sâmbătă, iunie 22, 2024
LegislațieCod Procedură PenalăArt 434 Cod procedură penală | Hotărârile supuse recursului în casație

Art 434 Cod procedură penală | Hotărârile supuse recursului în casație

Partea SPECIALĂ > Titlul III: Judecata > Capitolul V: Căile extraordinare de atac > Secţiunea 2: Recursul în casație

Hotărârile supuse recursului în casație

(1) Pot fi atacate cu recurs în casație deciziile pronunțate de curțile de apel și de Înalta Curte de Casație și Justiție, ca instanțe de apel, cu excepția deciziilor prin care s-a dispus rejudecarea cauzelor.

(2) Nu pot fi atacate cu recurs în casație:

a) hotărârile de respingere ca inadmisibilă a cererii de revizuire;
(la 23-05-2016,
Lit. a) a alin. (2) al art. 434 a fost modificată de pct. 112 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 18 din 18 mai 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 23 mai 2016.
)

b) hotărârile de respingere a cererii de redeschidere a procesului penal în cazul judecării în lipsă;

c) hotărârile pronunțate în materia executării pedepselor;
(la 23-05-2016,
Lit. c) a alin. (2) al art. 434 a fost modificată de pct. 112 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 18 din 18 mai 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 23 mai 2016.
)

d) hotărârile pronunțate în materia reabilitării;

e) abrogată;
(la 09-07-2023,
Litera e), Alineatul (2), Articolul 434, Sectiunea 2, Capitolul V, Titlul III, Partea SPECIALĂ a fost abrogată de Punctul 49., Articolul I din LEGEA nr. 201 din 5 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 6 iulie 2023
)

f) abrogată;
(la 09-07-2023,
Litera f), Alineatul (2), Articolul 434, Sectiunea 2, Capitolul V, Titlul III, Partea SPECIALĂ a fost abrogată de Punctul 49., Articolul I din LEGEA nr. 201 din 5 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 6 iulie 2023
)

g) abrogată;
(la 09-07-2023,
Litera g), Alineatul (2), Articolul 434, Sectiunea 2, Capitolul V, Titlul III, Partea SPECIALĂ a fost abrogată de Punctul 49., Articolul I din LEGEA nr. 201 din 5 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 6 iulie 2023
)

(3) Recursul în casație exercitat de procuror împotriva hotărârilor prin care s-a dispus achitarea inculpatului nu poate avea ca scop obținerea condamnării acestuia de către instanța de recurs în casație.

Articolele precedente:

Articolele următoare:

Ultimele Știri