sâmbătă, iunie 22, 2024
LegislațieCod Procedură PenalăArt 3 Cod procedură penală | Separarea funcțiilor judiciare

Art 3 Cod procedură penală | Separarea funcțiilor judiciare

Partea GENERALĂ > Titlul I: Principiile și limitele aplicării legii procesuale penale

Separarea funcțiilor judiciare

(1) În procesul penal se exercită următoarele funcții judiciare:

a) funcția de urmărire penală;

b) funcția de dispoziție asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei în faza de urmărire penală;

c) funcția de verificare a legalității trimiterii ori netrimiterii în judecată;
(la 01-02-2014,
Lit. c) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 2 al art. 102, Titlul III din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013.
)

d) funcția de judecată.

(2) Funcțiile judiciare se exercită din oficiu, în afară de cazul când, prin lege, se dispune altfel.

(3) În desfășurarea aceluiași proces penal, exercitarea unei funcții judiciare este incompatibilă cu exercitarea unei alte funcții judiciare, cu excepția celei prevăzute la

alin. (1) lit. c)

, care este compatibilă cu funcția de judecată, mai puțin când se dispune începerea judecății potrivit

art. 341 alin. (7) pct. 2 lit. c)

.

(4) În exercitarea funcției de urmărire penală, procurorul și organele de cercetare penală strâng probele necesare pentru a se constata dacă există sau nu temeiuri de trimitere în judecată.

(5) Asupra actelor și măsurilor din cadrul urmăririi penale, care restrâng drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei, dispune judecătorul desemnat cu atribuții în acest sens, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.

(6) Asupra legalității actului de trimitere în judecată și probelor pe care se bazează acesta, precum și asupra legalității soluțiilor de netrimitere în judecată se pronunță judecătorul de cameră preliminară, în condițiile legii*).

(7) Judecata se realizează de către instanță, în complete legal constituite.

Articolele precedente:

Articolele următoare:

Ultimele Știri