vineri, iunie 14, 2024
LegislațieCod Procedură PenalăArt 505 Cod procedură penală | Persoanele chemate la organul de urmărire...

Art 505 Cod procedură penală | Persoanele chemate la organul de urmărire penală

Partea SPECIALĂ > Titlul IV: Proceduri speciale > Capitolul III: Procedura în cauzele cu infractori minori

Persoanele chemate la organul de urmărire penală

(1) Când suspectul ori inculpatul este minor, la orice ascultare sau confruntare a acestuia organul de urmărire penală dispune citarea părinților ori, după caz, a tutorelui, curatorului sau a persoanei în îngrijirea ori supravegherea căreia se află temporar minorul, precum și a direcției generale de asistență socială și protecție a copilului din localitatea unde se desfășoară audierea.

(1^1) La efectuarea oricărui alt act de urmărire penală la care este citat suspectul sau inculpatul minor se citează părinții sau, după caz, tutorele, curatorul ori persoana în îngrijirea sau supravegherea căreia se află temporar minorul, dacă organul judiciar consideră că prezența acestora este în interesul superior al minorului și nu este de natură să aducă atingere bunei desfășurări a procesului penal.

(1^2) Dacă părinții sau, după caz, tutorele, curatorul ori persoana în îngrijirea sau supravegherea căreia se află temporar minorul nu au putut fi găsiți ori prezența acestora ar afecta interesul superior al minorului sau desfășurarea procesului penal, citarea se va face către un alt adult care este desemnat de minor și acceptat în această calitate de organul judiciar.

(1^3) În cazul în care minorul nu desemnează un alt adult potrivit

alin. (1^2)

sau adultul desemnat nu este acceptat de organul judiciar, citarea se va face către o altă persoană aleasă de organul judiciar, ținând seama de interesul superior al minorului.

(1^4) În cazul în care circumstanțele prevăzute la

alin. (1^2)

sau

(1^3)

încetează, citarea se va face potrivit

alin. (1^1)

.

(2) Abrogat.

(3) Neprezentarea persoanelor legal citate la ascultarea sau confruntarea minorului nu împiedică efectuarea acestor acte.

Articolele precedente:

Articolele următoare:

Ultimele Știri