marți, iunie 25, 2024

Cazier fiscal – ce înseamnă și de unde se eliberează

Exigența acestui tip de cazier, precum și sediul materiei în legătură cu acesta sunt reprezentate de reglementările Ordonanței de Urgență nr. 39/2015, cu modificările ulterioare.

Ce înseamnă cazierul fiscal?

În primul rând, cazierul fiscal este o modalitate prin intermediul căreia se reține o evidență a disciplinei fiscale- adică, o urmărire a unui comportament ilicit, sancționat de legi fiscale, contabile și vamale, reglementate în: Codul Fiscal,  Legea nr.82/1991 privind contabilitatea, Codul Vamal.

Această prerogativă aparține Statului, gestionarea cazierului fiscal fiind în sarcina Agenției Naționale de Administrare Fiscală- ANAF,  iar cei supuși acestui control sunt contribuabilii: persoanele fizice, persoanele juridice, dar și entitățile fără personalitate juridică, care își pot solicita cazierul în concordanță cu scopul urmărit.

Prin urmare, obiectivul principal al acestei verificări îl constituie combaterea evaziunii fiscale, dar și crearea unui mijloc mai eficace de a optimiza întregul mecanism al proceselor de administrare, legate de impozite, taxe, contribuții, venituri ale bugetului general. În plus, este facilitat accesul la informație care se prelevă tocmai din principiul transparenței și care oferă o mai bună imagine referitoare la respectarea legislațiilor, a operațiunilor din acest domeniu și a disciplinei contribuabililor.

 De unde se eliberează cazierul fiscal?

Cazierului fiscal se poate emite fizic și online. În situația persoanelor fizice, indiferent de domiciliul fiscal al acestora, cererea de eliberare poate fi depusă la orice organ fiscal competent, atât de către cel în cauză, cât și de către reprezentantul legal, printr-o procură autentică, respectiv împuternicire avocațială. Pentru a facilita procesul, această cerere se regăsește pe site-ul ANAF (Formularul 502).
În ipoteza persoanelor juridice, precum și a entităților fără personalitate juridică, regula rămâne neschimbată- anume, orice organ fiscal competent poate înregistra o asemenea cerere de eliberare, oricare ar fi domiciliul contribuabilului. Cei ce au posibilitatea de a dispune de această cerere sunt: reprezentantul legal al persoanei juridice, cu obligația de a prezenta documente atestatoare atribuției sale sau cel pe bază de mandat întocmit în conformitate cu legea. Totodată, în oricare dintre cazuri, este obligatorie prezentarea unui act de identitate.

Referitor la modalitatea digitalizată, cererile de eliberare și actele necesare se vor trimite electronic organului fiscal, prin platforma SPV- Spațiu Privat Virtual, cu respectarea Codului de procedură fiscală. Indiferent de modalitatea trimiterii cererii, aceasta va fi eliberată imediat, către autorul cererii menționate.

 Cazier fiscal persoană fizică

Din varii motive, precum angajarea, participarea la licitații, obținerea anumitor contracte, aprobarea diverselor autorizații, tranzacții pecuniare de valoare mare, solicitări oficiale, persoana fizică este îndreptățită să solicite eliberarea cazierului său fiscal.

În cazul persoanelor fizice, atât pentru cele cu cetățenie română, cu sau fără domiciliu în România, cât și pentru cele care nu o dețin, însă sunt stabilite pe teritoriul statului român, în cazier sunt înscrise informații referitoare la comportamente ilicite din sfera contravenționalului. O excepție constă în cele vizate doar de un avertisment. De asemenea, în conformitate cu art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 39/2015, sunt vizate faptele sancționate penal de către reglementări fiscale, vamale, contabile, precum și indisciplinări de natură fiscală. În plus, în cazierul fiscal al persoanei fizice se mai regăsesc veniturile declarate (provenite din salarii, pensii), impozite și contribuții sociale, detalii legate de situația fiscală, anumite modificări.

