lege sau de contractul colectiv de muncă aplicabil. În cazul detașării, drepturile se acordă de angajatorul la care s-a dispus detașarea, salariatul beneficiind de drepturile cele mai favorabile.

Este important ca angajatorii și salariații să cunoască prevederile legale referitoare la delegare și detașare, precum și condițiile în care se acordă diurna, pentru a evita eventuale neînțelegeri și pentru a asigura respectarea drepturilor și obligațiilor fiecărei părți implicate în raportul de muncă.

Barry, the Legal Badger
Barry, the Legal Badgerhttps://legalbadger.org
Barry the Legal Badger este eroul nostru legal și de încredere. Cu o combinație unică de cunoștințe juridice profunde și un simț al umorului fermecător, Barry face ca subiectele complicate să devină simple și accesibile. De la drept civil la drept penal, articolele sale sunt gândite și redactate în așa fel încât orice persoană să parcurgă cu ușurință toate aspectele juridice relevante. Alăturați-vă lui Barry pentru o călătorie educativă prin lumea legislativă, unde fiecare problemă juridică își găsește soluția!

Urmărește-ne și pe rețelele de socializare!

211,686FaniÎmi place
5,987CititoriConectați-vă

Ultimele Știri

Milioane de euro pentru românii afectați de vaccinul COVID?

Recent, a fost înregistrat la Senat, spre dezbatere, un...

Comisia Europeană analizează reducerea taxelor vamale pentru mașinile electrice BMW și Volkswagen produse în China

Comisia Europeană analizează posibilitatea diminuării taxelor vamale pentru autovehiculele...

Caz șocant în Hamburg. Weekend în închisoare pentru insultă, suspendare pentru viol

Un caz din Germania a stârnit indignare publică, punând...

Polonia amendează PayPal cu 27,3 milioane de dolari pentru clauze contractuale ambigue

Instituția poloneză responsabilă de monitorizarea concurenței și apărarea drepturilor...

Devino un membru al comunității noastre

Te-ar putea interesa

Tip handicap 2 somatic – ce înseamnă?

Conform legislației în România, există 10 tipuri de handicap, și anume: fizic, vizual, auditiv, surdocecitate, somatic, mintal, psihic, HIV/SIDA, asociat, boli rare. Incapacitatea unei persoane se poate încadra la grad de handicap ușor, mediu,...

Coxartroza bilaterală se încadrează în handicap?

Coxartroza este o afecțiune degenerativă, care se manifestă prin degradarea progresivă a articulației șoldului. Aceasta este formată din capul femural cu forma sferică și cavitatea acetabulară. Între cele două se află un țesut cartilaginos,...

Scutire impozit persoane cu handicap grad 3

Persoanele cu handicap grad 3 au scutire la impozit? În România, persoanele cu handicap beneficiază de diverse facilități și prestații sociale, inclusiv anumite scutiri fiscale. Aceste beneficii variază însă în funcție de gradul de handicap....