vineri, iulie 19, 2024
23 C
București

Calculator Vârstă Pensionare Anticipată

Pensionare anticipată

De instituția pensionării anticipate pot beneficia acei lucrători care doresc să se retragă din câmpul muncii înainte de atingerea vârstei standard de pensionare, în măsura în care îndeplinesc o serie de condiții cumulative reglementate de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Chiar dacă legea permite persoanelor care au realizat sau au depășit stagiul complet de cotizare să se pensioneze mai devreme, o astfel de alegere poate atrage aplicarea anumitor penalizări asupra cuantumului pensiei lunare, în funcție de cât de devreme aleg să se pensioneze, față de vârsta standard de pensionare.

Calculator vârstă pensionare anticipată

Din această perspectivă, potrivit legislației în vigoare, la acest moment este posibilă pensionarea anticipată parțială (cu penalizare) și pensionarea anticipată fără penalizare, ambele cu 5 ani înainte de vârsta standard de pensionare. Distincția dintre cele două categorii de pensionare anticipată este determinată de  numărul de ani cu care se depășește pragul stabilit pentru stagiul complet de cotizare.

Pentru a determina eligibilitatea pentru pensia anticipată, la stabilirea stagiului de cotizare nu se iau în considerare perioadele asimilate (cum ar fi perioadele de boală, șomaj, studii etc.) prevăzute la Art. 49 alin. (1) lit. a)-c) și g) ale Legii nr. 263/2010. Această reglementare legală asigură acordarea pensiei anticipate strict pe baza contribuțiilor efective la sistemul de pensii.

  1. Calculator pensie anticipată cu penalizare

Articolul 65 din Legea nr. 263/2010 prevede posibilitatea pensionării anticipate cu cel mult 5 ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare cu aplicarea unei penalizări, persoanelor care au îndeplinit cel puțin stagiul complet de cotizare, dar nu l-au depășit cu mai mult de 8 ani  Penalizarea se calculează procentual și este direct proporțională cu perioada de timp cu care pensionarea precede vârsta standard de pensionare. Acest calculator poate oferi o estimare a cuantumului pensiei, prin indicarea penalizărilor aplicate raportat la vârsta concretă a beneficiarului și vârsta standard de pensionare

  1. Calcul pensie anticipată fără penalizare

Conform Articolului 62 din Legea nr. 263/2010, pensia anticipată poate fi acordată cu cel mult 5 ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare. Aceasta este destinată persoanelor care au acumulat un stagiu de cotizare cu cel puțin 8 ani peste stagiul complet de cotizare prevăzut de lege, oferind astfel posibilitatea de a se pensiona mai devreme fără aplicarea unor penalizări pe pensie.

Cuantumul pensiei anticipate este stabilit în aceleași condiții precum cele aplicabile în cazul pensiei pentru limita de vârstă, conform alin. (4) al Articolului 62. Prin urmare, beneficiarii primesc pensia calculată pe baza acelorași criterii de calcul, fără reducere datorată anticipării vârstei de pensionare.

Tabel vârstă pensionare anticipată femei

În ceea ce privește vârsta standard de pensionare pentru femei, în prezent, aceasta este de 63 de ani, cu mențiunea că implementarea acestei reguli se va realiza progresiv, până în anul 2030, potrivit Anexei nr. 5 la Legea nr. 263/2010. Tabelul astfel prevăzut stabilește în mod explicit vârsta de pensionare pentru femei, luând în considerare anul și luna nașterii.  Ca punct de pornire, vârsta de pensionare anticipată este cu 5 ani inferioară vârstei standard de pensionare astfel determinate.

Tabel vârstă pensionare anticipată bărbați

În cazul bărbaților, în prezent, vârsta standard de pensionare este stabilită la 65 de ani, creștere acesteia aplicându-se progresiv potrivit aceluiași tabel prevăzut la Anexa nr. 5 la Legea nr. 263/2010. În egală măsură, aceasta oferă informații despre vârsta la care bărbații pot beneficia de pensia pentru limita de vârstă și stagiul de contribuție necesar. Pentru determinarea vârstei necesare pensionării anticipate, din vârsta standard de pensionare astfel determinată, se vor scădea 5 ani.

Calculator Vârstă Pensionare Anticipată