sâmbătă, iunie 22, 2024
LegislațieCod Procedură PenalăArt 286 Cod procedură penală | Actele organelor de urmărire penală

Art 286 Cod procedură penală | Actele organelor de urmărire penală

Partea SPECIALĂ > Titlul I: Urmărirea penală > Capitolul I: Dispoziții generale

Actele organelor de urmărire penală

(1) Procurorul dispune asupra actelor sau măsurilor procesuale și soluționează cauza prin ordonanță, dacă legea nu prevede altfel.

(2) Ordonanța trebuie să cuprindă:

a) denumirea parchetului și data emiterii;

b) numele, prenumele și calitatea celui care o întocmește;

c) fapta care face obiectul urmăririi penale, încadrarea juridică a acesteia și, după caz, datele privitoare la persoana suspectului sau inculpatului;

d) obiectul actului sau măsurii procesuale ori, după caz, tipul soluției, precum și motivele de fapt și de drept ale acestora;

d^1) atunci când este cazul, mențiunea căii de atac disponibile, cu arătarea termenului în care aceasta poate fi exercitată;
(la 23-05-2016,
Lit. d^1) a alin. (2) al art. 286 a fost introdusă de pct. 73 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 18 din 18 mai 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 23 mai 2016.
)

e) date referitoare la măsurile asigurătorii, măsurile de siguranță cu caracter medical și măsurile preventive luate în cursul urmăririi;

f) alte mențiuni prevăzute de lege;

g) semnătura celui care a întocmit-o.

(3) Abrogat.

(4) Organele de cercetare penală dispun, prin ordonanță, asupra actelor și măsurilor procesuale și formulează propuneri prin referat. Dispozițiile

alin. (2)

se aplică în mod corespunzător.

Articolele precedente:

Articolele următoare:

Ultimele Știri