vineri, iunie 14, 2024

Ce se poate construi fără autorizație de construcție?

Legea care reglementează autorizarea executării lucrărilor de construcții este Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. De-a lungul timpului a suferit unele modificări, însă cele mai recente au fost aduse prin:

 • Legea nr. 102/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
 • Legea nr. 108/2023 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2023 pentru modificarea art. 11 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

În următoarele paragrafe vor fi prezentate principalele modificări aduse Legii 50/1991 prin intermediul reglementărilor antemenționate.

Noua lege a construcțiilor fără autorizație

Prin Legea nr. 102/2023 au fost modificate articolele 7 și 12 ale Legii 50/1991 după cum urmează:

 • Art. 7 alin. (23) lit. a) privind informațiile puse la dispoziția publicului s-a modificat, astfel încât, autoritățile au obligația de a face public conținutul autorizației de construire și al anexelor aferente sau, dacă este cazul, conținutul actului de respingere a cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții. 
 • Art 7. alin (23) a fost completat de noua lege cu 5 noi alineate, alin. (23^1) – alin. (23^5), iar modificările privesc obligații privind publicitatea. 

Astfel, în urma acestor modificări, informațiile extrase din conținutul autorizației, respectiv din anexe cu privire la principalele condiții care trebuie îndeplinite de solicitanți trebuie publicate în termen de maxim 30 de zile și trebuie să includă: 

 • numărul autorizației de construire și data emiterii acesteia;
 • titlul/descrierea proiectului;
 • procentul de ocupare a terenului – P.O.T. și coeficientul de utilizare a terenului –   C.U.T.;
 • retragerile construcțiilor de la limitele de proprietate;
 • suprafețele, construită la sol, construită pe fiecare nivel, construită desfășurată;
 • regimul de înălțime, numărul de niveluri subterane și supraterane pentru fiecare construcție, și înălțimile construcțiilor, la cornișă și maximă pentru fiecare construcție;
 • dacă a fost solicitat/obținut avizul autorității competente în domeniul protejării patrimoniului cultural;
 • dacă a fost solicitat/obținut avizul autorității competente în domeniul protejării mediului;
 • planul de situație;
 • planuri cu toate fațadele.

Odată cu publicarea informațiilor enumerate mai sus, se va consemna și publica data finalizării operațiunilor de publicitate efectuate cu privire la conținutul  autorizației de construire.

După comunicarea autorizației, dar înainte de începerea oricăror lucrări, beneficiarul trebuie pe propria cheltuială să:

 • noteze în cartea funciară a imobilului și într-un ziar de mare circulație numărul autorizației de construire și data emiterii acesteia respectiv, titlul/descrierea proiectului;
 • amplaseze pe șantier, într-un loc vizibil, panoul de identificare al investiției.

Conținutul autorizației de construire se consideră adus la cunoștință la una din următoarele date, indiferent care dintre acestea survine ultima:

 • la data finalizării operațiunilor de publicitate de către autoritatea publică;
 • la data încheierii, prin care s-a dispus notarea în cartea funciară;
 • la data publicării informațiilor într-un ziar de mare circulație;
 • la data afișării panoului de identificare al investiției.

Restul publicului interesat poate solicita spre studiu informațiile prevăzute de art. 7 alin (23^1) lit. a) –  j) din Legea 102/2023, precum și alte documente care au caracter public.

 

 • Art. 12 a fost completat cu alin. (3): –  astfel, dacă este obligatorie plângerea prealabilă, termenul pentru formularea acesteia este de 30 de zile și curge de la data ultimei operațiuni de publicitate efectuate, iar termenul pentru anulare, suspendare, intervenție este de 60 de zile de la data primirii răspunsului la plângerea prealabilă/de la data expirării termenului de soluționare al plângerii. Dacă nu mai este obligatorie plângerea prealabilă, termenele pentru anulare, suspendare, intervenție va fi de 60 de zile și va curge de la data ultimei operațiuni de publicitate.

În egală măsură, prin Legea 108/2023 s-au adus modificări cu privire la articolele 11 și 43 ale Legii 50/1991. Astfel:

 • Art. 11 a fost completat cu alte ipoteze pentru care nu este necesară emiterea unei autorizații de construire. Aceste noi cazuri sunt:
  • lucrări de întreținere curentă, periodică, reparații curente la infrastructura de transport și instalații aferente acesteia; 
  • lucrări de foraje și excavări necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice și a prospecțiunilor geologice pentru proiecte de infrastructură de transport de interes național și de infrastructură de metrou;
  • lucrări de supraînălțare a trecerilor pentru pietoni, elemente de semnalistică, marcaje rutiere, în baza avizului Comisiei de Circulație, acordul Brigăzii Rutiere și al administratorului drumului care trebuie obținute în prealabil;
  • lucrările de montare a împrejmuirilor cu caracter provizoriu, din materiale ușoare, care nu necesită fundație, pentru delimitarea terenurilor virane, în baza unui aviz de amplasare.
 • Art. 43 s-a modificat la litera b), astfel: – autorizarea executării de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a lucrărilor de construcții aferente infrastructurii de transport de interes național și de metrou gestionate de Societatea Comercială de Transport și de Metrorex se va face prin direcția de specialitate a organului și cu respectarea tuturor prevederilor legale în domeniul autorizării lucrărilor de construcții. 
 • Art. 43 a fost completat cu litera c), având următorul conținut: – regula de la lit. b) se va aplica și proiectelor de metrou indiferent de  stadiul de implementare în care se află, dacă până la intrarea în vigoare a legii nu a fost depusă cererea pentru emiterea autorizației de construcție.

Ce se poate construi fără autorizație de construcție?

Chiar dacă în principiu o construcție are nevoie de autorizație de construire, există și câteva excepții. Deși aceste lucrări nu necesită autorizare, acestea trebuie să respecte anumite norme urbanistice, condiții de siguranță și să fie conforme cu legea. Pentru unele dintre aceste lucrări pot fi necesare alte tipuri de aprobări/avize. 

Lucrările care nu necesită o autorizație de construcție sunt enumerate în cadrul art. 11 din Legea 50/1991 cu modificările ulterioare prezentate mai sus. În general, acestea fac parte din următoarele categorii:

 • Lucrări simple de reparație sau întreținere care să nu modifice structura de rezistență ori arhitectura clădirii;
 • Construcții temporare care nu ocupă mult spațiu și nu sunt destinate pentru o utilizare permanentă;
 • Construcții necesare strict pentru activități agricole; 
 • Garduri sau ziduri de împrejmuire;
 • Anexe gospodărești; 
 • Instalații temporare pentru diferite evenimente culturale, sportive, sociale.

Comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Te-ar putea interesa

Urmărește-ne și pe Facebook!

Fii mereu la curent! Urmărește-ne pentru noutăți exclusive și conținut inspirațional. Dă-ne un 'Like' acum!

Articole Populare