sâmbătă, iunie 22, 2024

Autorizație de construcție – ce este și cum se obține?

Ce este autorizația de construcție?

Autorizația de construcție este un act administrativ prin care autoritățile locale își dau acordul cu privire la realizarea sau modificarea unei construcții. 

Conform art. 40 alin. (1) din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție, o autorizație de construcție este un act de autoritate al administrației publice locale pe baza căruia se asigură aplicarea măsurilor legale cu privire la amplasarea, proiectarea, executarea şi funcţionarea obiectivelor de investiţii, respectiv pentru dezafectarea construcţiilor şi amenajărilor, în conformitate cu reglementările urbanistice, normele și cerințele prevăzute de lege. 

De asemenea, autorizația de construcție este definită și la art. 2 alin. (1) din Legea 50/1991. Astfel, conform articolului antemenționat, autorizația de construcție este actul de autoritate final al administrației publice locale competente, pe raza căruia este permisă executarea lucrărilor de construcție, care este conform cu legea în ceea ce privește măsurile de amplasare, concepere, realizare, exploatare și postutilizare a construcțiilor. 

Când se face autorizația de construcție?

În general, autorizația de construcție se obține înainte de a începe orice lucrări de edificare a unei construcții. În acest sens, art. 1 alin. (1) din Legea 50/1991 prevede că, în cazul în care legea nu dispune altfel, executarea lucrărilor de construcţii este permisă numai pe baza unei autorizaţii de construire sau de desfiinţare, emisă la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil (teren şi/sau construcţii) identificat prin număr cadastral. 

Pentru obținerea autorizației se depune o cerere la autoritatea locală competentă, împreună cu toate documentele necesare. 

Astfel, autorizația de construcție este necesară pentru:

  • ridicarea, reconstruirea, consolidarea, extinderea, modificarea, schimbarea de destinație sau repararea construcțiilor de orice fel precum și a instalațiilor aferente acestora. De asemenea, este necesară și pentru lucrări, amenajări sau construcții cu caracter provizoriu. 
  • lucrări de construire, consolidare, modificare, reconstruire, extindere, reparare, protejare, restaurare, conservare a monumentelor istorice.

Deși pentru majoritatea construcțiilor este nevoie de autorizație, art. 11 din Legea 50/1991 reglementează situațiile în care nu este necesar acest document (lucrări de reparație/ întreținere care nu modifică rezistența sau arhitectura clădirii, construcții temporare, construcții necesare pentru desfășurarea activităților agricole, garduri/ziduri de împrejmuire, anexe gospodărești, instalații temporare pentru evenimente).  

O altă situație particulară este aceea în care autorizația se obține ulterior, când se realizează intrarea în legalitate după finalizarea construcțiilor.

Cât costă o autorizație de construcție?

Costul obținerii unei autorizații de construcție nu este prestabilit, el diferă de la o lucrare la alta și poate varia în funcție de locație, dimensiunea proiectului, tipul lucrărilor și reglementările locale. Taxa pentru autorizația de construcție se calculează astfel: 0,5% din C+M (valoarea autorizată a construcției) fără TVA unde, C este construcția și M este montajul.

De asemenea, eliberarea autorizației de construcție implică și alte costuri precum taxa de eliberare a certificatului de urbanism care trebuie obținut înaintea autorizației și alte taxe pentru obținerea documentației necesare. 

Cât durează să iei o autorizație de construcție?

Conform art. 7 din Legea 50/1991, autorizația de construcție se emite în termen de 30 de zile de la data depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcție. Însă, autorizația se poate emite și în regim de urgență în termen de 7 zile lucrătoare, în acest caz percepându-se o taxă pentru emiterea de urgență.

O autorizație de construcție este valabilă până la cel mult 12 luni de la data emiterii. În acest interval solicitantul este obligat să înceapă lucrările. De asemenea, dacă în acest interval apar modificări ale construcției autorizate atunci este necesară solicitarea unei noi autorizații. 

Prelungirea termenului de valabilitate a autorizației este posibilă în cazuri justificate în care nu se poate începe construcția însă prelungirea valabilității autorizației de construcție poate fi acordată o singură dată și nu trebuie să depășească termenul de 12 luni. 

Acte necesare autorizație de construcție

Actele necesare pentru obținerea autorizației de construire sunt:

  • Cererea pentru obținerea autorizației;
  • Actele de proprietate;
  • Certificatul de urbanism;
  • Extras de CF;
  • Documentele de plată ale taxelor aferente.

Comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Te-ar putea interesa

Urmărește-ne și pe Facebook!

Fii mereu la curent! Urmărește-ne pentru noutăți exclusive și conținut inspirațional. Dă-ne un 'Like' acum!

Articole Populare