vineri, iunie 14, 2024
LegislațieCod Procedură PenalăArt 488 Cod procedură penală | Calea de atac

Art 488 Cod procedură penală | Calea de atac

Partea SPECIALĂ > Titlul IV: Proceduri speciale > Capitolul I: Acordul de recunoaștere a vinovăției

Calea de atac

(1) Împotriva sentinței pronunțate potrivit

art. 485

și

486

, procurorul, inculpatul, celelalte părți și persoana vătămată pot declara apel, în termen de 10 zile de la comunicare.

(2) Apelul poate fi declarat în condițiile

art. 409

, care se aplică în mod corespunzător.

(3) La soluționarea apelului se citează părțile și persoana vătămată.

(4) Instanța de apel pronunță una dintre următoarele soluții:

a) respinge apelul, menținând hotărârea atacată, dacă apelul este tardiv sau inadmisibil ori nefondat;

b) admite apelul, desființează sentința prin care acordul de recunoaștere a fost admis și pronunță o nouă hotărâre, procedând potrivit art. 485 și 486, care se aplică în mod corespunzător;
(la 23-05-2016,
Lit. b) a alin. (4) al art. 488 a fost modificată de pct. 125 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 18 din 18 mai 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 23 mai 2016.
)

c) admite apelul, desființează sentința prin care acordul de recunoaștere a fost respins, admite acordul de recunoaștere a vinovăției, dispozițiile art. 485 alin. (1) lit. a) și art. 486 aplicându-se în mod corespunzător.
(la 01-02-2014,
Art. 488 a fost modificat de pct. 292 al art. 102, Titlul III din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013.
)

Articolele precedente:

Articolele următoare:

Ultimele Știri