vineri, iulie 19, 2024
24 C
București

Calculator Termene Judiciare

Termenele procedurale reprezintă intervalul de timp în care poate fi îndeplinit un act de procedură sau în care este interzis să se îndeplinească un astfel de act. În cadrul unui proces, termenele procedurale  sunt stabilite de lege sau de instanța de judecată și de cele mai multe ori au caracter obligatoriu. Aceasta înseamnă că nerespectarea termenului conduce la pierderea dreptului sau neluarea în considerare a actului depus peste termen.

În anumite situații legea stabilește un termen procedural inclusiv pentru introducerea cererii de chemare în judecată, cum ar fi spre exemplu în cazul contestației la executare sau a plângerii contravenționale.

Termenele procedurale pot fi stabilite pe ore, zile, săptămâni, luni sau ani.

Art. 181 Cod procedură civilă

Modalitatea de calcul al termenelor procedurale este reglementată de art. 181 din Codul de procedură civilă, după cum urmează:

„(1) Termenele, în afară de cazul în care legea dispune altfel, se calculează după cum urmează:

  1. când termenul se socoteşte pe ore, acesta începe să curgă de la ora zero a zilei următoare;
  2. când termenul se socoteşte pe zile, nu intră în calcul ziua de la care începe să curgă termenul, nici ziua când acesta se împlineşte;
  3. când termenul se socoteşte pe săptămâni, luni sau ani, el se împlineşte în ziua corespunzătoare din ultima săptămână ori lună sau din ultimul an. Dacă ultima lună nu are zi corespunzătoare celei în care termenul a început să curgă, termenul se împlineşte în ultima zi a acestei luni.”

O regulă foarte importantă aplicabilă la calculul termenelor procedurale este cea prevăzută de art. 181 alin. (2) Cod de proc. civ., potrivit căruia, atunci când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungește până la prima zi lucrătoare care urmează. Zilele nelucrătoare sunt zilele de sâmbătă și duminică, respectiv cele de sărbători legale.

Termenul socotit pe zile, săptămâni, luni sau ani se împlinește la ora 24,00 a ultimei zile. Prin urmare, actele depuse la instanță prin corespondență electronică (ex: fax sau e-mail) în ultima zi a termenului, chiar și după încetarea programului de lucru al instituției, sunt considerate a fi depuse în termen. Pentru același motiv sunt considerate a fi depuse în termen și actele depuse în ultima zi la poștă prin scrisoare recomandată sau cele predate serviciului de curierat rapid ori la un serviciu specializat de comunciare.

Exemplu calcul termen pe zile

Iată câteva exemple care ilustrează cum se aplică în concret regulile de mai sus în cazul termenelor procedurale stabilite pe zile:

Exemplul nr. 1 ultima zi a termenului este zi lucrătoare

Să presupunem că cererea de chemare în judecată a fost comunicată într-o zi de vineri, data de 26.04.2024.

Pârâtul are la dispoziție 25 de zile pentru a depunere întâmpinare.

Aplicând regulile de calcul prevăzute de art. 181 alin. (1) pct. 2 Cod de proc. civ., termenul se va socoti din data de 27.04.2024, iar ultima zi a termenului va fi data de 22.05.2024 – aceasta întrucât nu va intra în calcul nici prima zi (26.04.2024) și nici ziua în care se împlinește termenul (21.05.2024).

Exemplul nr. 2 – ultima zi a termenului este zi nelucrătoare

Să prespunem că la data de 18.04.2024 i s-a comunciat reclamantului Adresa instanței prin care i se pune în vedere obligația de a achita taxa judiciară de timbru în termen de 10 zile de la primirea comunicării..

Aplicând regulile de calcul prevăzute de art. 181 alin. (1) pct. 2 și art. 181 alin. (2) Cod de proc. civ., termenul se va socoti din data de 17.04.2024, iar ultima zi a termenului va fi 29.04.2024.

Ca prim pas, aplicăm raționamentul din exemplul precedent. Astfel  nu va intra în calcul prima zi a termenului (18.04.2024) și nici ziua în care se împlinește (27.04.2024), ultima zi fiind 28.04.2024 (duminică). Însă, având în vedere că aceasta din urmă este o zi nelucrătoare, termenul se va prelungi până la prima zi lucrătoare, respectiv 29.04.2024 (luni), conform art. 181 alin. (2) Cod de proc. civ.

Calculator Termene Judiciare