luni, iunie 17, 2024
LegislațieCod CivilArt 2.358 Cod civil | Cesiunea ipotecii

Art 2.358 Cod civil | Cesiunea ipotecii

Cartea a V-a: Despre obligații > Titlul XI: Privilegiile și garanțiile reale > Capitolul III: Ipoteca > Secţiunea 1: Dispoziții generale

Cesiunea ipotecii

(1) Dreptul de ipotecă sau rangul acesteia poate fi cedat separat de creanța pe care o garantează numai atunci când suma pentru care este constituită ipoteca este determinată în actul constitutiv.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) , cesiunea se face prin act încheiat în formă scrisă între creditorul ipotecar cedent și creditorul cesionar, cu înștiințarea debitorului.

(3) Dispozițiile în materie de carte funciară sau, după caz, cele care privesc opozabilitatea față de terți a ipotecii mobiliare rămân aplicabile.

Articolele precedente:

Articolele următoare:

Ultimele Știri