vineri, iunie 14, 2024
LegislațieCod Procedură PenalăArt 501 Cod procedură penală | Punerea în executare a pedepsei complementare...

Art 501 Cod procedură penală | Punerea în executare a pedepsei complementare a interzicerii persoanei juridice de a participa la procedurile de achiziții publice

Partea SPECIALĂ > Titlul IV: Proceduri speciale > Capitolul II: Procedura privind tragerea la răspundere penală a persoanei juridice

Punerea în executare a pedepsei complementare a interzicerii persoanei juridice de a participa la procedurile de achiziții publice

(1) O copie de pe dispozitivul hotărârii prin care s-a aplicat persoanei juridice pedeapsa interzicerii de a participa la procedurile de achiziții publice se comunică, la data rămânerii definitive:

a) oficiului registrului comerțului, în vederea efectuării formalităților de publicitate în registrul comerțului;

b) Ministerului Justiției, în vederea efectuării formalităților de publicitate în Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial;

c) oricărei autorități care ține evidența persoanelor juridice, în vederea efectuării formalităților de publicitate.

d) administratorului sistemului electronic de achiziții publice.
(la 01-02-2014,
Lit. d) a alin. (1) al art. 501 a fost introdusă de pct. 301 al art. 102, Titlul III din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013.
)

(2) O copie de pe dispozitivul hotărârii de condamnare prin care s-a aplicat persoanei juridice pedeapsa interzicerii de a participa la procedurile de achiziții publice se comunică, la data rămânerii definitive, organului care a autorizat înființarea persoanei juridice și organului care a înregistrat persoana juridică, pentru a lua măsurile necesare.

Articolele precedente:

Articolele următoare:

Ultimele Știri