vineri, iulie 12, 2024

În cât timp se eliberează certificatul de handicap?

Încadrarea în gradul de handicap

Pentru a putea beneficia de facilitățile oferite de lege persoanelor cu handicap, mai întâi persoana interesată trebuie să fie încadrată într-un grad de handicap, în acest sens fiind necesară eliberarea unui certificat de încadrare într-un grad de handicap.

Conform legislației în România, există 10 tipuri de handicap, și anume: fizic, vizual, auditiv, surdocecitate, somatic, mintal, psihic, HIV/SIDA, asociat, boli rare. În funcție de stadiul de severitate, tuturor tipurilor de handicap se atribuie unul dintre cele 4 grade de handicap: ușor, mediu, accentuat sau grav. Fiecare dintre aceste grade de handicap prezintă caracteristici specifice.

Astfel, gradul grav (gradul I) este cel mai sever grad de handicap, persoana în cauză necesitând  îngrijire sau supraveghere permanentă din partea altei persoane, în acest sens având dreptul la un asistent personal. Persoana încadrată în gradul accentuat de handicap (gradul II) are nevoie de  asistență în majoritatea activităților zilnice, nu necesită însă supraveghere permanentă din partea altei persoane. Gradul mediu de handicap (gradul III) determină o nevoie de sprijin parțial pentru unele activități, persoana în cauză putând însă desfășura și singur activități curente, eventual prin intermediul unor mijloace compensatorii. Nu în ultimul rând, persoana încadrată în gradul ușor de handicap, de regulă, se poate adapta la viața socială și profesională fără dificultăți majore, putând avea nevoie eventual de echipamente și dispozitive adaptive.

persoană cu handicap

Cine decide gradul de handicap?

Legislația în vigoare prevede mai multe organe competente pentru încadrarea persoanei în cauză într-un grad de handicap, în funcție de vârsta solicitantului (dacă acesta este adult sau copil).

În cazul adulților, procesul de evaluarea sau reevaluarea pentru stabilirea încadrării în grad de handicap se realizează de Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap (SECPAH) și Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap (CEPAH) din cadrul DGASPC-ului unde persoana are domiciliul.

Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap (SECPAH) recomandă încadrarea sau neîncadrarea, respectiv menținerea în grad de handicap a unei persoane, precum și măsurile de protecție și programul de reabilitare și integrare socială.

Recomandarea este analizată de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap (CEPAH) care eliberează certificatul de încadrare în grad și tip de handicap și Programul de Reabilitare și Integrare Socială (PIRIS). Procesul de evaluare se realizează integrat, luând în considerare perspectiva medico-psiho-socială.

În cazul copiilor cu handicap, HG. nr. 502/2017 prevede că atribuția de încadrare acopilului într-un grad de handicap revine Comisiei pentru protecția copilului, acesta fiind un organ de specialitate, fără personalitate juridică, din cadrul consiliului judeţean, respectiv al consiliului local al Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, cu activitate decizională în materia protecţiei şi promovării drepturilor copilului. Comisia în a cărei rază teritorială se află domiciliul copilului stabileşte încadrarea copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi eliberează certificatul de încadrare a copilului într-un grad de handicap.

În cât timp se eliberează certificatul de handicap?

Durata de eliberare a certificatului de handicap depinde, din nou, de vârsta beneficiarului acestui certificat.

Pe de-o parte, în cazul adulților cu handicap, Potrivit Metodologiei din 2008 privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, Serviciul de evaluare complexă verifică şi analizează dosarul persoanei solicitante şi, în termen de 5 zile lucrătoare, comunică persoanei în cauză data planificată la care aceasta urmează a se prezenta în vederea evaluării. În cazul unui dosar incomplet, solicită completarea dosarului cu documentele necesare. 

Evaluarea complexă se realizează în maximum 60 de zile de la data înregistrării cererii şi documentelor la serviciul de evaluare complexă, iar Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap soluţionează cazul în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data transmiterii dosarului de către serviciul de evaluare complexă. 

Secretariatul care funcţionează în cadrul direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti redactează certificatele de încadrare în grad de handicap în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data la care a avut loc şedinţa. Certificatul de încadrare în grad de handicap se comunică prin poştă, cu confirmare de primire, persoanei cu handicap sau, după caz, părinţilor/reprezentanţilor legali, asistentului personal sau asistentului personal profesionist, de către secretariatul comisiei de evaluare.

Prin urmare, întreaga procedură de emitere a certificatului de handicap nu ar trebui să dureze mai mult decât 83 de zile.

Pe de altă parte, în cazul copiilor, potrivit art. 7 alin. (3) din H.G. nr. 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului comisia soluţionează în termen de cel mult 60 de zile calendaristice cererile privind încadrarea copiilor cu dizabilităţi într-un grad de handicap. Termenul curge de la data înregistrării cererii de către Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din județul unde copilul are domiciliul.

După evaluare, Comisia emite o hotărâre privind încadrarea sau neîncadrarea copilului într-un grad de handicap. Certificatul de încadrare în grad de handicap trebuie eliberat în termen de 3 zile lucrătoare de la data la care s-a luat hotărârea. 

Astfel, întregul proces ar trebui să dureze maxim 63 de zile lucrătoare de la data depunerii dosarului complet. Aceste termene însă sunt maximale, iar în practică procesul poate fi mai rapid. 

Unde se contestă certificatul de handicap?

Potrivit art. 87 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap dispune de atribuție decizională în soluționarea contestațiilor la certificatele de încadrare în grad și tip de handicap, emise de Comisiile de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap și desfășoară activități de coordonare metodologică și de monitorizare a activității de evaluare și încadrare în grad și tip de handicap.

Contestaţiile împotriva certificatelor de încadrare în grad de handicap se depun în termen de 30 de zile  de la comunicare şi se înregistrează la secretariatul comisiei de evaluare care a eliberat documentul.  Acesta va transmite contestaţia şi dosarul persoanei în cauză, în termen de 5 zile lucrătoare, Comisiei superioare.

Contestaţiile se soluţionează prin decizii emise de Comisia superioară, în termen de 60 de zile lucrătoare de la înregistrarea în Registrul de evidenţă al acesteia. Deciziile respective pot fi atacate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cererile adresate instanței de contencios administrativ fiind scutite de taxa judiciară de timbru.

Comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Te-ar putea interesa

Despre autor

Barry, the Legal Badger
Barry, the Legal Badgerhttps://legalbadger.org
Barry the Legal Badger este eroul nostru legal și de încredere. Cu o combinație unică de cunoștințe juridice profunde și un simț al umorului fermecător, Barry face ca subiectele complicate să devină simple și accesibile. De la drept civil la drept penal, articolele sale sunt gândite și redactate în așa fel încât orice persoană să parcurgă cu ușurință toate aspectele juridice relevante. Alăturați-vă lui Barry pentru o călătorie educativă prin lumea legislativă, unde fiecare problemă juridică își găsește soluția!

Urmărește-ne și pe Facebook!

Fii mereu la curent! Urmărește-ne pentru noutăți exclusive și conținut inspirațional. Dă-ne un 'Like' acum!

Articole Populare