luni, iunie 17, 2024

Cât durează radierea ipotecii din cartea funciară?

Radierea unei ipoteci din cartea funciară este un proces legal prin care se “șterge” înregistrarea unei garanții ipotecare asupra unei proprietăți. Acest pas este esențial atunci când datoria garantată de ipotecă a fost achitată complet de către debitor sau atunci când creditorul decide să renunțe la garanția respectivă. Potrivit Ordinului numărul 1.764 din 15 mai 2019 privind aprobarea termenelor de eliberare a documentelor și datelor rezultate din furnizarea serviciilor de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile sale subordonate emis de Agenția Națională de Cadastru și Publicitatea Imobiliară termenul privind radierea din cartea funciară este de 4 zile lucrătoare, iar în cazul în care se achită un tarif pentru soluționarea cererii în regim de urgență, termenul este de 2 zile lucrătoare.

Aceste termene se calculează pe zile lucrătoare, iar ziua înregistrării cererii în registrul general ținut de ANCPI nu intră în calculul acestora.

Potrivit ordinului mai sus menționat, cererile care fac obiectul înregistrării în registrul general de intrare al ANCPI pot fi soluționate în regim de urgență, la solicitarea persoanei interesate și cu achitarea unui tarif suplimentar. Solicitarea soluționării unei cereri în regim de urgență se poate face atât în momentul înregistrării acesteia în registrul general de intrare, cât și ulterior, în baza dovezii achitării diferenței de tarif.

Termenele de eliberare a documentelor și datelor rezultate din furnizarea serviciilor în regim de urgență se calculează de la data achitării tarifului de urgență, situație în care ziua înregistrării intră în calculul termenului. Dovada achitării tarifului de urgență se înregistrează în Registrul general de intrare la cererea inițială și se atașează la dosar de îndată.

Termenul de eliberare a documentelor și datelor rezultate din furnizarea serviciilor în regim normal este un termen fix, iar eliberarea acestora în regim normal se face la împlinirea termenului.

Termenul de eliberare a documentelor și datelor rezultate din furnizarea serviciilor în regim de urgență este un termen maximal, iar eliberarea acestora în regim de urgență se poate face oricând în acest termen.

Procesul de radiere a ipotecii din cartea funciară

Achitarea datoriei – primul și cel mai important pas este achitarea integrală a creditului garantat prin instituirea ipotecii.

Obținerea declarației autentice de radiere ipotecă din cartea funciară –  odată achitat creditul, creditorul (de regulă, o instituție bancară) în favoarea căruia s-a constituit dreptul de ipotecă va da, în fața notarului public, o declarație autentică de radiere a ipotecii din cartea funciară a imobilului adus în garanție.

Depunerea cererii de radiere – notarul public care a autentificat declarația de radiere ipotecă din cartea funciară va sesiza printr-o cerere de radiere Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară competent. Cererea va fi însoțită de dovada achitării tarifului privind radierea ipotecii din cartea funciară.

Tariful privind radierea ipotecii din cartea funciară este de 75,00 lei pentru fiecare operațiune de radiere în cazul în care acestea au fost dispuse prin aceeași încheiere de carte funciară.

Soluționarea cererii – funcționarii de la Oficiul de Cadastru vor verifica documentele transmise, se vor asigura că toate informațiile sunt corecte și complete și vor dispune radierea ipotecii și a tuturor interdicțiilor conexe acesteia din cartea funciară.

Comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Te-ar putea interesa

Urmărește-ne și pe Facebook!

Fii mereu la curent! Urmărește-ne pentru noutăți exclusive și conținut inspirațional. Dă-ne un 'Like' acum!

Articole Populare