vineri, iunie 14, 2024
LegislațieCod Procedură PenalăArt 244^1 Cod procedură penală | Informarea privind condițiile speciale de executare...

Art 244^1 Cod procedură penală | Informarea privind condițiile speciale de executare a reținerii și arestării preventive dispuse față de minor

Partea GENERALĂ > Titlul V: Măsurile preventive și alte măsuri procesuale > Capitolul I: Măsurile preventive > Secţiunea a 8-a: Dispoziții speciale privind măsurile preventive aplicate minorilor

Informarea privind condițiile speciale de executare a reținerii și arestării preventive dispuse față de minor

(1) Dacă persoana reținută sau arestată este minor, odată cu informarea prevăzută la

art. 209 alin. (17)

și

art. 228 alin. (2)

, acesteia i se comunică și dreptul la condiții speciale de executare, potrivit

art. 244

.

(2) Informarea prevăzută la

alin. (1)

se face și către părinți sau, după caz, tutore, curator ori persoana în îngrijirea sau supravegherea căreia se află temporar minorul.

(3) Dacă părinții sau, după caz, tutorele, curatorul ori persoana în îngrijirea sau supravegherea căreia se află temporar minorul nu au putut fi găsiți ori informarea acestora ar afecta interesul superior al minorului sau desfășurarea procesului penal, informarea se va face către un alt adult care este desemnat de minor și acceptat în această calitate de organul judiciar.

(4) În cazul în care minorul nu desemnează un alt adult conform

alin. (3)

sau adultul desemnat nu este acceptat de organul judiciar, informarea se va face către o altă persoană aleasă de organul judiciar, ținând seama de interesul superior al minorului.

(5) În cazul în care circumstanțele prevăzute la

alin. (3)

sau (4) încetează, informarea se va face potrivit

alin. (2)

.

(la 12-12-2020,
Sectiunea a 8-a din Capitolul I , Titlul V , Partea GENERALĂ a fost completată de

)

Articolele precedente:

Articolele următoare:

Ultimele Știri