vineri, iunie 14, 2024
LegislațieCod Procedură PenalăArt 228 Cod procedură penală | Încunoștințarea despre arestarea preventivă și locul...

Art 228 Cod procedură penală | Încunoștințarea despre arestarea preventivă și locul de deținere a inculpatului arestat preventiv

Partea GENERALĂ > Titlul V: Măsurile preventive și alte măsuri procesuale > Capitolul I: Măsurile preventive > Secţiunea a 6-a: Arestarea preventivă

Încunoștințarea despre arestarea preventivă și locul de deținere a inculpatului arestat preventiv

(1) Abrogat.

(2) Persoanei față de care s-a dispus măsura arestării preventive i se comunică, sub semnătură, în scris, drepturile prevăzute la

art. 83

, dreptul prevăzut la

art. 210 alin. (1)

și

(2)

, precum și dreptul de acces la asistență medicală de urgență, dreptul de a contesta măsura și dreptul de a solicita revocarea sau înlocuirea arestării cu o altă măsură preventivă, iar în cazul în care nu poate ori refuză să semneze, se va încheia un proces-verbal*).

(3) Imediat după luarea măsurii arestării preventive, judecătorul de drepturi și libertăți de la prima instanță sau de la instanța ierarhic superioară, care a dispus măsura, încunoștințează despre aceasta un membru al familiei inculpatului ori o altă persoană desemnată de acesta. Dispozițiile

art. 210 alin. (2)

se aplică în mod corespunzător. Efectuarea încunoștințării se consemnează într-un proces-verbal.

(4) Îndată după introducerea sa într-un loc de deținere, inculpatul are dreptul de a încunoștința personal sau de a solicita administrației locului respectiv să încunoștințeze persoanele prevăzute la

alin. (3)

despre locul unde este deținut.

(5) Dispozițiile

alin. (4)

se aplică în mod corespunzător și în cazul schimbării ulterioare a locului de deținere, imediat după producerea schimbării.

(6) Administrația locului de deținere are obligația de a aduce la cunoștința inculpatului arestat preventiv dispozițiile

alin. (2)-(5)

, precum și de a consemna într-un proces-verbal modul în care s-a realizat încunoștințarea.

(7) Inculpatului arestat preventiv nu i se poate refuza exercitarea dreptului de a face personal încunoștințarea decât pentru motive temeinice, care se consemnează în procesul-verbal întocmit potrivit

alin. (6)

.

Articolele precedente:

Articolele următoare:

Ultimele Știri