Totodată, potrivit art. 4 alin. (4) al ordonanței menționate, în cazierul fiscal se mai înscriu informații esențiale, precum:
– răspunderea solidară cu debitorul, stabilită pe baza deciziei definitive emise de către organul fiscal competent, în conformitate cu Codul de procedură fiscală;
– răspunderea patrimonială a debitorilor ajunși în stare de insolvență pentru creanțele incluse în pasivul administrat de ANAF, dispusă prin hotărâre judecătorească definitivă;
– inactivității fiscale, cu excepția celei temporare, declarate la Registrul Comerțului- inactivitate înscrisă și în cazierul fiscal al reprezentaților legali sau desemnați.

În cazul în care contribuabilul observă un dezechilibru între starea sa reală actuală și informațiile regăsite în cazierul său fiscal, acesta poate solicita rectificarea înscrierilor necorespunzătoare. Organele competente sunt ținute de obligația verificării afirmațiilor și de soluționarea cererii de rectificare, toate acestea în termen de 5 zile de la data depunerii cererii precizate. Atât respingerea, cât și lipsa unui răspuns au cale de atac în contenciosul administrativ și fiscal, persoanele putând contesta, în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei, respectiv expirarea termenului de comunicare referitor la modalitatea de rezolvare a situației.

Un alt aspect important, reglementat în ordonanța în discuție, se regăsește la art. 6, mai exact, scoaterea din evidență a anumitor fapte. Astfel, subzistă anumite circumstanțe care conduc la eliminarea înscrierilor din cazierul fiscal:
– infracțiunile comise nu mai au corespondent în legislația actualizată;
– intervenirea amnistiei, a reabilitării (judecătorească sau legală) constatată prin hotărâre judecătorească;
– nu au fost comise alte infracțiuni de materie fiscală timp de 5 ani de la data executării pedepsei;
– achitarea totală a datoriilor în speța răspunderii solidare;
– reactivarea contribuabilului declarat inactiv;
– pierderea poziției de reprezentant legal sau desemnat în starea inactivității, sub condiția împlinirii termenului de un an de la data înscrierii mențiunii sau după caz, de la data expirării mandatului;
– în cazul decesului.


Certificat de cazier fiscal

Certificatul de cazier fiscal atestă situația persoanei fizice sau juridice la momentul respectiv, fiind emis în scris, pe suport de hârtie sau în formă electronică.

Persoana fizică, pentru obținerea certificatului de cazier fiscal va urmări pașii standard precizați anterior:
– formularea unei cereri tip (depusă personal sau prin reprezentant);
– prezentarea actului de identitate (în original sau în copie);
– în situația reprezentantului, va fi alăturată documentația necesară (procură autentică, respectiv, împuternicire avocațială).
Mai mult, este necesară și plata taxei pentru obținerea certificatului fiscal, urmată de o chitanță doveditoare.

Acest certificat se eliberează contribuabilului, reprezentantului legal sau desemnat în temeiul unui mandat. Ca o situație distinctă din punct de vedere al procedurii, menționăm că certificatul de cazier fiscal se eliberează instituțiilor/autorităților publice, în măsura în care este necesar în rezolvarea unei cereri (a persoanelor fizice, juridice ori a entităților fără personalitate juridică),  fiind specificată necesitatea prezentării acestui certificat în legislația aferentă. De asemenea, acesta poate fi solicitat în cazul unor proceduri de angajare sau pentru obținerea unor anumite autorizații. În aceste cazuri, certificatul va fi emis electronic doar în baza unui act preexistent între autoritatea publică și organul fiscal competent, fără a mai fi nevoie de semnătura persoanei împuternicite de către organul fiscal sau ștampila organului emitent.

Persoana fizică este obligată să prezinte certificatul de cazier fiscal în următoarele situații:
– la înființarea societăților, a cooperativelor agricole, a entităților lipsite de personalitate juridică;
– la numirea unor noi reprezentanți legali, respectiv la cooptarea de noi asociați, acționari (în ipoteza majorării capitalului social);
– în cazul autorizării unor activități independente;

Din necesitatea unei reactualizări continue, având ca scop relevanța informației, odată cu emiterea sa, cazierul persoanei fizice este valabil pentru 30 de zile.

Comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Te-ar putea interesa

Urmărește-ne și pe Facebook!

Fii mereu la curent! Urmărește-ne pentru noutăți exclusive și conținut inspirațional. Dă-ne un 'Like' acum!

Articole Populare