vineri, iulie 12, 2024

După cât timp se plătește prima pensie?

Potrivit reglementărilor legale în materie, pensia se acordă la cererea titularului dreptului sau reprezentantului legal al acestuia, depusă personal ori prin mandatar desemnat prin procură specială. Conform prevederilor art. 103 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 cererea de pensionare, împreună cu actele prin care se dovedeşte îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege, se depune, începând cu data îndeplinirii acestor condiţii, la casa teritorială de pensii competentă, în a cărei rază domiciliază persoana. Noua lege, Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, care va intra în vigoare pe 1 septembrie 2024 prevede însă un termen imperativ de 30 de zile de la data îndeplinirii condițiilor în care trebuie depusă cererea de pensionare.

investiție, pensie

Astfel, în sistemul public de pensii, pensiile se cuvin de la data îndeplinirii condiţiilor prevăzute lege, în funcţie de categoria de pensie solicitată. Cu toate acestea, legislația încă în vigoare prevede că pensia se acordă de la data înregistrării cererii de pensionare. Conform Legii nr. 360/2023, însă, pensiile stabilite prin decizia casei teritoriale de pensii, emisă în condiţiile prevăzute lege, se acordă de la data îndeplinirii condiţiilor în cazul în care cererea a fost înregistrată cu respectarea termenului de 30 de zile de la data îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege, iar în situaţia în care cererea este înregistrată cu depăşirea termenului respectiv, drepturile se acordă începând cu data înregistrării cererii. Prin urmare, dacă cel îndreptățit la pensie depune cererea în interiorul termenului de 30 de zile, pensia se cuvine și se acordă de la data îndeplinirii condițiilor.

Cu toate acestea, pensiile se pot acorda și de la o altă dată, în funcție de elementele specifice fiecărei categorii de pensii. În acest sens, pensia se acordă:

  • de la data încetării plăţii indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă sau, după caz, de la data încetării calităţii de asigurat, cu excepţia persoanelor asigurate pe bază de contract de asigurare socială, dacă cererea a fost înregistrată în termen de 30 de zile de la data emiterii deciziei medicale asupra capacităţii de muncă, în situaţia pensiei de invaliditate acordate persoanei care, la data emiterii deciziei medicale, are calitatea de asigurat;
  • în situaţia pensiei de invaliditate acordate persoanei care, la data emiterii deciziei medicale, nu are calitatea de asigurat, pensia se acordă de la data emiterii deciziei medicale, dacă cererea a fost  înregistrată în termen de 30 de zile de la data emiterii deciziei medicale asupra capacităţii de muncă;
  • în situaţia pensiei de urmaş acordate persoanei al cărei susţinător era pensionar, la data decesului, pensia se acordă din prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc decesul, dacă cererea a fost depusă în termen de 30 de zile de la data decesului, iar în cazul în care susținătorul nu era pensionar la data decesului,de la data decesului, dacă cererea a fost înregistrată în termen de 30 de zile de la această dată;

Actuala reglementare prevede că cererea de pensionare se admite sau se respinge prin decizie emisă de casa teritorială de pensii, în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii. Această decizie se comunică persoanei care a solicitat pensionarea în termen de de 5 zile de la data emiterii, iar în termen de 30 de zile de la data comunicării poate fi anulată la cererea titularului.

Legea nr. 360/2023 stabilește același termen de 45 de zile pentru soluționarea cererii de pensionare, instituind însă, ca noutate, și posibilitatea prelungirii termenului cu 30 de zile în cazul persoanelor care au calitatea de asigurat în luna solicitării, precum şi în situaţia în care, pentru soluţionarea cererii, sunt necesare documente şi/sau operaţiuni suplimentare. Potrivit modificărilor aduse în această materie prin Legea nr. 360/2023, începând cu data de 1 septembrie 2024 decizia de pensionare va fi comunicată titularului sau reprezentantului legal, după caz, care a solicitat pensionarea, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau în format electronic, în termen de 10 zile de la data emiterii, ori personal, la sediul instituţiei emitente.

Totodată, o altă modificare importantă adusă de noua lege a pensiilor o reprezintă instituirea obligativității motivării deciziei de pensionare. Astfel, potrivit art. 93 alin. (4) din Legea 360/2023 decizia de pensie cuprinde temeiurile de fapt şi de drept în baza cărora se admite sau se respinge cererea de pensionare.

Prima pensie se plătește de obicei în luna următoare după ce decizia de pensionare devine definitivă. Potrivit art. 127 din Legea 360/2023, articol intrat în vigoare pe data de 1 ianuarie 2024, Deciziile emise de casele teritoriale de pensii pot fi contestate, în termen de 45 de zile de la comunicare, la instanţa judecătorească competentă. Deciziile necontestate în termenul prevăzut în acest termen sunt definitive.

Prin urmare, decizia de pensionare devine definitivă fie în urma soluționării contestației, fie după expirarea termenului de 45 zile prevăzut pentru depunerea contestației.

În consecință, procedura de emitere a deciziei de pensionare poate dura mai multe luni. Astfel, având în vedere toate implicațiile pe care le presupune această procedură și diferitele tipuri de pensii, se poate conchide, prima pensie se plătește abia după trecerea unui interval de câteva luni de la depunerea cererii de pensionare.

Comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Te-ar putea interesa

Despre autor

Barry, the Legal Badger
Barry, the Legal Badgerhttps://legalbadger.org
Barry the Legal Badger este eroul nostru legal și de încredere. Cu o combinație unică de cunoștințe juridice profunde și un simț al umorului fermecător, Barry face ca subiectele complicate să devină simple și accesibile. De la drept civil la drept penal, articolele sale sunt gândite și redactate în așa fel încât orice persoană să parcurgă cu ușurință toate aspectele juridice relevante. Alăturați-vă lui Barry pentru o călătorie educativă prin lumea legislativă, unde fiecare problemă juridică își găsește soluția!

Urmărește-ne și pe Facebook!

Fii mereu la curent! Urmărește-ne pentru noutăți exclusive și conținut inspirațional. Dă-ne un 'Like' acum!

Articole Populare