vineri, iunie 14, 2024
LegislațieCod Procedură PenalăArt 409 Cod procedură penală | Persoanele care pot face apel

Art 409 Cod procedură penală | Persoanele care pot face apel

Partea SPECIALĂ > Titlul III: Judecata > Capitolul III: Apelul

Persoanele care pot face apel

(1) Pot face apel:

a) procurorul, referitor la latura penală și latura civilă;

b) inculpatul, în ceea ce privește latura penală și latura civilă;

c) partea civilă, în ceea ce privește latura penală și latura civilă, și partea responsabilă civilmente, în ceea ce privește latura civilă, iar referitor la latura penală, în măsura în care soluția din această latură a influențat soluția în latura civilă;
(la 01-02-2014,
Lit. c) a alin. (1) al art. 409 a fost modificată de pct. 257 al art. 102, Titlul III din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013.
)

d) persoana vătămată, în ceea ce privește latura penală;

e) martorul, expertul, interpretul și avocatul, în ceea ce privește amenzile judiciare aplicate prin sentință, precum și în ceea ce privește cheltuielile judiciare și indemnizațiile cuvenite acestora;
(la 23-05-2016,
Lit. e) a alin. (1) al art. 409 a fost modificată de pct. 105 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 18 din 18 mai 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 23 mai 2016.
)

f) orice persoană fizică ori juridică ale cărei drepturi legitime au fost vătămate nemijlocit printr-o măsură sau printr-un act al instanței, în ceea ce privește dispozițiile care au provocat asemenea vătămare.

(2) Pentru persoanele prevăzute la

alin. (1) lit. b)-f)

, apelul poate fi declarat și de către reprezentantul legal ori de către avocat, iar pentru inculpat, și de către soțul acestuia.

Articolele precedente:

Articolele următoare:

Ultimele Știri