vineri, iulie 12, 2024

Scutire impozit persoane cu handicap grad 2

Persoanele cu handicap grad 2 au scutire de impozit?

Persoanele cu handicap beneficiază de diverse prestații sociale și facilități, inclusiv de informare și îndrumare pentru obținerea acestora. Printre avantajele oferite persoanelor cu handicap se numără și facilitățile fiscale, cum ar fi scutirea de la plata impozitului în anumite situații.

Cu toate acestea, nu orice tip sau grad de handicap oferă scutire de la plata impozitului. Astfel, scutirile se acordă în funcție de gradul de handicap în care este încadrat contribuabilul. Prin urmare, potrivit  art. 86 din Legea nr. 448/2006, gradele de handicap sunt: ușor (gradul 4), mediu (gradul 3), accentuat (gradul 2) și grav (gradul 1).

persoană cu handicap

Scutirea de impozit conform Codului fiscal

În acord cu dispozițiile art. 60 din Codul Fiscal, persoanele fizice cu handicap accentuat sunt scutite de la plata impozitului pe venit pentru veniturile obținute din:

 • Activități independente, desfășurate individual și/sau într-o formă de asociere;
 • Drepturi de proprietate intelectuală;
 • Salarii și venituri asimilate salariilor;
 • Pensii;
 • Activități agricole, silvicultură și piscicultură, desfășurate individual și/sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică;
 • Transmiterea dreptului de proprietate și a dezmembrămintelor acestuia cu titlu de moștenire, indiferent de momentul dezbaterii succesiunii.

Alte facilități fiscale ale persoanelor cu handicap grad 2

Conform art. 456 alin. (1) lit. t) din Codul Fiscal, nu se datorează impozit/taxă pe clădiri pentru clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat și a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanților legali care au în îngrijire, supraveghere și întreținere persoane cu handicap grav sau accentuat.

De asemenea, conform art. 464 alin. (1) lit. b) din Codul Fiscal, nu se datorează impozit/taxă pe teren pentru terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat și a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanților legali care au în îngrijire, supraveghere și întreținere persoane cu handicap grav sau accentuat.

Scutirea de Impozit pe Mijloacele de Transport

Persoanele cu handicap accentuat beneficiază de scutire de la plata impozitului pe mijloacele de transport. Această scutire este acordată și reprezentanților legali pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere și întreținere persoane cu handicap accentuat, pentru un singur mijloc de transport ales de contribuabil.

Reduceri sau Scutiri de la Taxele Speciale

Conform art. 485 din Codul Fiscal, autoritățile deliberative pot acorda reduceri sau scutiri de la plata taxelor speciale pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate și reprezentanții legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat, precum și ai minorilor încadrați în gradul I de invaliditate.

Acte necesare pentru scutirea de impozit persoane cu handicap grad 2

Pentru a beneficia de scutirile de impozit recunoscute persoanelor cu handicap în România, sunt necesare mai multe acte:

 1. Cerere de scutire de la plata impozitului (formularul specific se obține de la primăria locală sau de pe site-ul acesteia);
 2. Copie după actul de identitate (carte de identitate sau buletin); 
 3. Certificatul de încadrare în grad de handicap sau invaliditate, în copie și original (pentru verificare); 
 4. Copie după actul de proprietate al imobilului pentru care se solicită scutirea (clădirea sau terenul);
 5. Extrasul de carte funciară a imobilului (dacă se solicită scutirea pentru impozitul/taxa pe clădire sau teren);
 6. Copie după talonul mașinii (dacă se solicită scutire pentru impozitul pe mijloacele de transport) 
 7. Extras de cont sau talon de pensie (pentru pensionari); 
 8. Declarație pe propria răspundere că imobilul nu este folosit în scop economic (pentru scutirea de impozit pe clădiri); 

În unele cazuri, poate fi necesară și o copie după actul care atestă calitatea de reprezentant legal (dacă cererea este depusă de altă persoană în numele persoanei cu handicap). 

Fiindcă legislația fiscală nu reglementează în mod expres actele necesare pentru a beneficia de scutire, documentele solicitate pot varia în funcție de tipul de impozit și cerințele specifice ale autorităților locale. Din acest punct de vedere, este recomandat să se consulte autoritățile locale de pe raza teritorială a domiciliului persoanei cu handicap pentru informații suplimentare.

Comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Te-ar putea interesa

Despre autor

Barry, the Legal Badger
Barry, the Legal Badgerhttps://legalbadger.org
Barry the Legal Badger este eroul nostru legal și de încredere. Cu o combinație unică de cunoștințe juridice profunde și un simț al umorului fermecător, Barry face ca subiectele complicate să devină simple și accesibile. De la drept civil la drept penal, articolele sale sunt gândite și redactate în așa fel încât orice persoană să parcurgă cu ușurință toate aspectele juridice relevante. Alăturați-vă lui Barry pentru o călătorie educativă prin lumea legislativă, unde fiecare problemă juridică își găsește soluția!

Urmărește-ne și pe Facebook!

Fii mereu la curent! Urmărește-ne pentru noutăți exclusive și conținut inspirațional. Dă-ne un 'Like' acum!

Articole Populare