luni, iunie 17, 2024
LegislațieCod Procedură PenalăArt 262 Cod procedură penală | Dovada de primire și procesul-verbal de...

Art 262 Cod procedură penală | Dovada de primire și procesul-verbal de predare a citației

Partea GENERALĂ > Titlul VI: Acte procesuale și procedurale comune > Capitolul I: Citarea, comunicarea actelor procedurale și mandatul de aducere

Dovada de primire și procesul-verbal de predare a citației

(1) Dovada de primire a citației trebuie să cuprindă numărul dosarului, denumirea organului de urmărire penală sau a instanței care a emis citația, numele, prenumele și calitatea persoanei citate, precum și data pentru care este citată. De asemenea, trebuie să cuprindă data înmânării citației, numele, prenumele, calitatea și semnătura celui care înmânează citația, certificarea de către acesta a identității și semnăturii persoanei căreia i s-a înmânat citația, precum și arătarea calității acesteia.

(2) Ori de câte ori, cu prilejul predării, afișării sau transmiterii electronice a unei citații se încheie un proces-verbal, acesta va cuprinde în mod corespunzător și mențiunile prevăzute la

alin. (1)

. În situația în care citarea se realizează prin intermediul poștei electronice sau prin orice alt sistem de mesagerie electronică, la procesul-verbal se atașează, dacă este posibil, dovada transmiterii acesteia.

Articolele precedente:

Articolele următoare:

Ultimele Știri