vineri, iulie 12, 2024

În ce dată a lunii se primește indemnizația de handicap?

Cine primește indemnizație de handicap?

Indemnizația de handicap este o prestație socială acordată persoanelor cu dizabilități în România, fiind menită să ofere un sprijin financiar pentru a ajuta la acoperirea unor nevoi specifice legate de dizabilitate.

Conform legislației în materie, de această indemnizație beneficiază adulții cu handicap. Această categorie include cetățenii români, cetățenii altor state sau apatrizii care au domiciliul sau reședința în România și care îndeplinesc criteriile de încadrare în una din categoriile de handicap recunoscute oficial prin intermediul unui certificat de handicap emis de autoritățile competente.

Potrivit dispozițiilor art. 58 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, adulții cu handicap beneficiază de o indemnizație lunară în următoarele condiții:

  • 80% din indicatorul social de referinţă, pentru adultul cu handicap grav;
  • 53% din indicatorul social de referinţă, pentru adultul cu handicap accentuat.

Odată cu modificările legislative introduse prin O.U.G. nr. 50/2024, Guvernul a aprobat majorarea cu 10 puncte procentuale din indicatorul social de referință (ISR) a indemnizațiilor lunare pentru adultul cu handicap grav. Astfel, începând de luna iunie 2024 coeficientul indemnizației pentru adultul cu handicap grav a crescut de la 70% din ISR la 80%. 

În concret, aceasta înseamnă că adultul încadrat în gradul de handicap grav va primi o indemnizație în cuantum de 529 lei. În ipoteza în care persoana cu handicap se încadrează în gradul de handicap accentuat, indemnizația va fi de 350 lei, iar pentru adulții cu un grad de handicap mediu nu se acordă indemnizație, aceștia putând beneficia cel mult de un buget personal complementar în cuantum de 80 de lei.

Art. 58 alin. (6) reglementează excepțiile de la regula acordării indemnizației de handicap pentru persoanele adulte încadrate într-un grad de handicap grav sau accentuat. În acest sens, nu pot beneficia de indemnizația de handicap:

  • adulţii cu handicap îngrijiţi şi protejaţi în centre rezidenţiale publice, cu excepţia centrului de tip respiro, ori în alte tipuri de instituţii rezidenţiale publice cu caracter social sau medico-social, în care se asigură întreţinere completă din partea autorităţii administraţiei publice pe o perioadă mai mare de o lună;
  • persoanele cu handicap care sunt reţinute, arestate sau condamnate definitiv la o pedeapsă privativă de libertate, pe perioada reţinerii, arestării ori a detenţiei;
  • adulţii cu handicap grav sau accentuat care realizează venituri, aflaţi în îngrijirea şi protecţia asistentului personal profesionist.

În ce dată a lunii se primește indemnizația de handicap?

Calendar
Foto: albapress.ro

În conformitate cu prevederile art. 58 alin. (10) din Legea nr. 448/2006 sumele aferente drepturilor recunoscute persoanelor cu handicap şi cheltuielilor de administrare se asigură prin bugetul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, iar plata acestora se realizează de către Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială prin agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti

Procedura detaliată de  acordare a plăţilor, precum şi situaţiile de suspendare, modificare, încetare a dreptului la prestaţiile sociale pentru persoanele cu handicap a fost aprobată prin H.G. nr. 1019/2018. 

Potrivit dispozițiilor acestui act normativ, plata prestaţiilor sociale, suspendarea şi încetarea acesteia se fac prin decizie a directorului executiv al agenţiei teritoriale. Pentru stabilirea dreptului şi a modalităţii de plată a prestaţiilor sociale, în decizia/dispoziţia de acordare se va înscrie şi opţiunea de plată, cont bancar sau mandat poştal, a persoanei încadrate în grad de handicap sau a reprezentantului legal al acesteia. În cazul solicitării plăţii prin cont bancar, decizia/dispoziţia va conţine şi contul IBAN în care se va face viramentul.

Astfel, plata prestaţiei sociale se realizează, după caz, în funcţie de opţiunea titularului, pe bază de mandat poştal sau în cont bancar. În cazul plăţii prestaţiei sociale prin mandat poştal, cheltuielile pentru transmiterea drepturilor se stabilesc în condiţiile prevăzute de legea bugetară anuală pentru drepturile care se finanţează din bugetul de stat. În cazul achitării prestaţiei sociale în cont bancar agenţia teritorială efectuează plata prin unităţile bancare pe bază de borderou, cu plata unui comision bancar.

Cu toate acestea, H.G. nr. 1019/2018 nu prevede expres data la care indemnizația de handicap trebuie plătită, aceasta fiind lăsată la latitudinea organului plătitor. De obicei, dacă beneficiarul a optat pentru plata indemnizației de handicap printr-un card bancar, indemnizația este transferată în contul său în jurul datei de 15 a fiecărei luni. În cazul în care beneficiarul a solicitat ca plata indemnizației de handicap să fie realizată prin mandat poștal, data la care se pot ridica poate varia în funcție de locația și programul specific al oficiului poștal din zona de domiciliu a beneficiarului. În orice caz, organul plătitor prin decizia de acordare a indemnizației va stabili și data la care plata urmează să fie efectuată.

Comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Te-ar putea interesa

Despre autor

Barry, the Legal Badger
Barry, the Legal Badgerhttps://legalbadger.org
Barry the Legal Badger este eroul nostru legal și de încredere. Cu o combinație unică de cunoștințe juridice profunde și un simț al umorului fermecător, Barry face ca subiectele complicate să devină simple și accesibile. De la drept civil la drept penal, articolele sale sunt gândite și redactate în așa fel încât orice persoană să parcurgă cu ușurință toate aspectele juridice relevante. Alăturați-vă lui Barry pentru o călătorie educativă prin lumea legislativă, unde fiecare problemă juridică își găsește soluția!

Urmărește-ne și pe Facebook!

Fii mereu la curent! Urmărește-ne pentru noutăți exclusive și conținut inspirațional. Dă-ne un 'Like' acum!

Articole Populare