luni, iunie 17, 2024
LegislațieCod Procedură PenalăArt 469 Cod procedură penală | Judecarea cererii de redeschidere a procesului

Art 469 Cod procedură penală | Judecarea cererii de redeschidere a procesului

Partea SPECIALĂ > Titlul III: Judecata > Capitolul V: Căile extraordinare de atac > Secţiunea a 4-a: Redeschiderea procesului penal în cazul judecării în lipsa persoanei condamnate

Judecarea cererii de redeschidere a procesului

(1) Instanța, ascultând concluziile procurorului, ale părților și ale subiecților procesuali principali, examinează dacă:

a) cererea a fost formulată în termen și de către o persoană dintre cele prevăzute la art. 466;

b) au fost invocate temeiuri legale pentru redeschiderea procesului penal;

c) motivele în baza cărora este formulată cererea nu au fost prezentate într-o cerere anterioară de redeschidere a procesului penal, care a fost judecată definitiv.

(2) Cererea se examinează de urgență, iar în cazul în care persoana condamnată se află în executarea pedepsei cu închisoarea aplicate în cauza a cărei rejudecare se cere, instanța poate suspenda motivat, în tot sau în parte, executarea hotărârii și poate dispune respectarea de către condamnat a uneia dintre obligațiile prevăzute la

art. 215 alin. (1)

și

(2)

. Dacă executarea pedepsei cu închisoarea nu a început, instanța poate dispune respectarea de către condamnat a uneia dintre obligațiile prevăzute la

art. 215 alin. (1)

și

(2)

.

(3) Dacă instanța constată îndeplinirea condițiilor prevăzute la

alin. (1)

, dispune prin încheiere admiterea cererii de redeschidere a procesului penal.

(4) Dacă instanța constată neîndeplinirea condițiilor prevăzute la

art. 466

, dispune prin sentință respingerea cererii de redeschidere a procesului penal.

(5) Încheierea prin care este admisă cererea de redeschidere a procesului penal poate fi atacată odată cu fondul.

(6) Hotărârea prin care este respinsă cererea de redeschidere a procesului penal este supusă aceleiași căi de atac ca și hotărârea pronunțată în lipsa persoanei condamnate.

(7) Admiterea cererii de redeschidere a procesului penal atrage desființarea de drept a hotărârii sau, după caz, a hotărârilor pronunțate în lipsa persoanei condamnate. Judecata se reia din faza procesuală desfășurată în lipsa persoanei condamnate.

(8) Instanța redeschide procesul penal prin extindere și cu privire la părțile care nu au formulat cerere, putând hotărî și în privința lor, fără să le poată crea acestora o situație mai grea.

(9) Odată cu admiterea cererii de redeschidere a procesului penal, instanța, din oficiu sau la cererea procurorului, poate dispune luarea față de inculpat a uneia dintre măsurile preventive prevăzute la

art. 202 alin. (4)

, lit. b)-e). Dispozițiile titlului V al părții generale se aplică în mod corespunzător.

Articolele precedente:

Articolele următoare:

Ultimele Știri