vineri, iunie 14, 2024

Amenda contravențională

Ce înseamnă amendă contravențională?

Amenda reprezintă acea sumă de bani pe care persoana trebuie să o achite cu titlu de sancțiune în diverse situații în care discutăm despre încălcarea unor dispoziții legale. Chiar dacă în percepția generală se are în vedere doar amenda penală, aceasta poate fi și amendă judiciară sau chiar amendă contravențională.

Având în vedere că multă lume confundă amenda penală cu amenda contravențională, vom expune în conținutul acestui articol toate caracteristicile specifice acestui din urmă tip de amendă. Ordonanţa nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor reglementează la nivel global regimul aplicabil acestui tip de amendă, protejând valorile sociale care nu sunt apărate de prevederile legii penale. Faptele contravenționale se stabilesc atât prin lege, cât și prin ordonanță sau hotărâre a Guvernului sau chiar prin hotărâre a consiliului local al comunei/orașului.

Articolul 5 din ordonanța anterior menționată reglementează doua tipuri de sancțiuni contravenționale:

 1. principale:

a) avertismentul;

b) amenda contravențională;

c) prestarea unei activități în folosul comunității.

 1. contravenționale:

a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenţii;

b) suspendarea sau anularea, după caz, a avizului, acordului sau a autorizaţiei de exercitare a unei activităţi;

c) închiderea unităţii;

d) blocarea contului bancar;

e) suspendarea activităţii agentului economic;

f) retragerea licenţei sau a avizului pentru anumite operaţiuni ori pentru activităţi de comerţ exterior, temporar sau definitiv;

g) desfiinţarea lucrărilor şi aducerea terenului în starea iniţială.

În cele ce urmează vom scoate în evidență câteva aspecte importante ale unor sancțiuni contravenționale care ar putea ridica dificultăți. Așadar, chiar dacă pentru un contravenient se stabilește cu titlu de sancțiune o amendă contravențională și acesta nu procedează la achitarea acesteia în termen de 30 de zile de la rămânerea definitive a sancțiunii și nu există nici posibilitatea executării silite, organul de specialitate va putea sesiza instanța în vederea înlocuirii amenzii contravenționale cu obligația de a preta o activitate în folosul comunității. În acest sens, trebuie să știți că prestarea unei activități în folosul comunității poate fi dispusă numai pe o durată ce nu poate depăși 300 de oră. În ipoteza în care la săvârșirea unei contravenții au participat mai multe persoane, trebuie să mai știți că sancțiunea se va aplica fiecărei persoane separat.

În legătură cu răspunderea minorului se aplică următoarele reguli:

 • Minorul sub 14 ani nu răspunde contravențional
 • Minorul cu vârsta cuprinsă între 14 și 16 ani va putea răspunde contravențional, dar amenzile stabilite în actul normative se vor reduce la jumătate, dar nu va putea fi sancționat cu prestarea unei activități în folosul comunității.
 • Minorul cu vârsta de peste 16 ani va putea, de asemenea, să răspundă contravențional și chiar să fie obligat la prestarea unei activități în folosul comunității.

În cazul în care contravenientul este minor procesul-verbal va cuprinde şi numele, prenumele şi domiciliul părinţilor sau ale altor reprezentanţi ori ocrotitori legali ai acestuia.

Sancțiunile contravenționale se consemnează în procesul-verbal redactat de către agentul constatator, iar în lipsa acestuia nu există obligația de a achita amenda primită. Pentru a fi întocmit conform, agentul constatator trebuie să includă în cuprinsul procesului-verbal următoarele mențiuni:

 1. data și locul unde este încheiat;
 2. numele, prenumele, calitatea și instituția din care face parte agentul constatator;
 3. numele, prenumele, domiciliul și codul numeric personal ale contravenientului sau, după caz, denumirea, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerţului şi codul fiscal ale contravenientului persoană juridică, precum şi datele de identificare a persoanei care o reprezintă;
 4. descrierea faptei contravenționale cu indicarea datei, orei și locului în care a fost săvârșită, precum şi arătarea împrejurărilor care pot servi la aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite;
 5. indicarea actului normativ prin care se stabilește și se sancționează contravenția;
 6. indicarea societății de asigurări, în situația în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulație;
 7. posibilitatea achitării, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ;
 8. termenul de exercitare a plângerii împotriva procesului-verbal și instanța la care se depune plângerea;
 9. consemnările obiecțiunilor contravenientului; în momentul redactării procesului-verbal, agentul constatator este obligat să îi aducă la cunoștință contravenientului posibilitatea de a face obiecțiuni și este, de asemenea, obligat să le consemneze.

De asemenea, în timpul încheierii procesului-verbal agentul constatator are obligația să aducă la cunoştinţă contravenientului dreptul de a face obiecţiuni cu privire la conţinutul actului de constatare. Obiecţiunile sunt consemnate distinct în procesul-verbal la rubrica „Alte menţiuni”, sub sancţiunea nulităţii procesului-verbal.

Ulterior, procesul-verbal se va înmâna sau se va comunica, în copie, persoanei care a săvârșit contravenția, dar și persoanei vătămate dacă există.

Prescriere amendă contravențională

Aplicarea sancțiunii de amendă contravențională se prescrie în termen de 6 luni de la data săvârșirii faptei, iar executarea sancțiunilor contravenționale se prescrie dacă procesul-verbal de constatare a contravenției nu a fost comunicat contravenientului în termen de cel mult 2 luni de la data săvârșirii faptei.

În situația în care procesul-verbal nu conține toate mențiunile obligatorii prevăzute de legislația în vigoare, acesta poate fi atacat în termen de 15 zile de la data înmânării sau a comunicării procesului-verbal la instanța competentă. Un aspect relevant în legătură cu plângerea contravențională este reprezentat de faptul că aceasta suspendă executarea sncțiunii cuprinse în procesul-verbal de contravenție până la pronunțarea hotărârii definitive.

Comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Te-ar putea interesa

Urmărește-ne și pe Facebook!

Fii mereu la curent! Urmărește-ne pentru noutăți exclusive și conținut inspirațional. Dă-ne un 'Like' acum!

Articole Populare