vineri, iunie 14, 2024

Biroul de credit – ce este și cum se pot șterge datele?

Ce este Biroul de credit?

Biroul de Credit este o instituție privată care administrează o bază de date în cuprinsul căreia se stochează informații referitoare la activitatea de creditare desfășurată de instituțiile financiar-bancare, autorizate potrivit legii, fiind prelucrate date ale persoanelor fizice care solicită, respectiv obțin un credit. 

Activitatea principală a Biroului de Credit constă în colectarea și prelucrarea de date despre persoane fizice: debitori, co-debitori, garanți sau solicitanți de credite și administrarea acestei baze de date organizate în sistem centralizat cu scopul de a identifica și cuantifica riscul de credit, de a diminua riscul de fraudă și de a proteja creditorii.

Interogare Biroul de credit

Participanţii pot interoga baza de date a Biroului de Credit atunci când li se solicită acordarea unui produs de tip credit sau atunci când monitorizează comportamentul propriilor debitori. 

Astfel, baza de date a Biroului de Credit poate să fie consultată de către instituțiile de credit, instituțiile financiare nebancare, societățile de asigurări și cele de recuperare creanțe care au încheiat un Contract cu Biroul de Credit.

În egală măsură, orice persoană fizică are dreptul legal de a face o verificare a propriei situații înregistrate la Biroul de Credit, prin intermediul unei solicitări scrise cu privire la datele sale personale, în temeiul art. 15 din Regulamentul 679/2016 (Regulamentul general privind protecţia datelor).

„Vreau credit dar sunt în Biroul de credite” – ce soluții ai?

Având în vedere că istoricul în baza de date a Biroului de Credit poate fi atât pozitiv, cât și negativ, faptul că datele unei persoane sunt înregistrate la această instituție nu echivalează automat cu imposibilitatea de a contracta un credit. 

Din contră, în contextul în care istoricul este pozitiv, persoana în cauză are șanse mai mari ca o instituție să-i acorde un credit. 

Istoricul negativ se referă la situațiile în care anumite persoane au contractat un credit și întârzie cu achitarea unei rate. În acest caz, restanțele se raporteaza către Biroul de Credit doar dacă întârzierea depășește 30 de zile calendaristice și dacă suma restantă depășește 10 lei, iar băncile au obligația de a notifica clientul cu cel puțin 15 zile prealabil raportării. 

În egală măsură, intră în categoria persoanelor cu istoric negativ în baza de date a Biroului de Credit acele persoane care au săvârșit orice infracțiune față de o instituție financiară asociată Biroului de Credit și pentru care au fost emise hotărâri judecătorești definitive în acest sens, respectiv acelea care au oferit declarații contrare realității la momentul solicitării formulate cu scopul de a obține un credit.

Însă, astfel cum am menționat, faptul că o persoană figurează în baza de date a Biroului de Credit, chiar și cu un istoric negativ, nu înseamnă că acea persoană nu poate obține un credit de la o instituție financiar bancară. Totodată, ca alternativă, se poate solicita obținerea unui credit către o instituție financiară nebancară care acordă credite fără interogarea Biroului de Credit.

Cât timp rămâi în biroul de credit?

În principiu, informațiile înregistrate în baza de date a Biroului de Credit rămân stocate pentru o perioadă de 4 ani, calculată de la data finalizării creditului activ. La expirarea acestei perioade, datele vor fi șterse automat.

Însă, informațiile din baza de date a Biroului de Credit pot fi șterse și după o perioadă mai scurtă de timp, în contextul în care persoanele vizate solicită ștergerea datelor înregistrate în temeiul art. 17 din Regulamentul GDPR 679/2016. 

Ștergere din biroul de credit – Legea care permite ștergerea din biroul de credit

Reglementarea care permite ștergerea datelor înregistrate în baza de date a Biroului de Credit este Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 679/2016.

Potrivit art. 17 alin. (1) al acestui regulament:  „(1)Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligaţia de a şterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

b) persoana vizată îşi retrage consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau cu articolul 9 alineatul (2) litera (a), şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea;

c) persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (1) şi nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce priveşte prelucrarea sau persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (2);

d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

e) datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenţa căruia se află operatorul;

f) datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societăţii informaţionale menţionate la articolul 8 alineatul (1).”

În cazul în care operatorul a făcut publice datele cu caracter personal şi este obligat, în temeiul dispozițiilor legale antecitate, să le şteargă, acesta, ţinând seama de tehnologia disponibilă şi de costul implementării, ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa operatorii care prelucrează datele cu caracter personal că persoana vizată a solicitat ştergerea de către aceşti operatori a oricăror linkuri către datele respective sau a oricăror copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter personal.

Comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Te-ar putea interesa

Urmărește-ne și pe Facebook!

Fii mereu la curent! Urmărește-ne pentru noutăți exclusive și conținut inspirațional. Dă-ne un 'Like' acum!

Articole Populare