sâmbătă, iunie 22, 2024
LegislațieCod Procedură PenalăArt 116 Cod procedură penală | Obiectul și limitele declarației martorului

Art 116 Cod procedură penală | Obiectul și limitele declarației martorului

Partea GENERALĂ > Titlul IV: Probele, mijloacele de probă și procedeele probatorii > Capitolul II: Audierea persoanelor > Secţiunea a 4-a: Audierea martorilor

Obiectul și limitele declarației martorului

(1) Martorul este audiat asupra unor fapte sau împrejurări de fapt care constituie obiectul probațiunii în cauza în care a fost citat.

(2) Audierea martorului poate fi extinsă asupra tuturor împrejurărilor necesare pentru verificarea credibilității sale.

(3) Nu pot face obiectul declarației martorului acele fapte sau împrejurări al căror secret ori confidențialitate poate fi opusă prin lege organelor judiciare.

(4) Faptele sau împrejurările prevăzute la

alin. (3)

pot face obiectul declarației martorului atunci când autoritatea competentă sau persoana îndreptățită își exprimă acordul în acest sens sau atunci când există o altă cauză legală de înlăturare a obligației de a păstra secretul sau confidențialitatea.

(5) Abrogat.

Articolele precedente:

Articolele următoare:

Ultimele Știri