sâmbătă, iunie 22, 2024
LegislațieCod Procedură PenalăArt 396 Cod procedură penală | Rezolvarea acțiunii penale

Art 396 Cod procedură penală | Rezolvarea acțiunii penale

Partea SPECIALĂ > Titlul III: Judecata > Capitolul II: Judecata în primă instanță > Secţiunea a 2-a: Deliberarea și hotărârea instanței

Rezolvarea acțiunii penale

(1) Instanța hotărăște asupra învinuirii aduse inculpatului, pronunțând, după caz, condamnarea, renunțarea la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei, achitarea sau încetarea procesului penal.

(2) Condamnarea se pronunță dacă instanța constată, dincolo de orice îndoială rezonabilă, că fapta există, constituie infracțiune și a fost săvârșită de inculpat.

(3) Renunțarea la aplicarea pedepsei se pronunță dacă instanța constată, dincolo de orice îndoială rezonabilă, că fapta există, constituie infracțiune și a fost săvârșită de inculpat, în condițiile art. 80-82 din Codul penal.

(4) Amânarea aplicării pedepsei se pronunță dacă instanța constată, dincolo de orice îndoială rezonabilă, că fapta există, constituie infracțiune și a fost săvârșită de inculpat, în condițiile art. 83-90 din Codul penal.

(5) Achitarea inculpatului se pronunță în cazurile prevăzute la

art. 16 alin. (1) lit. a)-d)

.

(6) Încetarea procesului penal se pronunță în cazurile prevăzute la

art. 16 alin. (1) lit. e)-j)

.

(7) Dacă inculpatul a cerut continuarea procesului penal potrivit

art. 18

și se constată, ca urmare a continuării procesului, că sunt incidente cazurile prevăzute la

art. 16 alin. (1) lit. a)-d)

, instanța de judecată pronunță achitarea.

(8) Dacă inculpatul a cerut continuarea procesului penal potrivit

art. 18

și se constată că nu sunt incidente cazurile prevăzute la

art. 16 alin. (1) lit. a)-d)

, instanța de judecată pronunță încetarea procesului penal.

(9) În cazul în care, în cursul urmăririi penale, al procedurii de cameră preliminară sau al judecății, față de inculpat s-a luat măsura preventivă a controlului judiciar pe cauțiune sau s-a dispus înlocuirea unei alte măsuri preventive cu măsura preventivă a controlului judiciar pe cauțiune și inculpatul este condamnat la pedeapsa amenzii, instanța dispune plata acesteia din cauțiune, potrivit dispozițiilor

art. 217

.

(10) Când judecata s-a desfășurat în condițiile

art. 375 alin. (1)

,

(1^1)

și

(2)

, când cererea inculpatului ca judecata să aibă loc în aceste condiții a fost respinsă sau când cercetarea judecătorească a avut loc în condițiile

art. 377 alin. (5)

ori

art. 395 alin. (2)

, iar instanța reține aceeași situație de fapt ca cea recunoscută de către inculpat, în caz de condamnare sau amânare a aplicării pedepsei, limitele de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei închisorii se reduc cu o treime, iar în cazul pedepsei amenzii, cu o pătrime. Pentru inculpații minori, instanța va avea în vedere aceste aspecte la alegerea măsurii educative; în cazul măsurilor educative privative de libertate, limitele perioadelor pe care se dispun aceste măsuri, prevăzute de lege, se reduc cu o treime.

Articolele precedente:

Articolele următoare:

Ultimele Știri