vineri, iunie 14, 2024

Cât costă un titlu de proprietate?

Ce înseamnă titlu de proprietate?

Titlul de proprietate este actul prin care se atestă dreptul unei persoane de a deține și de a dispune, în mod legal de un imobil sau teren și se emite ca urmare a soluționării cererilor formulate de persoanele îndreptățite potrivit legii, în scopul constituirii sau reconstituirii dreptului de proprietate. Titlul de proprietate servește ca dovadă a dreptului de proprietate al unei persoane.

Titlurile de proprietate și procedura de emitere a acestora este reglementată de Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar și de Regulamentul din 2005 privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor.

Acte necesare titlu de proprietate

Actele necesare pentru emiterea unui titlu de proprietate, precum și autoritățile competente în acest sens sunt reglementate de Legea nr. 18/1991 și de Regulamentul din 2005 menționat supra

Potrivit prevederilor legale antereferite, stabilirea dreptului de proprietate se face numai la cerere,  formulată de fiecare persoană îndreptăţită, fie personal, fie prin mandatar. În contextul în care cererea este făcută de moștenitori, când sunt mai multe persoane cu această calitate, cererea se poate face şi în comun, fiind semnată de fiecare dintre ei. 

În conformitate cu dispozițiile prevăzute de art. (6) lit. f) din Regulament, competente să emită titlurile de proprietate sunt Comisiile Județene de Fond Funciar. În vederea obținerii unui titlu de proprietate, solicitantul trebuie să facă o cerere de stabilire sau reconstituire a dreptului de proprietate, în funcție de cazul concret.

În cerere se vor menţiona următoarele date şi elemente: 

  • numele şi prenumele solicitantului şi ale părinţilor; 
  • calitatea, gradul de rudenie;
  • suprafaţa de teren la care se socoteşte îndreptăţit;
  • orice alte date necesare pentru stabilirea dreptului de proprietate potrivit legii.

Pentru ca cererea formulată în vederea obținerii unui titlu de proprietate să fie valabilă, aceasta trebuie să fie însoțită de următoarele acte, respectiv: 

  • acte de proprietate;
  • certificat de moştenitor, hotărâre judecătorească, dacă există;
  • certificat de naştere, certificat de deces al autorului, în cazul moştenitorilor;
  • orice alte acte din care să rezulte dreptul de proprietate asupra terenului solicitat;
  • declarația prevăzută de art. 10 alin. (2) din Legea nr. 18/1991.

În vederea eliberării titlului de proprietate, cererea împreună cu documentele menționate trebuie să fie depusă de către solicitant la consiliul local în a cărui rază teritorială este situat terenul. Cererea se poate depune fie personal, fie prin poştă, înăuntrul termenului prevăzut de lege în acest sens.

Punerea în posesie şi eliberarea titlurilor de proprietate celor îndreptăţiţi poate avea loc numai după ce s-au făcut în teren delimitările necesare pentru măsurători, stabilirea vecinătăţilor pe temeiul schiţei, amplasamentului stabilit şi întocmirea documentelor constatatoare prealabile.

În cazul în care în urma emiterii titlului de proprietate de către comisia județeană, comisia locală refuză înmânarea titlului de proprietate astfel emis sau punerea efectivă în posesie, persoana nemulţumită poate face plângere la instanţa în a cărei rază teritorială este situat terenul. 

În ipoteza formulării unei astfel de cereri, dacă instanţa admite plângerea, primarul va fi obligat să execute de îndată înmânarea titlului de proprietate sau, după caz, punerea efectivă în posesie, sub sancţiunea plăţii de penalităţi în condiţiile prevăzute la art. 894 din Codul de procedură civilă.

Cât costă un titlu de proprietate?

Având în vedere faptul că dispozițiile legale care reglementează procedura de emitere a unui titlu de proprietate nu prevăd în mod expres o anumită taxă pentru acest serviciu, observăm că este o procedură gratuită. 

Astfel, emiterea titlurilor de proprietate de către autoritățile competente în acest sens nu presupune costuri din partea solicitantului,  fiind vorba, astfel cum am menționat, despre o procedură gratuită.

Comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Te-ar putea interesa

Urmărește-ne și pe Facebook!

Fii mereu la curent! Urmărește-ne pentru noutăți exclusive și conținut inspirațional. Dă-ne un 'Like' acum!

Articole Populare