sâmbătă, iunie 22, 2024
LegislațieCod Procedură PenalăArt 252^3 Cod procedură penală | Valorificarea bunurilor mobile sechestrate în cursul...

Art 252^3 Cod procedură penală | Valorificarea bunurilor mobile sechestrate în cursul procedurii de cameră preliminară și al judecății

Partea GENERALĂ > Titlul V: Măsurile preventive și alte măsuri procesuale > Capitolul III: Măsurile asigurătorii, restituirea lucrurilor și restabilirea situației anterioare săvârșirii infracțiunii

Valorificarea bunurilor mobile sechestrate în cursul procedurii de cameră preliminară și al judecății

(1) În cursul procedurii de cameră preliminară și al judecății, judecătorul de cameră preliminară sau, după caz, instanța de judecată, din oficiu sau la cererea procurorului, a unei dintre părți sau a custodelui, poate dispune asupra valorificării bunurilor mobile sechestrate. În acest scop, judecătorul de cameră preliminară sau, după caz, instanța de judecată fixează un termen, care nu poate fi mai scurt de 10 zile, la care sunt citate în camera de consiliu părțile, precum și custodele bunurilor, atunci când a fost desemnat unul. Participarea procurorului este obligatorie.

(2) La termenul fixat se pune în discuția părților și, după caz, a custodelui, în camera de consiliu, valorificarea bunurilor mobile sechestrate și li se pune în vedere că au dreptul de a face observații sau cereri legate de acestea. Lipsa părților legal citate nu împiedică desfășurarea procedurii.

(3) Asupra valorificării bunurilor mobile sechestrate, precum și cu privire la cererile prevăzute la

alin. (2)

, judecătorul de cameră preliminară sau, după caz, instanța de judecată dispune prin încheiere motivată.

(4) Împotriva încheierii prevăzute la

alin. (3)

se poate face contestație la judecătorul de cameră preliminară de la instanța ierarhic superioară ori, după caz, la instanța ierarhic superioară, respectiv la completul competent al Înaltei Curți de Casație și Justiție, de către părți, custode, procuror, precum și de către orice altă persoană interesată, dispozițiile

art. 252^2 alin. (4)-(7)

aplicându-se în mod corespunzător.

(la 14-07-2023,
Articolul 252^3, Capitolul III, Titlul V, Partea GENERALĂ a fost modificat de

)

Articolele precedente:

Articolele următoare:

Ultimele Știri