vineri, iunie 14, 2024

Când nu ai nevoie de autorizație de demolare?

Ce este autorizația de demolare?

În situațiile în care se dorește, din diverse motive, demolarea unui imobil pentru a se construi unul nou sau pentru a-i conferi spațiului respectiv o altă întrebuințare, este esențială dobândirea unei autorizații de demolare. 

În acest sens, art. 8 din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții prevede că: „Demolarea, dezafectarea ori dezmembrarea, parţială sau totală, a construcţiilor şi instalaţiilor aferente construcţiilor, a instalaţiilor şi utilajelor tehnologice, inclusiv elementele de construcţii de susţinere a acestora, închiderea de cariere şi exploatări de suprafaţă şi subterane, precum şi a oricăror amenajări se fac numai pe baza autorizaţiei de desfiinţare obţinute în prealabil de la autorităţile prevăzute la art. 4.”

Autorităţile prevăzute la art. 4 din Legea 50/1991 sun cele competente să emită autorizația de construire, respectiv președinții consiliilor judeţene, primarul general al municipiului Bucureşti sau primarii municipiilor, după caz.

De altfel, art. 8 alin. (2) din același act normativ menționează faptul că: „Autorizaţia de desfiinţare se emite în aceleaşi condiţii ca şi autorizaţia de construire, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora, potrivit legii, cu excepţiile prevăzute la art. 11.Astfel, autorizația de demolare/desființare este un document emis de autoritățile locale, prin care se permite proprietarilor demolarea sau îndepărtarea unei construcții existente. 

În vederea emiterii autorizației de desființare este necesară depunerea următoarelor documente:

 • cererea-tip pentru emiterea autorizației pentru demolare;
 • dovada plății taxei de emitere a autorizației pentru demolare;
 • copie după certificatul de urbanism și fișele tehnice necesare obținerii avizelor solicitate prin intermediul certificatului de urbanism;
 • avizele, acordurile și actul administrativ al autorității pentru protecția mediului competente, solicitate prin certificatul de urbanism;
 • copie legalizată după dovada titlului asupra imobilului, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi,
 • certificat de atestare fiscală cu privire la valoarea impozabilă a imobilului;
 • proiectul pentru autorizarea lucrărilor de demolare – D.T.A.D. (Documentația Tehnică pentru obținerea Autorizației de Demolare).

Când nu ai nevoie de autorizație de demolare?

Există anumite situații în care legea din materia construcțiilor și urbanismului prevede posibilitatea demolării ori distrugerii, totale sau parțiale, a unei clădiri și în lipsa unei autorizații de demolare.

Aceste situații sunt cele prevăzute de art. 11 alin. (1) din Legea 50/199. Textul de lege enumeră anumite lucrări care se pot executa fără autorizație, sub condiția nemodificării structurii de rezistență și/sau aspectului arhitectural al construcțiilor, dintre care amintim cu titlu exemplificativ:

 • reparaţii la împrejmuiri, atunci când nu se schimbă forma acestora şi materialele din care sunt executate;
 • reparaţii la acoperişuri, învelitori sau terase, atunci când nu se schimbă forma acestora;
 • reparaţii şi înlocuiri de tâmplărie interioară și/sau exterioară;
 • reparaţii şi înlocuiri de sobe de încălzit şi ale coşurilor de fum aferente;
 • tencuieli, zugrăveli, placaje şi alte finisaje interioare, precum şi pardoseli interioare;
 • reparaţii la tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje şi alte finisaje exterioare, dacă nu se modifică elementele de faţadă şi culorile clădirilor;
 • reparaţii sau înlocuiri la instalaţiile interioare, precum şi reparaţii la branşamentele şi racordurile exterioare, de orice fel, aferente construcţiilor, în limitele proprietăţii;
 • montarea sistemelor locale de încălzire şi de preparare a apei calde menajere, precum şi montarea aparatelor individuale de climatizare şi/sau de contorizare a consumurilor de utilităţi;
 • lucrări de întreţinere curentă, întreţinere periodică şi reparaţii curente la infrastructura de transport şi la instalaţiile aferente;
 • schimbarea de destinaţie, numai în situaţia în care pentru realizarea acesteia nu sunt necesare lucrări de construire/desfiinţare pentru care legea prevede emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare, cu încadrarea în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate.

Se impune precizarea că, lucrările menționate la art. 11 alin. (1) din Legea 50/1991 – exceptate ca regulă de la obținerea autorizației de construire/demolare – se vor putea efectua doar cu autorizație, dacă au ca obiect:

 • monumente istorice prevăzute de lege – monumente, ansambluri, situri – inclusiv la anexele acestora, identificate în acelaşi imobil – 
 • teren şi/sau construcţii, la construcţii amplasate în zone de protecţie a monumentelor şi în zone construite protejate, stabilite potrivit legii, ori 
 • la construcţii cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită, stabilite prin documentaţii de urbanism aprobate

Cu toate acestea, potrivit art. 11 alin. (2) din Legea 50/1991 se pot executa, în absența autorizației de demolare, unele lucrări și asupra acestor categorii de imobile, în anumite situații. Dintre acestea amintim cu titlu exemplificativ:

 • lucrări de reparaţii şi/sau întreţinere la construcţii existente, care nu afectează volumul, forma clădirii şi decoraţia faţadelor şi care nu reprezintă extinderi, demolări sau modificări structurale;
 • lucrări de reparaţii interioare la tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje, precum şi înlocuiri de tâmplărie interioară, cu păstrarea dimensiunii golurilor;
 • lucrări de reparaţii şi înlocuiri la pardoseli;
 • reparaţii sau înlocuiri la instalaţiile interioare;
 • reparaţii şi înlocuiri de sobe de încălzit şi ale coşurilor de fum aferente, păstrându-se forma, dimensiunile şi materialele acestora;
 • reparaţii la împrejmuiri, acoperişuri, învelitori sau terase, trotuare, ziduri de sprijin ori scări de acces, atunci când nu se schimbă forma acestora şi materialele din care sunt executate;
 • modificări de compartimentări nestructurale, demontabile, realizate din materiale uşoare şi care nu modifică concepţia spaţială interioară.

Trebuie avut în vedere faptul că efectuarea lucrărilor de demolare în lipsa autorizației, atunci când obținerea acesteia este obligatorie potrivit legii, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 la 100.000 Lei. 

Comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Te-ar putea interesa

Urmărește-ne și pe Facebook!

Fii mereu la curent! Urmărește-ne pentru noutăți exclusive și conținut inspirațional. Dă-ne un 'Like' acum!

Articole Populare