luni, iunie 17, 2024
LegislațieCod Procedură PenalăArt 456 Cod procedură penală | Cererea de revizuire

Art 456 Cod procedură penală | Cererea de revizuire

Partea SPECIALĂ > Titlul III: Judecata > Capitolul V: Căile extraordinare de atac > Secţiunea a 3-a: Revizuirea

Cererea de revizuire

(1) Cererea de revizuire se adresează instanței care a judecat cauza în prima instanță.

(2) Cererea se formulează în scris și trebuie motivată, cu arătarea cazului de revizuire pe care se întemeiază și a mijloacelor de probă în dovedirea acestuia.

(3) La cerere se vor alătura copii de pe înscrisurile de care cel ce a formulat cererea de revizuire înțelege a se folosi în proces, certificate pentru conformitate cu originalul. Când înscrisurile sunt redactate într-o limbă străină, ele se vor alătura în traducere efectuată de un traducător autorizat.

(4) În cazul în care cererea nu îndeplinește condițiile prevăzute la

alin. (2)

și

(3)

, instanța pune în vedere celui ce a formulat cererea să o completeze, într-un termen stabilit de instanță, sub sancțiunea prevăzută la

art. 459 alin. (5)

.

Articolele precedente:

Articolele următoare:

Ultimele Știri