luni, iunie 17, 2024
LegislațieCod Procedură PenalăArt 139^2 Cod procedură penală | Plângerea împotriva unei activități specifice culegerii...

Art 139^2 Cod procedură penală | Plângerea împotriva unei activități specifice culegerii de informații

Partea GENERALĂ > Titlul IV: Probele, mijloacele de probă și procedeele probatorii > Capitolul IV

Plângerea împotriva unei activități specifice culegerii de informații

(1) Orice persoană vizată de o activitate specifică culegerii de informații prevăzută la

art. 139^1 alin. (1)

și care nu a dobândit calitatea de parte în cursul procesului penal, precum și inculpatul față de care s-a dispus renunțarea la urmărirea penală sau clasarea pot formula plângere cu privire la legalitatea încheierii prin care s-au autorizat activitățile respective, a mandatului emis în baza acesteia, a modului de punere în executare a autorizării, precum și a înregistrărilor rezultate.

(2) După încetarea activităților autorizate, procurorul informează, în scris, persoana prevăzută la

alin. (1)

cu privire la activitățile din care au rezultat înregistrările folosite ca mijloace de probă în procesul penal. Dispozițiile

art. 145 alin. (2)

și

(3)

și ale

art. 145^1 alin. (2)

se aplică în mod corespunzător.

(3) Termenul de formulare a plângerii este de 20 de zile, dispozițiile

art. 145^1 alin. (3)

aplicânduse în mod corespunzător.

(4) Plângerea se adresează Înaltei Curți de Casație și Justiție și se soluționează de un judecător de cameră preliminară. Dispozițiile

art. 145^1 alin. (5)

și

(6)

și ale

art. 139^1 alin. (5)

se aplică în mod corespunzător.

(5) Judecătorul de cameră preliminară se pronunță asupra legalității activităților din care au rezultat înregistrările, prin încheiere definitivă, în raport cu dispozițiile legale în temeiul cărora acestea au fost autorizate și pe baza lucrărilor și a materialului din dosarul de urmărire penală și a oricăror alte mijloace de probă. Prevederile

art. 145^1 alin. (8)

și

(9)

se aplică în mod corespunzător.

(la 09-07-2023,
Capitolul IV, Titlul IV, Partea GENERALĂ a fost completat de

)

Articolele precedente:

Articolele următoare:

Ultimele Știri